Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

V Shopu si můžete objednat celou sadu vyučování na téma: Cvič se ve zbožnosti.

Nedávno jsem znovu četl knihu „Uspořádej svůj duchovní svět“ od Richarda Fostera, kde autor uvádí jak praktikovat několik duchovních disciplin, které popisuje a vysvětluje jako: rozjímání, modlitbu, půst, studium Písma a povzbuzuje k vedení života v prostotě, střídmosti, čistotě a službě. Potřebujeme si uspořádat svůj duchovní svět. Potřebujeme pochopit důležitost těchto duchovních disciplin nebo prostředků k formování našeho charakteru a být motivováni k cvičení ve zbožnosti nebo - dle Komenského „praxis pietatis“.

Proč? Tyto disciplíny duchovního života, které budeme postupně probírat na biblické hodině, nás volají k tomu, abychom nezůstávali jen u života na povrchu, ale ponořili se hlouběji. Nejsou určené pouze duchovním velikánům, ale všem, kteří chtějí rozvíjet svůj duchovní život. Co tím myslel: “cvič se ve zbožnosti“?

Cvič – vyžaduje opakovanou činnost, takže mysl a příslušná svalová skupina společně pracují reflexivně a automaticky. Je to kombinace vytrvalosti a dovednosti.

Se(sebe) – Nikdo to nemůže udělat za vás. Nenajdete tam nikoho, kdo by za vás držel dietu, ani nikoho, kdo by za vás chodil běhat. Ne, je to na vás.

 

Takže proč cvičit? –Sportovec, atlet, tenista trénuje, aby získal medaili, pohár, byl nejlepším. Proč křesťan se má cvičit ve zbožnosti? Aby rostl, rozvíjel se, nezakrněl, ale stal se podobným Kristu.

Co je zbožnost? Skutečná zbožnost, která je zrozena z víry, zahrnuje každodenní jednání, postoje, slova a myšlení, které uctívá Boha jako Stvořitele a Vykupitele.“

Kéž toto téma „cvičení ve zbožnosti“ je novým začátkem a inspirací pro nás na cestě za Pánem.

První duchovní disciplína, první cvik má název:

Rozjímání

V současné době náš protivník klade důraz hlavně na tři věci: hluk, spěch a dav. Pokud nás dokáže přesvědčit, že se musíme neustále věnovat „spoustě věcí“ a musíme toho „mít tolik na práci“ bude spokojen. „Spěch není dílo ďáblovo, spěch sám je ďábel“. Abychom vůbec mohli doufat, že se nám podaří překročit povrchnost naší kultury, včetně kultury náboženské, musíme být ochotni sestoupit do obnovujícího ticha, do vnitřního světa rozjímání.

Autoři Písma byli s oblastí rozjímání dobře obeznámení. 85 krát se o tom v Bibli píše a slova mají významy jako: naslouchat Božímu slovu, přemýšlet o Božím díle, připomínat si Boží skutky, přemítat o Božím zákoně, a další. V každém z těchto případů je kladen důraz na změnu jednání v důsledku setkání s živým Bohem.

Hospodin připomíná Jozuovi a celému Božímu lidu důležitost Božího zákona a rozjímání nad ním slovy: Jozue 1:8 Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Žalmy opěvují rozjímání Božího lidu nad Božím zákonem: Žalmy 119:148  Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl.

Žalm 1, který celou knihu uvádí, vyzývá lid, aby se řídil příkladem muže, jemuž je blaze, neboť „si oblíbil Hospodinův zákon, nad zákonem rozjímá ve dne i v noci“.

Pán Ježíš uprostřed časově náročně služby udržoval zvyk odcházet „na pusté místo“. Nedělal to jen proto, aby unikl před lidmi, ale také z toho důvodu, aby mohl být s Bohem. Naslouchal mu a trávil čas s ním. A nás zve k tomu, abychom udělali totéž.

Co je rozjímání?

Křesťanské rozjímáni je stručně řečeno, schopnost slyšet Boží hlas a poslouchat jeho slovo. Rozjímání znamená: Naslouchat a poslouchat. Je to až tak prosté. Neskrývá se v tom žádné tajemství, žádné mantry, žádná duševní gymnastika, žádné esoterické výlety do kosmického vědomí. Pravda je taková, že veliký Bůh celého vesmíru, Stvořitel všech věcí, touží po společenství s námi. Uděláš si čas na Boha? Nebo máš postoj: „Pane, spěchám, pokud mi chceš něco říci tak to řekni, mám na to 5 minut.“ Zeptali jste se někdy někoho: „Řekni mi jak se ti daří, mám na to jen 3 minuty.“? Máte chuť se rozpovídat a něco vyprávět, když vidíte jak ten druhý spěchá? Asi ne! Často duchovně chceme všechno rychle, z prášku, z mikrovlnky, zkratkou dojít někam a pak zjistíme, že šlapeme pořád na místě. Zjistíme, že za ten rok jsme moc duchovně nevyrostli. Nám tedy Pavel říká: „Cvič se ve zbožnosti.“ Jedním ze způsobů je, že rozjímáme nad Božím slovem.

Mylné představy o rozjímání

Cílem východní meditace je vyprázdnit mysl; křesťanské meditace se snaží mysl naplnit. Východní formy meditace zdůrazňují potřebu vzdálit se od světa. Je v nich důraz na ztrátu vlastní osobnosti a individuality a splynutí s kosmickou myslí. Meditace je pomůckou k úniku z trýznivého kola existence. Ve vychodím vnímání neexistuje Bůh, k němuž bychom se mohli obrátit nebo jehož slova bychom mohli slyšet. Nejvyšším cílem východních náboženství je odloučení a odpoutání se od fyzického světa.

Křesťanské rozjímání se nezaměřuje na odloučení, ani na vyprazdňovaní mysli. Nýbrž se zaměřuje na spojení a naplnění. Pravda, musíme si oddělit čas na to, a na chvíli se vzdálit zmatku, který vládne kolem nás, abychom se mohli hlouběji spojit s Bohem. Křesťanská meditace, vede k vnitřní úplnosti, která je nutná k tomu, abychom se mohli svobodně odevzdat Bohu. Když rozjímáme nad Božím slovem vstoupíme do živé Boží přítomnosti. Připomíná nám, že Bůh neustále hovoří a chce mluvit i s námi.

Možná si říkáte: „Cvičit? To není pro mě! Cvičení ve zbožnosti je určeno začátečníkům. „Nechceme zůstat začátečníky. Musíme si však uvědomovat, že po celý život ničím jiným než začátečníky nebudeme.“T. Merton.

Možná si myslíte, že rozjímání není pro vás jen pro duchovní velikány. Možná si myslíte že je těžké rozjímat. Ale rozjímání je určeno pro každého křesťana. Každý z nás potřebujeme naslouchat Božímu hlasu pro sebe. Pán Ježíš řekl: Jan 10:27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.

Pokud chceš skutečně za Bohem jít, nejde to bez toho, aniž bys slyšel jeho hlas.

Účel rozjímání je hlubší vztah s Bohem. Při rozjímání vrůstáme do toho, co Tomáš Kempenský nazývá: „důvěrné přátelství s Ježíšem Kristem“. Noříme se stále hlouběji do Kristová světla a života a je pro nás stále přirozenější.

Rozjímáni není těžký cvik. Pokud si umíte dělat starosti, tak budete umět také rozjímat. Akorát se soustřeďujeme na dobré věci, na Boží slova, na Boží zaslíbení a jeho myšlení a záměry pro nás.

Duchovní oblast meditace není jednorázová záležitost, ani ji není možné dokončit tak, jako se dokončuje budova nebo židle. Je to způsob života. Jak budeme pronikat do větších hloubek vnitřního života, budeme se stále mít co učit.

Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.Žalmy 119:97

-NL


 

PS. Pokud chcete jít do hloubky a dozvědět se celé studium jak praktický růst ve zbožnosti, mužete si v SHOPU objednat CD mp3 kazani:  Cvič se ve zbožnosti - 10 studiich, jak praktický růst ve zbožnosti.