Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


1J 2,28-3,3 Tři časy života

Život se skládá ze tří časů: z minulosti, z přítomnosti a z budoucnosti. V těchto verších jakoby se autor nad svým životem sám zamýšlel a vyzývá i nás, abychom se i my podívali na tato tři období života. Pohleďme nejdříve do minulosti: na to, co Bůh daroval. Jeho dar byl darem lásky. Boží láska k člověku se projevuje skrze dávání. Bůh nám nedal jen tak něco, ale někoho – dal nám svého Syna Ježíše Krista, který se za naše hříchy obětoval. Podívejte se do přítomnosti – na to co jsme. „Milovaní, nyní jsme děti Boží.“ On klade důraz ne na to, do jaké denominace se zařadíme, ale na to, co doopravdy jsme. Tuto jistotu nám nemůže dát nikdo než Bůh sám a jeho slovo. Někdo řekl: „Bůh nemá vnoučata; On má jenom děti.“ Otázka být či nebýt Božím dítětem je otázka víry v Krista. Pohleďte do budoucnosti – na to, co budeme. Víra, kterou máme dnes, bude rozhodovat o tom, co s námi bude zítra. Člověk, který věří v Boha, je člověk, který se může dívat s jistotou do budoucna, protože věří v toho, který má jeho budoucnost ve svých rukou.

...chci vám dát naději do budoucnosti.“ Jer 29:11