Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.Velmi praktické rady pro vedoucí:

 • Stanov si s modlitbou jasný cíl a cestu k jeho naplnění
 • Seřaď si své priority a nauč se říkat ne.
 • Buď vytrvalý – Každá nová myšlenka musí projít třemi stupni: Odpor, Tolerance, Přijetí
 • Neustále se vzdělávej. Usiluj o růst. Přemýšlej, v kterých oblastech a jak můžeš růst.
 • Neboj se riskovat a buď rozhodný
 • Neboj se neúspěchu – Henry Ford mluvil o „neúspěšné cestě na vrchol“
 • Buď pracovitý a neodkládej své povinnosti na zítřek
 • Musíš komunikovat s lidmi nad sebou, pod sebou i vedle sebe
 • Povzbuzuj
 • Zaměř se na podstatné a nejen na věci, které zrovna hoří
 • Deleguj úkoly i pravomoci. Nedělej něco, co by mohl dělat někdo jiný.
 • Cílem správného vedoucího je stát se nepotřebným
 • Trav čas s lidmi, kteří tě mohou obohatit ve službě, osobně, ve vztahu s Bohem
 • Buď někomu vykazatelný ve službě, osobně, ve vztahu s Bohem
 • Dávej dostatek času své rodině, odpočinku a svým koníčkům
 • Usiluj o jednoduchost a propojení (zabít dvě mouchy jednou ranou)
 • Pečuj o přátelství se zbožnými lidmi, kterým můžeš svěřit své nejhorší pády a hříchy.
 • Pamatuj, že jediné věčné hodnoty v tomto světě jsou Bůh, Boží slovo a lidé, tak do nich investuj.
 • Buď s nevěřícími lidmi v jejich prostředí a nezavři se v křesťanském skleníku.
 • Neboj se měnit struktury a formy
 • Dělej si poznámky, ukládej si svá vyučování, programy, hry, obrázky, citáty, myšlenky a nápady. Nejen svá ale i jiných, pokud tě to zaujalo.
 • Hledej u Boha radost, nadšení a horlivost.
 • Buď s Bohem. Občas se zastav a občas si udělej Sabatt (hodinu, dvě, den, dva).
 • Ukradni si jednu hodinu denně pětkrát týdně, abys mohl dělat důležité věci, na které normálně nemáš čas. Získáš tak 260 hodin ročně.

"Musíš žít s lidmi, abys poznal jejich problémy, a žít s Bohem, abys je vyřešil." P.T. Forsyth

"Prvním klíčem k velikosti je být ve skutečnosti takový, jakým se jevím." Sokrates

Otázky pro vedoucí:

 • Víš, jaký cíl po tobě Bůh chce, abys dosáhl ve své službě s mládeží?
 • Říkají ti někdy lidé, kteří tě znají, že chtějí být jako ty?
 • Umíš odmítat věci, které ti nepomohou dosáhnout tvůj cíl, i když jsou dobré?
 • Trávíš dostatek času studiem, abys měl čím posloužit jiným?
 • Můžeš povědět s Pavlem: „Následuj mě, jako já následuji Ježíše Krista“?
 • Přemýšlel jsi v uplynulém roce o způsobech, jak nejlépe sloužit své mládeži?
 • Když slyšíš novou myšlenku, napadne tě jako první, jak se dá nebo nedá využít ve tvé situaci vedoucího mládeže?
 • Jak často ti musí lidé připomínat, že čekají na tvé rozhodnutí?
 • Stává se často, že změníš po nějakém čase své rozhodnutí?
 • Používáš často slovo „možná“, aby ses nemusel příliš odevzdat tomu, čeho chceš dosáhnout?
 • Jsi překvapený sám sebou, když se věci uskuteční podle plánu?
 • Štve tě kazatel nebo tví mládežníci, když s tebou zachází jako se služebníkem?
 • Víš, které potřeby považuje tvá mládež za nenaplněné? Které to jsou?
 • Jak pomáháš naplňovat tyto potřeby?
 • Zeptal ses někoho minulý měsíc, jak mu můžeš pomoci splnit jeho úkoly v určité oblasti?
 • Kdy naposledy tě někdo charakterizoval jako služebníka?