• Bude-li tvůj život plný Boha, Bůh naplní tvůj život dobrými věcmi.

 • Každé Boží dítě by mělo být čím dál podobnější Božímu Synu.

 • Cíle moudrého člověka jsou v souladu s tím, co jej čeká po smrti.

 • Bůh mluví k těm, kteří si najdou čas aby mu naslouchali.

 • Modlete se, jako by vše záviselo na Bohu, pracujte, jako by vše záviselo na vás.

 • Bůh nikdy nespěchá a nikdy nemá zpoždění.

 • Kým budeš zítra, záleží na tom, jak se rozhodneš dnes.

 • Není blázen ten, kdo se vzdá věcí, které si nemůže udržet, aby získal věci, které nemůže ztratit.

 • Nemůžeš udělat víc než se modlit před tím, než se modlíš. Může udělat mnohem víc, než se modlit, poté co se modlíš.

 • Jeden plus Bůh je vždycky přesila.

 • Když už nemáš nic než Boha, máš víc než dost.

 • Bůh nás někdy musí zlomit, aby nás mohl narovnat.