Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


Harmonické manželství je především o vzájemném povzbuzovaní a o vytváření prostředí, kde jeden druhému můžeme sdělit nejen pouhé informace, nýbrž i své pocity a nejniternější myšlenky. To je cíl a umění komunikace, aby pěstovala hluboký vztah, který jde dál, než kolik si žádá jeho „funkčnost“. Mám na mysli úroveň našeho sdílení. Dobrá a laskavá slova nám pomáhají a vytvářejí klima pro hlubší důvěrný vztah v manželství. V knize „Umění komunikace“,(str. 70) křesťanská psycholožka N. Vam Peltová uvádí pět úrovní komunikace mezi partnery. Všech 5 úrovní je důležitých, ale chceme-li vylepšit naši komunikaci máme postupovat směrem od povrchních úrovní (první 3) k hlubším (čtvrtá až pátá).

  1. Nezávazné povídání –„Vypadá to , že bude pršet; jsem rád, že tě vidím.“

  2. Sdílení faktů –výměna informací, komentování událostí dne, bez toho, abychom mluvili o sobě a svých pocitech

  3. Sdílení myšlenek a názorů – je to první krok k otevřenosti, říkáme co si myslíme, kritizujeme ostatní nebo i sebe. Zkoumáme reakci, již u druhých vyvolá naše jednání a názory.

  4. Vyjadřování citů a pocitů – na této úrovni popisujeme to, co se odehrává v našem nitru –co cítíme k partnerovi a jak a co prožíváme

  5. Hluboké slynutí –jde o setkání srdcí, plně se otevřít druhému.

Jedna rada, kterou jsem dostal do manželství byla: „skoro všechno ve vašem manželství mů pokud můžete komunikovat jeden s druhým.“ Štěstí páru je přímo závislé na stupni vzájemné komunikace, kterého společně dosáhlžete přežít,i.

Bible nás vyzývá k tomu, abychom zlepšili svou řeč a komunikaci, protože to je klíčové v udržení harmonie v rodině. Dokonce Jakub 3:2 říká:  „Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“

b). Laskavá slova. Jedno z nebezpečí je že, si manželé na sebe tak zvyknou, že si myslí, že laskavá slova k sobě navzájem už nemusí používat jenom k hostům. To je velkou chybou. Koloským 4:6 „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit“. „Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.“ –SNC Laskavá slova nesmíme šetřit jen pro sváteční dny, ale mají být součástí každodenního života v rodinně. Neberme druhého i po dvacetiletém a delším manželství jako samozřejmost, ale važme si jeden druhého používáním laskavých slov. Přísloví 12:25 „Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“ TEV říká: „Starosti vás mohou okrást o štěstí, ale laskavá slova vás povzbuzují.“

Manželství je klíčem k lidskému životu.“- Erasmus Rotterdamský

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.“ - Franz Kafka

Dobré manželství není možné bez uzdravující moci odpuštění.“ - Dennis Rainey

Národní týden manželství 2012

Rozumíme si? Cesty k lepší komunikace v manželstvi.

Většina nesnází mezi členy rodiny není výsledkem zlého úmyslu: dochází k nim prostě proto, že si nerozumíme. Nevidíme dobře do srdce druhého. Mnohým nepochopením bychom se mohli vyhnout, kdybychom si ověřili, zda naše vnímání bylo správné, zda jsme dobře porozuměli tomu, co měl partner skutečně na mysli.“
„Komunikace je cestou ke vzájemnému porozumění.“
„Vztah vyžaduje péči, úsilí a čas. Verbální komunikace, oční kontakt a vzájemné dotyky jsou tím, co vnáší do manželství jiskru a činí ho stále živým, dynamickým a zajímavým. Čas a úsilí, které věnujeme budování vztahu, jsou důležitou investicí pro šťastnou budoucnost manželství.“
-
z knihy: Jak zvládnout partnerskou komunikaci
Nancy van Peltová

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. - Filipínská přísloví

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.

Luc de Clapiers Vauvenargues

Bible nás vyzývá k tomu, abychom zlepšili svou řeč a komunikaci, protože to je klíčové v udržení harmonie v rodině. Dokonce Jakub 3:2 říká:  „Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“

Jak vypadají taková slova, která nám pomohou ovládat sami sebe?

a). Dobrá slova - Efezským 4:29 „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“ „Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením.“ –SNC Myšlenka je tady, abychom si uvědomili, že slova vytvářejí atmosféru, pocity a nálady. Jedovatá slova vytvářejí napětí, stres a úzkost, dobrá slova mohou druhému pomoci a dát povzbuzení. Někdo řekl: kdybys dostal 10 korun za každé dobré a hezké slovo, které jsi někdy řekl, a vyžádali si zpět 5 korun za každé špatné slovo jež bylo vyřčeno z tvých úst: byl bys bohatý……nebo chudák?

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.“ - A. Maurois

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.“ -B. Franklin

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.“ - D. H. Lawrence

Mt 5:3 říká: „blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

“ Šťastní jsou pokorní, nenamyšlení, vždyť těm patří Boží království. SNC

Jaké je téma prvního blahoslavenství? Pokora. Že by s pokorou začalo štěstí?

Co to znamená „být chudý v duchu“? - rozhodně to není špatný sebeobraz nebo nízké sebevědomí. Nemluví tu o tom, že bychom měli sami sebe považovat za nic, protože každý z nás je v tomto světě významný. Ježíš nezemřel na kříži pro někoho bezvýznamného, každý z nás má hodnotu před Bohem. Neznamená to, že jsme dokonalí, protože jednoduše nejsme - všichni jsme zhřešili, ale pokora neznamená - jsem k ničemu, za nic nestojím, jsem nikdo ... co to tedy znamená? Znamená to být závislý na Bohu. Jiný překlad říká: Šťastní jsou ti kteří uznávají, že potřebují Boha. Ježíš mluví v tomto verši o pokoře. První postoj ke štěstí je pokora. Být chudý v duchu znamená být pokorný.

Chcete-li zakusit štěstí, musíte se učit být pokornými.