Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 Co je koučink?

Koučink je rovnocenné partnerství mezi koučem a hráčem za účelem dosahování cílů a rozvoje potenciálu hráče.

Jak probíhá koučink se mnou?

Koučink se mnou je audio-hovor přes telefon po dobu 60 min. na jedno setkání. Diskrétnost je zaručená a bez vašeho souhlasu nebudu sdílet nikomu nic z našeho hovoru. Naše koučovací setkání jsou důvěrná.

Koučink není pro toho, kdo se “topí v problémech”, ale pro toho, kdo chce plavat, a má motivaci na sobě pracovat, aby se mohl dostat na druhý, vysněný břeh. Neděláme tady terapii se zaměřením na léčení.

Zpravidla se jedná o jedno koučovací setkání za týden, maximální frekvence sezení je jedno za 14 dnů. Minimální počet setkání, které je možné objednat je sedm. Potom je možné pokračovat dál na dalších 7 nebo 10 setkání, dle potřeby hráče.

Cena je idividuální a sdělím vám jí po prvním setkání, které je nezávazné. Po tomto úvodním setkání se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat a půjdete do placeného koučinku předplaceného dopředu nebo se přátelsky rozloučíme a nebudete platit nic. To záleží na vás.

Proč mít kouče?

Kouč pomáhá hráčům žít lepší život. Sportovním jazykem (který je typický pro koučink) znamená, že cíl kouče je, aby hráč hrál lépe a dosahoval vysněných výsledků. Jak? Skrze podporu, výzvy, dovednosti, metody a silné otázky, které kouč nabízí. To je recept, který produkuje předvídatelné výsledky. Vede to hráče k sebereflexi, Aha momentům a uvědomění. Koučink mu dá jinou perspektivu na jeho problémy a pomůže mu překonávat překážky na cestě k růstu.

V čem se liší kouč od jiných profesí?

V mém pojetí kouč není terapeutem, ani poradcem, či konzultantem, není ani mentorem. Jinými slovy kouč vám neradí, nepoučuje vás a nenalévá trychtýřem do hlavy nějaký seminář a přednášku. Toto nechávám jiným odborníkům a platformám jako Youtube. Kouč v mém pojetím naslouchá, klade silné otázky které vás přivedou k AHA momentům a uvědomění. Kouč je váš partner, který formou výzev a podpory vás vede, motivuje na cestě k lepším výsledkům v dané oblasti.

Rozdíl mezi terapeutem, poradcem, konzultantem, mentorem a koučem je ten, že kouč se primárně zaměří a soustředí na cíle klienta, tedy na jeho budoucnost, a na to kým se může stát, aby dosáhl toho, co si přeje.

Ostatní jmenované profese pomáhají lidem překonat problémy z dětství a minulosti, a tedy tráví svůj čas v bádání a hledání řešení problémů, emocí a stavu, které byly kdysi zametené pod koberec a čekají na řešení.

Kouč netráví čas s hráčem nad řešením problémů z minulosti. Je zaměřen na budoucnost hráče, na jeho cíle, vize a posun. V tomto je kouč výjimečný.

Kdo není vhodný pro koučink?

Kouč většinou nepracuje s lidmi, kteří jsou v “módu oběti”, protože takoví lidé nemají kapacitu, motivaci a sílu k růstu a rozvoji. Kouč tráví s hráčem čas spíše ne na téma z minulosti, ale pracuje na tom, jak se zlepšit pro zítřek, aby hráč mohl růst a dosahovat cílů, které chce. V koučinku tvoříme společně budoucnost. Minulost nechávám k vyřešení jiným odborníkům. Já vám pomůžu jít kupředu na další úroveň.

Proto koučink je určený jen pro lidi, kteří chtějí rozvoj, posun, změnu a růst ve svém životě. To je podmínka, abyste byli koučováni.

Musí být kouč odborníkem na můj obor?

Jako kouč nemusím být odborníkem ve vašem oboru, abych vám mohl účinně pomoci. Kouč používá metody, konverzace a dovednosti, které vám efektivně pomáhají stanovit vaše cíle a odstranit překážky, které vám v jejich dosažení často brání. Díky kladení silných otázek, vás kouč přivede k sebereflexi a uvědomění, která jsou klíčová k tomu, abyste měl motivaci, přemyšlet jinak, udělat potřebné změny, kroky a aktivity nutné k tomu, aby se vaše výsledky zlepšily a dosáhl jste vysněného výkonu v dané oblasti.

Jak vidíte, koučování je unikátní zkušenost. Je to zábavné setkání společné tvorby budoucnosti a růstu. Po koučinku se mnou poznáte novou definici štěstí.

Štěstí je postupné dosahování cílů, které jste si stanovili. Wau!!!

Tak dejte se do toho!

-Nick L.