Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Daniel Heczko

RIZIKOVÉ“ SKUPINY

Věnující se lidem- ti kteří se vydávají druhým a neustále naplňují jejích potřeby.

Pozitivní, nadšení, optimističtí lidé - Rychle a intenzívně „hoří“, ale pak také rychlé „vyhoří“.

Workoholici“- jejích krédo: jen práce mi dává odpočinek“. Rekreace pro ně znamená ztráta času.

Cílevědomí lidé – stávají se obětní vlastních cílů, když obětují sebe a své zdraví pro danou věc. Jejích cíle bývají příliš vysoké.

Nezávislí, sebevědomí lidé – mají velkou sebedůvěru. Jsou přesvědčení, že nikdo je nedokáže dobře nahradit. Neumějí pracovat v týmu. Neumějí pracovat v týmu,

Vysoce motivovaní lidé

Oni mají v sobě „motor“, který je pudí kupředu. Žel, zapomínají na to, že mají omezenou zásobu paliva.

Perfekcionisté

Neuspokojí je daný stav věci. Vždycky je něčeho málo nebo to není dokonalé. Všechno se musí vylepšit. Neznají uspokojení, neznají vděčnost. Když přes veškeré úsilí něco nepodaří, perfekcionisté kolabují.

Blízko vyhoření mohou být také ambiciózní a soutěživí lidé. Nesnášejí druhou pozici. Nechtějí hrát druhé housle. Vyhoření bývá cenou, kterou je za takové postavení třeba zaplatit.

 

LEČBA

Věř, čemu věříš

Věřte čemu věříte, žijete podle toho, co víte a znáte, i když to momentálně nekoresponduje se „srdcem“. Naučil jsme se odlišovat tělesnou , duševní a duchovní rovinu života. Tělesna rovina je ovšem snadno pochopitelná, duševní rovina je rovina prožíváni, cítění, přemyšleni a duchovní rovina je rovina postojů, názorů, nazírání, hodnotového zakotvení, směřování atd. Naučil jsme se méně důvěřovat vlastnímu prožíváni a více se opírat o objektivní zásady Písma svatého. Připojte své pocity k pravdě, nikoli opačně. Nepřiřazujte „pravdu“ své přesvědčení ke svým pocitům. Braňte se vytvoření soukromé teologie nebo životní filozofie, která se opírá o vnitřní prožívání. Stavte svůj život na tom, co Bůh řekl prostřednictvím svých svědků v Písmu svatém.

Změna místa

jedním z prvních principů přežití syndromu vyhoření je opuštění prostředí, ve kterém ke kolapsu došlo. Odjeďte někam pryč, do přírody, na hory, k vodě, aby vám nic nepřipomínalo místo,k kde jste prožili nejnepříjemnější překvapení svého života.

Sport

Sport je naprosto nezbytným předpokladem zotavení. Bez pravidelného , fyzicky namáhavého sportování se nelze z problémů dostat. Nepohledejte pocitů, že už je pozdě začít nebo že jste příliš unaveni. Doporučují vám najít sport, kterému se budete pravidelně věnovat. Měl by to být sport, nejlépe venku v přírodě, při kterém se dostatečně tělesně unavíte, tedy ne např. Šachy nebo počítačové hry.

Životospráva

Tělo potřebuje nejen odpočinek, ale také vydatnou stravu. Důležitá je pravidelná hodnotná strava. Bez správné životosprávy, bez normálního zařazení se pod stvořitelské zákony, není možné najít východisko ze syndromu vyhoření.

Relaxace

Naučte se odpočívat. Kdo se neumí ohlédnout za svým dílem (jak to udělal Bůh při stvoření), s vděčností pohlédnout na to, co mohl vykonat, uzavřít jednu kapitolu a pak doopravdy odpočívat , ten se neřídí příkladem Stvořitele.

Rozptýlení

najděte si jakoukoliv činnost, která alespoň na chvíli odvede vaší pozornost jinam. Když cítíte, že opět přichází těžká „deka“, začnete dělat něco co vás rozptýlí. Prolistujte si noviny nebo časopis, pusťte na chvíli televizi, poslouchejte dobrou hudbu, shlédněte zajímavý film v kině, zajděte do obchodu a prohlédněte si tam nové výrobky.

Kontakty s lidmi

Učte se lidem říkat „ne“. Není ovšem dobré se vyhýbat lidem úplně. Samota bývá nástrojem obnovy, ale může se také stát vězením, ve kterém ztratíte korekci a správnou perspektivu. Bez této korekce se vaše noční můra stane nekonečným a bezedným těžkým snem. Vyberte si důvěryhodného člověka, se kterým budete moci otevřeně mluvit o tom, co prožíváte.

Lékařská pomoc

Nestyďte se vyhledat lékařskou pomoc. Ideální je, kdy se zkontaktujete s křesťanským psychiatrem nebo psychologem.

Ten vám pomůže odkrýt a pojmenovat problémy, které prožíváte, navrhne řešení, případně předepíše léky.

Léčba bude trvat dlouho

Všemocný Bůh může jistě učinit zázrak okamžitého a trvalého uzdravení, ale v drtivé většině případů cesta k uzdravení z vyhoření nebyla a zřejmě ani nebude snadná a rychlá. Pokud jste vyhořeli tak, že nejste schopni pracovat a normálně žít, připravte se na to, že léčba bude trvat velmi dlouho. Vyhořely vám zásoby, které nelze tak snadno nahradit.

Emocionální a tělesné „propady“ se budou vracet.

I když se vám po určité době bude zdát, že už jste „za vodou“, stane se vám, že negativní pocity a stavy propadu budou vracet. Cesta k plnému uzdravení bude poseta mnohými pády.

Vztah s Bohem

Pokud jste toho schopni, nevyčítejte nic Pánu Bohu. On za nic nemůže. On nikoho nepokouší. Místo výčitek na adresu Pána Boha, popište mu v modlitbě otevřeně, v jaké jste situaci a co při tom pociťujete. Vylejte před ním své srdce. Mluvte s Bohem otevřeně, četně, poctivě.

Práce s Bibli

Nečtete Bibli s pocity viny. Nečtete ji ani pro to, že jste kdysi slyšeli, že v kritických situacích je dobré věnovat více času Bibli. Pokud ji nemůžete ani otevřít, netrapte se tím. Nová chuť k Písmu přijde později. V těžkém stadiu vyhoření není dobré zahloubat se do Bible, protože člověk má tendenci vyčíst z Bible jen to, co podpoří jeho chmurný a zasmušilý pohled. Je naopak dobré uchýlit se k několika klíčovým textům z Písma a ty si je opakovat. Osvědčuje se také napsat si tyto verše na papír a nosit je u sebe. Zde je výběr několika biblických veršů které mne podržely.

  • Jób 13:15  I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty.

  • 16  Vždyť on je má spása.

  • Žalmy 73:26  Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

  • Přísloví 17:22  Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

  • Římanům 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Římanům 8:38  Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

39  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.


 

-podle knihy "Už nemohu dál" které vydalo BIBLOS, rok 2000, autor - D. Heczko, shrnul to nejdůležitější pro vás N.Lica.