Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

12. května 2006
Americký  sprintér  Justin  Gatlin  v  jeden horký  podvečer  ve  městě  Doha  zaběhl
sto metrů za 9,76 sekund.  Jeho čas se rovná  světovému  rekordu  a  činí  ho  čtvr-
tým mužem, který takto zaběhl závod nasto metrů. Vyhrál Mistrovství světa, získal
olympijskou medaili  a  stal  se  držitelemsvětového rekordu. 18. května 2006 Basebalový hráč Barry Bonds hodil před svým  domem  v  San  Francisku  čtyři  sta čtyřicet pět stop dlouhý homerun. Tím posunul legendárního Babe Rutha na druhé
místo v počtu hozených homerunů.
23. července 2006
Americký  cyklista  Floyd  Landis  poráží všechny  zkušené  jezdce  a  je  korunován
za vítěze seriálu Tour de France. Poté, co byl Landis v celém pelotonu o osm minut
pozadu, nakonec ukázal neuvěřitelný  závěrečný spurt a stal se vítězem cyklistic-
ké události roku.
Proč si  tato  tři sportovní  vítězství budou lidé  pamatovat?  Kvůli  známým  atletům,
kteří  jich  dosáhli? Kvůli  jejich  historické důležitosti?  Pro  momentální  nadšení?
Kvůli  tomu,  že  se  dostali  do  rekordních knih? Je  to smutné, ale  lidé si  je budou
pamatovat  pro  jejich  nedostatek  důvěryodnosti.
Poškozená důvěryhodnost
Poté, co  Justinu Gatlinovi  vyšel pozitivní test na anabolika, ho čeká pravděpodob-
ně  doživotní  ukončení  profesionální  kariéry.  Jeho  jméno bude vymazáno  z knih
rekordů. Také  Barry  Bonds  čelí  vyšetřování  kvůli
zneužití steroidů, během něhož musí rovněž  čelit  hněvu  svých  fanoušků.  Každý jeho krok na cestě za úspěchem je pokřiven podváděním.
Floyd  Landis  musí  vrátit  svoje  vítězství v Mistrovství  světa  v  cyklistice  a  byl  vyloučen ze svého týmu kvůli užívání zakázaných látek během Tour de France. Jeho zdánlivě hezký příběh se přeměnil ve zklamání v podobě zjištění rozšířeného užívání anabolik na americké sportovní scéně. Pokud  se  lekce  o  vůdcovství,  církevní
kázání a předměty ve školách v poslední době  zaměřují na  charakter,  je  k  tomu dobrý důvod. Společenské skandály nejsou jediným trapným důkazem nedostatku charakteru v USA. Od zneužívání vězňů ve věznici Abu-Gharib až přes užívání steroidů ve sportech.
Pěstování důvěryhodnosti
Vůdci  jsou  v  oblasti  charakteru  pod drobnohledem jako nikdy dříve. V dnešní
době skepticismu může být důvěryhodnost vůdce  zničena  jediným  morálním
pokleskem. V článku na www.i-lead.com převzatém z knihy Důvěryhodnost, autoři
Jim Kouzes a Barry nabízejí pět principů pro budování důvěryhodnosti vedoucího.
Reputace  je založena na vnějších předsudcích  a  může  se  změnit  jedním  obviněním  nebo  nešťastnou  okolností. Naproti  tomu  charakter  je  budován  na
vnitřních  rozhodnutích  a  zůstává  nepohnutý  i  uprostřed  měnících  se  situací.
Nakonec se síla (nebo slabost) vůdcova charakteru  ukáže. Kouzes  a  Posner  ve
svém článku citují anonymního básníka, aby ilustrovali svoje učení:
• Dávej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky se stanou tvými slovy.
• Dávej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova se stanou tvými skutky.
• Dávej si pozor na svoje skutky, protože tvoje skutky se stanou tvými zvyky.
• Dávej si pozor na svoje  zvyky, protože tvoje zvyky se stanou tvým charakterem.
• Dávej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter se stane tvým osudem.
Jednotlivci jednají, organizace vytváří kulturu Lidé jsou motory organizací. Produktivita
organizace závisí na kvalitě práce svých pracovníků.  Vliv  organizace  na  společ-
nost  závisí  na  rozhodnutí  jejích  vůdců. Skutky  jednotlivce  v  rámci  organizace
ovlivňují  výsledky  organizace.  Společnosti nemohou městu nic dát, pokud se
její  jednotlivci  nerozhodnou  být  štědří.
Společenská  důvěryhodnost  závisí  na charakteru jednotlivce Na druhou stranu organizace vytváří kultury, a  ty  jsou  vysoce nakažlivé. Kultura upřímnosti a  transparentnosti vytváří pozitivní  tlak  na  zaměstnance,  aby  jednali
eticky,  zatímco  kultura  korupce  přináší opak. Jak Kouzes a Posner píše: „Chování,  které  je  vzorem,  se  stává  chováním, které lidé následují.“
Náš systém je založen na důvěře Před  11.  zářím  jsme  létali  po  přátelské
obloze  bez  sebemenší  starosti  o  naši bezpečnost. Bezprostředně  po  tomto  incidentu se letištní bezpečnostní opatření zvýšila na úroveň, kterou jsme nikdy předtím nezažili. Aby si Federální úřad pro bezpečnost znovu získal naši důvěru, musel změnit opatření, kterými zjišťoval, že cestující vstupují na palubu letadel bez zbraní nebo jiných nebezpečných materiálů.
Důvěra je základním kamenem leteckého průmyslu, a stejně tak je tomu v podnika-
telském světě. Na počátku 21. století, po rozmachu  společenských  skandálů,  byla
obyčejná důvěra nahrazena přísnými regulacemi. Kde tehdy slovo lidí v autoritě bylo zárukou společné smlouvy,  tam se dnes používají  zákony  a  směrnice,  které  nás
mají chránit před podvody. Jakmile je důvěryhodnost jednou narušena, její obnova
stojí  velké úsilí. Vůdci se musí naučit si důvěru zasloužit a vysoce si ji cenit.
Odkaz, který zanecháš, je život, který vedeš.
Důvěryhodnost není založena na dobrých úmyslech, ale na skutcích. Vůdci inspirují
ostatní, když  jasně artikulují svoje poselství slovy, ale do srdce lidé přijmou jejich
poselství tehdy, pokud je vidí každodenně toto  poselství  praktikovat.  Pokrytectví  je past  pro  důvěryhodnost  vůdce.  Zkratky a kompromisy nemají  ve  vůdcovství místo, protože jakmile je důvěryhodnost narušena, nemají takoví lidé pro svoje vůdcovství žádnou platformu.
Navzdory  špatným  vůdcům,  kteří  dezinformují a vedou z pozice síly,  lidé přesto
touží  následovat  vůdce.  Obzvláště  touž po  vůdcích,  kteří  ukazují  dobrý  charak-
ter,  kteří  jsou ochotni sloužit  těm,  které vedou, a kteří mají s lidmi ve svém týmu
nejlepší úmysly. Takoví vůdci, kteří budují svoji  důvěryhodnost  a  jsou  ochotni  nést zodpovědnost,  budou  vždycky  inspirovat k následování.
Dnes jako nikdy dříve je charakter a důvěryhodnost  podstatou  vůdcovství.  Skvělé
je to, že ty můžeš způsobit změnu. Můžeš změnit  kulturu  vůdcovství  tím,  že  budeš pečlivě  budovat  svůj  charakter.  Můžeš efektivně vést tak, že si budeš postupně
získávat důvěryhodnost.¨
AUTOR: John  C. Maxwell  je  zakladatelem  INJOY GROUP, skupiny organizací  zaměřené na službu vedoucím a na pozvednutí úrovně vůdcovství v církvi a společnosti