• Nic nedělá církvi reklamu tolik jako proměněné životy.
 • Pro Krista můžete získat kohokoli, pokud objevíte klíč k jeho srdci.
 • Bůh používá změnu i bolest, aby učinil lidi pozornějšími a otevřenějšími vůči evangeliu.
 • Věřícím říká Ježíš: „Jděte!“ Ztracenému světu ale říká: „Pojďte!“ (R. Warren).
 • Poslouchejte Boha ve věcech, které vám ukáže, a okamžitě se otevře další věc. Bůh nikdy nezjeví více pravdy o sobě samém, dokud neuposlechneme to, co už víme.“ (Oswald Chambers).
 • Bůh vás povolává tam, kde setkává vaše nejhlubší potěšení s tím, po čem svět nejvíce hladoví.“ (Frederick Buechner).
 • Ještě nikdo nepostavil sochy kritikům; sochy se staví kritizovaným.“-Anonym
 • "Velikost člověka můžeš určit podle toho jak těžké je ho odradit." (Jerry Falwell)
 • "Ode dneška za dvacet let budete více zklamáni věcmi, které jste neudělali, než těmi, které jste udělali." (Mark Twain)
 • "Dokud není v našich hrdinských činech pro Boha nějaký element risku, není zde třeba žádné víry." (Hudson Taylor)
 • "Jestliže vám bude příliš dlouho trvat, než se rozhodnete, co se svým životem uděláte, zjistíte že už jste to udělali." (Pam Shaw)
 • "Loď je v přístavu nejbezpečnější, ale k tomu lodě nebyli vyrobeny.“Grace Murray Hopper)
 • Úspěch není určen tím, jak mnoho toho uděláme, ale jak mnoho toho uděláme ve srovnání s naším potenciálem." (Joe Ellis)
 • "Tajemství spočívá v tom, jak zacházíme s dneškem, ne se zítřkem nebo včerejškem. Dnešek, to je speciální úsek času držící klíč jenž zamyká včerejší noční můry a odemyká zítřejší sny". (Charles Swindoll)