Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně. • Lidé říkají, že nechtějí chodit do církve. Chtějí tím však říct, že nechtějí být součástí nějaké instituce. Byli by rádi součástí rodiny.

 • Když už musíš vypustit šíp pravdy, obal jej nejdříve v medu.

 • Většina lidí vám na otázku ‚Jak se vede?‘ odvětí ‚Mám se docela dobře, v rámci možností.‘ V rámci možností? Co děláte v rámci možností? Kdo vás do nějakého rámce nastrkal? Proč se nad ‚možnosti‘ nepovznesete? Možnosti jsou jako matrace na vaší posteli. Když ležíte na ní (navrchu), krásně si odpočinete. Když si však zalezete pod ni, udusíte se.

 • Úspěch spočívá v tom, že vím k jakému záměru mě Bůh stvořil a udělám to.

 • Milost znamená, že Bůh ví o každé chybě, které se ve své službě dopustím, a přes to všechno si mě vybere.

 • Používáš-li dnes včerejší metody, budeš zítra bez práce.

 • Nikdy se s ďáblem nepři. Hádky mu jdou lépe než tobě-má za sebou tisíciletou praxi.

 • Děláš-li to, co miluješ nemusí tě k tomu nikdo motivovat.

 • Když něco umím, Bůh chce aby to dělal.

 • Kdyby si Bůh používal pouze dokonale lidi, nikdy by se ničeho nedosáhlo, protože všichni máme nějakou vadu.

 • Pokud se ti zdá, že tě Bůh opustil, a přece mu stále důvěřuješ, pak uctíváš Boha tím nejhlubším způsobem.

 • Křesťane se dnes při uctívání nejčastěji dopouštějí té chyby, že hledají prožitek, místo aby hledali Boha.

 • Důvěřovat Bohu dokonale znamená věřit tomu, že on sám ví, co je pro tvůj život nejlepší.

 • Na ničem nezáleží tolik jako na tom, abys poznal Boží záměry pro tvůj
  život. Pokud je nepoznáš,ničím to nenahradíš.

 • Tvá nejúčinnější služba poplyne z tvých největších zranění.

 • Konečným Božím cílem pro tvůj život není pohodlí, ale rozvoj charakteru.

 • Vydaní se Velkému přikázání a Velkému poslání tě udělá velkým křesťanem.