Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.“

Jakub 1:25

-NL

Boží slovo je jako zrcadlo. Jaký je důvod existence zrcadla? Ukáže nám skutečnost. Vidíme se doopravdy jaci jsme. Díváme se ráno do zrcadla, abychom s tím co vidíme mohli něco udělat. Na co by nám to zrcadlo bylo, kdybychom s tím nic neudělali!

Číst Bible je jako dívat se do zrcadla. Mnoho lidí nečte Bibli proto, že se bojí, že se tam uvidí. Nechtějí se dívat do zrcadla Božího slova. Jakub dává praktické rady, jak mít co největší užitek z čtení Božího slova.

Jakub píše: „Kdo se však zahledí“, to znamená spíše zkoumat. Je to myšlenka zkoumání. Je to slovo, které je použito v situaci, kdy Petr jde k hrobu, tam se ohne a zkoumá, co je uvnitř. Do zrcadla se můžete dívat 2 způsoby - jen tak projít kolem a mrknout se na sebe, nebo se zastavit a vyloženě se do zrcadla zahledět. V životě děláme obojí. Když se rychle mrknete do toho zrcadla, jdete dál a zapomenete na to, co jste tam viděli. Ale když se zadíváte, vidíte i ty podrobnosti. Někteří používají zvětšovací zrcadlo, aby lépe viděli. Bůh chce, abychom do jeho slova pozorně zírali, abychom je zkoumali.

Otázky, které pomáhají při tomto zkoumání mohou být tyto:

- Je tam nějaký hřích, který je potřeba vyznat?

Je tam nějaký slib, kterých bych si mohl přivlastnit?

- Je nějaký postoj, který potřebuji změnit?

- Je tam nějaký příkaz, kterým bych se měl řídit?

- Je tam nějaký příklad, kterým bych se měl řídit?

- Je tam nějaká modlitba, kterou bych se měl modlit?

- Je tam nějaká chyba, které bych se měl vyhnout?

- Je tam nějaká pravda, které mám uvěřit?

- Je v tom oddíle něco, co mám Bohu uvěřit?

- Je tam něco, za co mám Bohu děkovat?

Anonymní autor o Bibli napsal: „Zachycuje Boží mysl, stav člověka, cestu spasení, osud hříšníků a štěstí věřících. Je to světlo, které ti ukazuje směr, potrava, která tě vyživuje a útěcha, která tě potěší. Je to cestovatelova mapa silnic, pilotův kompas, vojákova zbraň a herní plán hráčů. Je to důl s neuvěřitelným bohatstvím a řeka ryzí radosti. Její učení je svaté, její zásady jsou závazné, její dějiny jsou pravdivé a její rozhodnutí jsou neměnná. Kristus je jejím velkým tématem, tvé dobro jejím plánem a Boží sláva jejím koncem. Čti ji, abys byl moudrý, věř jí, abys byl v bezpečí, praktikuj ji, abys byl duchovně zdravý. Čti ji pomalu, často a s modlitbami. Ať naplní tvou paměť, vládne tvému srdci a vede tvé kroky. Je ti dána během života, bude otevřena na soudu a bude připomínána navždy. Představuje nejvyšší zodpovědnost, odmění tu nejlepší práci a bude soudit ty, kteří si zahrávají s jejím svatým obsahem.“ Bible je „…slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu“ (1. Petrova 1:25).

Čti ji abys byl moudrý.

Věř ji abys byl zachráněn

Žij ji abys byl svatý!