Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

“Koučink s Nickem mě naváděl k hlubšímu přemýšlení v oblastech, které jsem řešil. 
Setkáte se s profesionálem, kvalitně připraveným koučem, který se striktně drží své role. Volba témat podle potřeb klienta.” 
-Zdeněk P. kazatel BJB

"Koučování mi pomohlo ujasnit si priority a cíle, a dostalo se mi dobré zpětné vazby. Byla to objevná cesta, ukázaly se mi nové možnosti i zapomenuté dovednosti." 
Jiří M., duchovní (pastor)

“Koučink s Nickem byl pro mě velmi praktický a užitečný. S jeho pomocí jsem si totiž ujasnil, naplánoval a hlavně uskutečnil(!) praktické kroky k naplnění vize, kterou mi Pán Bůh vložil do srdce. Posunul jsem se v oblastech, kde jsem se předtím nemohl hnout. Pomohl mi identifikovat a pacifikovat vnitřní překážky - sabotéry, kterými si sám hážu klacky pod nohy. Na mé cestě to byl čas povzbuzení a rozhodně dobrá investice!”
Michal K., duchovní, lektor 

“Posledních pár měsíců mne Nick vedl mimořádně zajímavou cestou, které se říká transformační koučování. Naše pravidelná večerní setkání po telefonu byla někdy náročná, ale vždy ohromně podnětná, a především pro mě byla něčím, na co jsem se pokaždé těšil a z čeho jsem čerpal povzbuzení. Rozhodně to stálo za to a v budoucnu bych na to určitě moc rád navázal a vydal se dál.”
Honza Š.

“Jmenuju se Petr a mám problém s prokrastinací. S Nickem jsme postupně odhalovali, co mi brání udělat rozhodující změnu. Až jsem neměl kam uhnout a musel jsem si přiznat, že dokud tuto změnu nespojím s tím, na čem mi fakt záleží, zůstane jen u slov a přání. Hradba se prolomila a přišla dříve nepoznaná volnost svobodně se rozhodnout, co chci dělat. Stálo to za to.”
Petr S.

“Pro mne koučink znamenal pohlédnout z výšky (jako orel) na věci a nehrabat se (jako slepice) v přízemních situacích. Teď už se nechci nechat přemáhat mým zlým sabotérem, který chce sabotovat moji službu i život, ale nechat se přemoci "dobrým sabotérem", lépe řečeno: hledat rovnováhu ve všech oblastech života i služby. Věřím, že každého tento kurz s koučem Nickem může obohatit.”- Bogdan  

"Koučinkové lekce s Nickem byly pro mne opravdovou vzpruhou, povzbuzením a nabytím nové inspirace v oblasti duchovní služby i osobního života.
Pod jeho vedením jsem mohl získat dobrou zpětnou vazbu, odhalit mé chyby a překážky, znovu se namotivovat a více využit potenciál, který mám.
Tento koučink byl pro mne velmi přínosný."
 Bohuslav Cupal , AC Hodonín

"Vysoce hodnotím koučink s bratrem Nickem, věnuje se každému s osobním přístupem a nasazením a poskytuje nové pohledy, s nimiž jsem se v dosavadní praxi nesetkal."
Lukáš Král, evangelický farář 

„Koučing pod vedením Nicka Licy mi pomohl mluvit a přemýšlet o věcech, které se mě týkají novým způsobem. Jako profesionál mi občas položil tak správnou otázku, že při hledání odpovědi jsem si nakonec myslel, že jsem na to celé přišel sám. Co víc si od správného koučingu může obyčejný člověk přát? :-)“
- Mgr. Marek Janovský - AC/CBH Teplice

"Nick je skvělý kouč. Věděl, na co se ptát, bylo to až překvapivé. Jeho koučování mi dalo nový vhled do života z jiné strany, vedlo mě ke konkretizování mých cílů, jak postupovat a nebát se. Ve větší míře posílilo můj potenciál, který mi daroval Pán Bůh. Uvědomila jsem si svoji vlastní hodnotu, hodnotu druhých, a co znamená opravdový vztah. Díky těmto setkáním jsem dostala odvahu k věcem, které jsem si myslela, že jsou mi nedostupné. Jsem přesvědčena, že Nickův koučink může přinést pomoc každému." - Marie H.

„Koučování s Nickem Licou mi dalo reflexi a sebereflexi mé práce a jednání s lidmi. 
Dostal jsem pár možných přístupů na to, jak je také možné zvládat svou práci. Dostali jsme se i na hlubší úroveň, kdy jsem si mohl uvědomit, že existují i určité vzorce chování, které se promítají do vztahů k lidem. Člověk nejvíce získá, když je v tomto otevřený a uvědomí si to. Pomohlo mi v tom, že jsem si uvědomil a verbalizoval jsem si, jaké jsou mé slabiny, ale i silné stránky. Na co si dávat pozor, aby člověk kupříkladu "nevyhořel".
 Získal jsem i určitou jistotu, třeba tím, že jsme některé věci (rozhovory) trénovali či se k nim vracely.“ Ladislav Havelka, farář

„Koučink s Nickem mi pomohl více se zamyslet nad otázkami, které mě životem provázely, ale nenašel jsme si čas nad nimi hlouběji přemýšlet. Pomohl mi najít si v tom všem priority a právě na ně se zaměřit. Do budoucna mě tak koučink naučil, jak se lépe postavit novým výzvám, najít v nich svoji cestu a radost.“  Daniel Štverák, starší sboru BJB

"Koučink s Nickem byl pro mě Bohem načasovaný prostředek, díky kterému jsem si mohl prostřednictvím Nickovo metodického vedení utřídit své myšlenky v personálně složitém období, ujasnit si, co vlastně chci, definovat herní strategii, jak se k tomu dostat, odhalit a naučit se pracovat se svými slabými i silnějšími stránkami - a to vše zcela v linii s aplikovanou teologii Nové smlouvy."
D. Kováč, pastor AC Vyškov

“Nick je milý chlap, který má jednak zkušenost s prací kazatele a faráře, jednak jako kouč umí nasměrovat tam, kam bychom rádi, ale nevíme přesně kudy. Díky své práci dokáže dát strukturu jinak nesouvislému proudu vizí, plánů a slov popisujících mou současnou profesní praxi.
Pomohl mi formulovat konkrétní kroky, které ve své práci potřebuji zvládnout, abych se přibližoval k naplnění předsevzetí či splnění úkolů, které mám. Vyhmátl překvapivě snadno mé slabiny, chválil moje přednosti, podle toho ladil „taktiku“.  Doporučuji!
Tomáš Jun, farář ČCE

"Setkávání s Nickem mi pomohlo pochopit a uspořádat si ve svém životě priority a začít je dávat skutečně na první místo. V konečném důsledku to mělo velmi pozitivní dopad na mé nejbližší vztahy a celkovou spokojenost v mém životě." 
Jan Lukl (kazatel CB Podblanicko)

"Koučink s Nickem mi pomohl uvidět věci mého života a služby z jiné perspektivy. Uvědomil jsem si, že není špatné učit se žít život s lehkostí a stejně tak i pracovat. Dále jsem mohl pod Nickovým vedením rozpoznat skryté překážky, které jsou ve mně zakořeněné a způsobují mi nemalé potíže a také jak se s nimi vypořádat."
F. Kameník, pastor AC Velké Meziříčí  

"Koučink byl pro mě velký přínos. Nik má velmi vstřícný a laskavý přístup. Dokázal mi pokládat správné otázky, abych pochopil, v čem se potřebuji posunout a jak toho dosáhnout. Velmi jsem ocenil i to, že Nik má osobní zkušenost s kazatelskou službou a dokáže pochopit, jaké výzvy tato služba přináší."
Pavel Eleder, Církev bratrská - Betanie   

"Díky koučinku s Nickem jsem našel možnost zpomalit a zorientovat se v důležitých aspektech svého života. Ocenil jsem jeho přátelský a profesionální přístup. Nick mě motivoval k přemýšlení nad otázkami, které mi dosud nikdo nepoložil, což v některých ohledech pro mě přineslo nový pohled na věci. Jsem vděčný za to, že jsme společně pracovali na konkrétních krocích a že některé z nich již úspěšně implementuji, zatímco na dalších stále pracuji. Děkuji za podporu."
Ing. Josef Kohoutek

"Koučink s Nickem byl pro mě velkým přínosem hlavně v oblasti time managementu a objevování mých vnitřních sabotérů, kteří určovali mé myšlení a jednání. Nick mi pomohl je rozpoznat a vypořádat se s nimi, aby nebyly překážkou v mé práci a jednání s druhými. Během koučinku jsem si také uvědomil, že mnohé věci sice znám, ale neuváděl jsem je do praxe. Koučink s Nickem doporučuji všem, kdo se nebojí podívat na svůj život a práci z jiného pohledu, než na který jsou zvyklí."

Zbyšek Lipus, kazatel Církve bratrské

"Do koučinku jsem šel tak trochu s nedůvěrou, zda to bude smysluplná investice. Nick mé obavy brzy rozptýlil. Musím říct, že rozhovory pro mne byly velkým zdrojem inspirace. Během sedmi setkání jsem znovu zahořel touhou číst Bibli, číst další literaturu, pravidelně se setkávat se svou rodinou nad Biblí, lépe vést biblické hodiny, problémy řešit s větším nadhledem, lépe si rozvrhnout sborovou práci. Bylo to osvěžující, proto určitě vřele doporučuji."
Ondřej Kyml, pastor Církev bratrská Český Těšín

"Děkuji Bohu, že mi přivedl do cesty Nicka Licu. Dlouho jsem se bránil pomoci skrze koučink, ale Bůh byl vytrvalejší :-). Nick mi pomohl zbavit se negativních pocitů, které mě trápily dlouhou dobu. Nyní vnímám svůj život radostnější a bez zbytečné přítěže."
Jindřich Patera, AC Chomutov