• Lidé, kteří jsou zraněni, volí jednu z následujících možností. Buď konfrontují druhého, mluví o tom, co se stalo, on se omluví, oni odpustí, znovu se otevřou a slepě důvěřují. Nebo se bojí znovu otevřít, a tak se jakémukoli rozhovoru vyhnou, drží se svého zranění a bojí se, že odpuštění by je opět učinilo zranitelnými.

 • Chceme-li tento problém vyřešit, pak je nejjednodušší cestou k úspěchu uvědomit si následující tři skutečnosti:

  • 1).Odpuštění se týká minulosti. Odpuštění znamená, že někomu nepočítáme nějaký dluh. Necháme plavat to, co nám ten druhý udělal. Na odpuštění stačí jeden…

  • 2). Smíření se týká přítomnosti. Dojde k němu, když se ten druhý omluví a přijme odpuštění. Na smíření je třeba dvou.

  • 3). Důvěra se týká budoucnosti. Týká se jak toho, co jste ochotni znovu riskovat, tak toho, čemu se otevřete. Druhý musí svým jednáním dokázat, že si důvěru zaslouží, než mu ji opět dáme.

 • „Když někomu odpustíte, odkrojíte od něho zlo, jehož se dopustil. Oddělíte dotyčného od jeho zraňujícího činu. Poskytnete mu obnovení. V jednom okamžiku ho nesmazatelně označíte za člověka, který vím ublížil, a v příštím okamžiku tuto identitu změníte. Ve vašich vzpomínkách je přetvořen. Už se na něho nedíváte jako na člověka, který vám ublížil, ale jako na někoho, kdo vás potřebuje. Přetvořili jste svou minulost přetvořením člověka, který vaši minulost učinil bolestnou“ Lewis Smedes

 • Neodpuštění je kořen hořkostí. Židům 12:14-15 „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.“ Zášť se musí vykořenit, jestliže má rozkvést odpuštění. Říkat, že odpustíš, když to nedovedeš, je jako schovat kočku a nechat trčet její ocas.

 • „V tom se lišíme od zvířat. Ne svou schopností myslet, ale svou schopností činit pokání a odpouštět. Jedině člověk může provést ten nepřirozený čin, který převyšuje neústupný zákon přírody. Pokud tento zákon nepřekonáme, zůstaneme připoutaní k lidem, jimž nedokážeme odpustit, zůstaneme sevření ve svěráku vlastní nenávisti. Toto pravidlo platí i v případě, kdy je jedna strana zcela nevinná a veškerá vina padá na hlavu druhé strany, protože ten nevinný ponese zranění tak dlouho, dokud nenajde cestu k osvobození-a jiná cesta než odpuštění neexistuje.“- Philip Yancey

 • Ve skutečností pomsta nevyřeší problémy, ale přidá do ohně benzin. „Pomsta vám pomůže asi tak, jako když kousnete psa za to, že vás kousl.“(F.W.O´Malley)

 • Odpuštění trhá kruh obviňování a uvolňuje pouta viny. Odpouštět znamená, nedržet zášť a hořkost, a propustit sám sebe z vězení

 • Odpuštění odstraňuje vina našich činů, ale ne odstraňuje následky nebo jizvy našich činů“. - Rick Warren

 • Odpuštění neznamená brát bolest na lehkou váhu. Přísloví 10:12 Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

 • Odpuštění zahrnuje nový způsob vidění a cítění. Když jsme hluboce zraněni, nevidíme osobu, ale pouze vnímáme bolest. Odpuštění znamená, že se budeme snažit porozumět druhé osobě.

 • Odpuštění není pocit, ale je to rozhodnutí.

 • Nejlepší způsob, jak si s někým vyřídit účty, je zapomenout.

 • Hněv je situace, ve které jazyk pracuje rychleji než mozek. Ten, kdo tě rozčiluje, tě ovládá.

 • Kdykoli máš s někým konflikt, je tu faktor, který může rozhodnout mezi poškozením vztahu a jeho prohloubením. Tím faktorem je postoj.-Timothy Bentley

 • Dobré chování občas znamená snášet špatné chování druhých.

 • Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.“- (A.P.Herbert)