• Cena za poslušnost je ničím ve srovnání s cenou za neposlušnost.

  • Křesťanský domov se nestává - ten se buduje.

  • Ti, kdo Boha chválí na zemi, se budou v nebi cítit jako doma.

  • Nic nám nepomůže někoho milovat tak, jako modlitba za něj.

  • Hřích přináší strach, vyznání svobodu.

  • Člověk, který je imunní vůdčí změně, bude mít velké problémy s poznáním a děláním Boží vůle.

  • Změna je růst a růst je změna.

  • Očekávejme velké věci od Boha. „budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu" –Jan 11,40