Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Jako profesionální kouč vás mohu podpořit a pomáhat udělat pokrok nebo změnu v těchto oblastech:

* pomáhat vám objevit smysl vašeho života;

* identifikovat vaše osobní životní cíle a společně vytvořit strategie k jejich naplnění;

* zlepšovat vaše vztahy v rodině a na pracovišti skrze: asertivitu, empatii a odpuštění;

* překonat ruzné limitujicí přesvědčení které vám brání jit kupředu;

* zaměřit se na osobní růst a rozvoj (charakteru a disciplíny);


* vytvořit harmonii mezi pracovním a osobním životem;

* zvýšit sebevědomí - nebýt už obětí ale tvůrce;

* osvobodit se od destruktivních emocích (hněv, pocity viny, chamtivost a závist);

* neutralizovat autosabotáž z vašeho života;

* opustit komfortní zónu a překonat své strachy;

* zlepšit odolnost a zvládání náročných situací;

* snížit úroveň stresu a vyrovnat se s ním;


* překonat prokrastinaci;

* provádět v životě změny, které si přejete v oblasti: vztahů, emocich, v osobním životě, time management;

* plánovat akce k dosažení vašich životních cílů;

* poznávat se lépe a žít vyrovnaný, naplňující a zdravý život;

* zbavit se kontroly (nebýt kontrolujici osobou)

* jakýkoliv posun z bodu A do bodu B.

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně. Je zaměřeno na vás jako na jednotlivce, na vaše naděje, sny a cíle. Životní koučování se mnou vám může pomoci dosáhnout vašich životních cílů a uskutečnit vaše sny. Malé kroky k dosažení vašich cílů, mohou být začátkem velkých změn, s cílem získat ze života to nejlepší. Koučování však znamená práci, je to cesta sama o sobě, vaše vlastní jedinečná cesta.

Zvu vás tedy abyste se na takovou cestu vidali. Život bez kouče už dávno znátejaý to je, zkuste život s koučem a uvidíte, rozdíl. Věřím, že nebudete litovat, protože investice do sebe, je ta nejlepší investice kterou můžete udělat.

Pojďte i vy na další uroveň života!


Ti kteří absolvovali koučínk se mnou řekli toto: 

"Koučinkové lekce s Nickem byly pro mne opravdovou vzpruhou, povzbuzením a nabytím nové inspirace v oblasti duchovní služby i osobního života.
Pod jeho vedením jsem mohl získat dobrou zpětnou vazbu, odhalit mé chyby a překážky, znovu se namotivovat a více využit potenciál, který mám.
Tento koučink byl pro mne velmi přínosný."
 Bohuslav Cupal , AC Hodonín


"Nick je skvělý kouč. Věděl, na co se ptát, bylo to až překvapivé. Jeho koučování mi dalo nový vhled do života z jiné strany, vedlo mě ke konkretizování mých cílů, jak postupovat a nebát se. Ve větší míře posílilo můj potenciál, který mi daroval Pán Bůh. Uvědomila jsem si svoji vlastní hodnotu, hodnotu druhých, a co znamená opravdový vztah. Díky těmto setkáním jsem dostala odvahu k věcem, které jsem si myslela, že jsou mi nedostupné. Jsem přesvědčena, že Nickův koučink může přinést pomoc každému." - Marie H.