Myšlenky moudrých O LÁSCE

(Nové město, leden 1997)

0. Na sklonku života budeme souzeni z lásky. Sv. Jan od Kříže
1. Láska je umění; na světě není nic důležitějšího než se tomuto umění naučit. Erich Fromm
2. V životě není důležité, koho milujeme, ale skutečnost, že milujeme. Marcel Proust
3. Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání. Fridrich Nietzsche
4. Milovat znamená být světlem a teplem pro toho druhého. Agid Broeckhovenová
5. Od věčnosti jsme byli mezi sebou spojeni. Usilovnou touhu navrátit se k této původní jednotě nazýváme láskou. Platón
6. Jediné, co je důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Albert Schweitzer
7. Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví. Blaise Pascal
8. Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže napomínáš, napomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky. Sv. Augustin
9. Nemilovat je téměř jako vraždit. Boris L. Pasternak
10. Láska k Ježíši má natolik naplňovat naši mysl i srdce, že už nebudeme věnovat pozornost lásce lidské. Sám Ježíš bude žárlivě ochraňovat srdce těch, kdo mu ho darovali. Matka Tereza z Kalkaty
11. Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv. Friedrich Dürrenmatt
12. Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě. Sv. Tomáš Akvinský
13. Jestliže obdarováváš s myšlenkou: „Dostanu něco na oplátku“, nedostaneš nic. Jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno. Michel Quoist
14. Lidé této země vyjadřují svou lásku růžemi. Pán však posílá jako znamení své lásky trny. Sv. Terezie z Avily
15. Před tváří Pána je cennější drobeček čisté lásky, než všechny ostatní skutky dohromady. Sv. Jan od Kříže
16. Kdo čeká vděk za svou lásku, nemiluje doopravdy. Heinrich Wolfgang Seidel
17. Nic není takovým tajemstvím jako láska. Peter Lippert
18. Láska je něco velikého – každá těžkost se s ní stává lehkou a každá obtíž snesitelnou. Břímě se s ní nese bez námahy a vše trpké chutná sladce a libě. Čtyři knihy o následování Krista
19. Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem. Gennadij Marseillský
20. Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně. Sören Kierkegaard
21. Láska je výzvou, kterou nám bůh neustále opakuje – snad proto, aby nás povzbudil k souboji s osudem. Jan Pavel II.
22. Láska je konečným cílem dějin vesmíru, vesmírné Amen. Novalis
23. Větší hodnotu má unce lásky než sto vagonů rozumu. Sv. Robert Bellarmin
24. V den, kdy přestanete hořet láskou, mnozí zemřou chladem. Francois Mauriac
25. Láska není ani tak citem jako službou. Laurence Sterne
26. Jen milující člověk má sílu a schopnost vykonat všechna dobrá díla, jež svět potřebuje. Mary Wardová
27. Zákon lásky je spíše přikázáním výzvou ke štěstí. Hermann Hesse
28. V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Jestliže zkoušku složíme, budeme navěky žít v Lásce. Michel Quoist
29. Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu, a nikoli k sobě. Aristoteles
30. Láska je spontánní, stále nová: projevuje se pokaždé jiným způsobem, nedá se popsat, vynalézá nepředvídatelná řešení. Chiara Lubichová
31. Kdo miluje, vidí milovanou bytost takovou, jaká vyšla ze stvořitelské ruky Boží. Edith Steinová
32. Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Sv. Pavel, Nový zákon
33. Po tobě hořím touhou, abych s tebou, lásko, dlel: Dej, prosím, lásko, abych láskou zemřít směl. Ježíši, má naděje, zahrň mne svou nesmírnou láskou. Jacopone da Todi
34. Milovat Boha je nejvyšší ctnost! Milovat Boha je největší moudrost! Milovat Boha je nejvyšší vznešenost! Milovat boha je největší radost! Johann Michael Sailer
35. Svatost nespočívá v tom, že hodně víme, nebo že hodně rozjímáme; velké tajemství svatosti spočívá v tom, že hodně milujeme. Sv. Tomáš Akvinský
36. Nejde o to, abychom lásku kázali, ale abychom ji prokazovali. Anonym
37. Jestliže jsme se nenaučili od Ježíše stavět naše životy na věčném zákoně lásky, pak Ježíš žil a zemřel zbytečně. Mahátma Gándhí
38. Každý čin, který nevychází z lásky, nese v sobě zárodek smrti. Heinrich Pestalozzi
39. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Sv. Jan, Nový zákon
40. Setkávat se s lidmi je třeba ne s lampou, ale se srdcem, neboť svá srdce otevřou jen lásce. Peter Rosegger
41. První přikázání je toto: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato. Sv. Marek, Nový zákonj
42. Láska k bližnímu je měrou naší lásky k Bohu. Edith Steinová
43. Stále umírá a nikdy nepřestane umírat ten, kdo miluje. Matteo Bandello
44. Láska může nahradit dlouhý život. Ježíš nehledí na čas, ten v nebi neplatí, hledí jen na lásku. Sv. Terezie z Lisieux
45. Pokud nemiluji, nejsem ničím. Jean Racine
46. Miluji ty, kdo mne milují, a ti, kdo mě hledají, mne naleznou. Starý zákon, Přísloví
47. Opravdová láska nechce než milovat. Kristina Švédská
48. Vše pomíjí – kromě lásky k Bohu a služby jen jemu samotnému. Proto ten, kdo miluje Boha celým svým srdcem, nemá strach ze smrti ani z trestu ani ze soudu ani z pekla. Dokonalá láska vede se vší jistotou k Bohu. Čtyři knihy o následování Krista
49. V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla. Platón
50. To, co si schováváš pro sebe, jsi již ztratil. To, co dáváš, zůstane tvé navždy. Josef Recla
51. Láska je jako sám život: není to pohodlný a klidný stav, ale velké a úžasné dobrodružství. André Fayol
52. Láska, kořen všech ostatních ctností, nezná ani míru ani pravidla. Josef Pieper
53. Když nemilujeme příliš, nemilujeme dostatečně. Roger de Bussy-Rabutin
54. Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více poznáváš jeho velkodušnost vůči tobě. Sv. Ignác z Loyoly
55. Láska má vždy pravdu. Marie Ebner-Eschenbach
56. Velkou tragédií života není, že lidé umírají, ale že nemilují. William Somerset Maugham
57. Abychom mohli změnit lidi, musíme je milovat. Náš vliv sahá jen tam, kam dosahuje naše láska. Heinrich Pestalozzi
58. Láska je nejkratší cesta k bližšímu. Anonym
59. Stejnou měrou, jakou v tobě roste láska, roste také tvá krása, protože láska je krásou duše. Sv. Augustin
60. Svět bez lásky je svět bez ceny. Bertrand Russell
61. Láska je jedinou zkouškou pravosti našeho křesťanství. Johannes Leppich
62. Z toho jsme poznali lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Sv. Jan, Nový zákon
63. Čím více milujeme a darujeme se, tím většího významu a hodnoty nabývá náš život. Hermann Hesse
64. Láska nás učí všem ctnostem. Plútarchos
65. Láska ti zakazuje nemilovat. Arturo Colautti
66. Ježíš tě hodnotí podle lásky. Julius Langbehn
67. Pane, odejdi ode mne toto srdce z kamene a dej mi lidské srdce, srdce, které tě miluje, a které se raduje v tobě – to proto, abych se ti mohl co nejvíce podobat a líbit se ti. Sv. Ambrož
68. Naplněním všech našich skutků je láska. V ní je náš cíl, k němuž běžíme; až k němu dospějeme, nalezneme odpočinutí. Sv. Augustin
69. Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval! Francesco Petrarca
70. Pane, ty jsi sochař a já jsem hlína ve tvých rukou. Dej, ať se vždy nechám poddajně přetvářet, tak bude mé srdce milovat a stane se mistrovským dílem tvé lásky. Anton Kner
71. Jestliže miluji svět, už jen tím ho měním. Petru Dimitriu
72. Milovat znamená radovat se z cizího štěstí. Gottfried Wilhelm Leibniz
73. Láska nikdy nepřestává. Sv. Pavel, Nový zákon
74. Bůh od nás ani tak nežádá, abychom byli dokonalými pracovníky nebo dokonalými kazateli nebo dokonalými lidmi modlitby, jako abychom byli dokonalí v lásce. Chiara Lubichová
75. V království lásky nejsou roviny: buď jdeš nahoru nebo dolů. Fulton J. Sheen
76. Milovat je jako říkat: je nádherné, že existuješ. Josef Pieper
77. Milovat a nic nedávat: je to láska? Milovat a přitom trpět: je to utrpení? Jacques D´Arnoux
78. Slovník lásky nezná slovo „nemožné“. Robert Mäder
79. Lásce je nutno uvěřit a žít ji. Sören Kierkegaard
80. Každý milovaný člověk je středem ráje. Novalis
81. Láska je jako měsíc – jestliže neroste, ubývá. Vicomte de Ségur
82. Když jsi hodně smutný, učiň nějaký skutek lásky, a hned ti bude lépe! Peter Rosegger
83. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. Sv. Jan, Nový zákon
84. Milujeme Boha ne proto, co nám dává, ale proto, čeho nás zbavuje. Matka Tereza z Kalkaty
85. Naše duše má velikost naší lásky. Ernst Kühnel
86. Láska k Bohu je příčinou všeho dobrého v nás, zatímco láska k člověku je zapříčiněna dobrem, které v milované osobě nacházíme. Sv. Tomáš Akvinský
87. To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme. Emily Dickinsonová
88. V lásce mizí všechna protivenství života. Rabíndranáth Thákur
89. Žijeme jen tu dobu, během níž milujeme. Claude-Adrien Helvétius
90. Naše štěstí nespočívá ve velikosti našich skutků, ale ve velikosti naší lásky. Johannes Tauler
91. Když může člověk trpět a milovat, může hodně, ba dokonce nejvíc z toho, co na zemi může dělat. Charles de Foucauld
92. Milovat není dívat se jeden druhému do očí, ale dívat se spolu týmž směrem. Antoine de Saint-Exupéry
93. Pravá láska je zažehnutý klid. Giuseppe Ungaretti
94. Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme. Karl Jaspers
95. Láska vítězí nade vším! Vergilius
96. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Sv. Pavel, Nový zákon
97. Na světě je jen jeden způsob, kterým lze nějakou osobu nebo věc učinit krásnou: totiž – milovat ji. Robert Musil
98. Bůh nám dal jen jednu cestu k životu, a tou je láska; jen jednu cestu ke štěstí, a tou je láska; jen jednu cestu k dokonalosti, a tou je opět láska. Iginio Ugo Tarchetti
99. Každý člověk je samotný svět; není do něj jiné cesty než přes most lásky. Walter Goes
100. Člověk se proměňuje v to, co miluje. Stává se Bohem, jestliže miluje Boha a stává se zemí, jestliže miluje zemi. Angelus Silesius
101. Milovat znamená trpět, ale nemilovat znamená umřít. Marie-Ebner Eschenbach
102. Láska je vše, co potřebujeme, abychom zlepšili tento svět. Isadora Duncanová
103. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint-Exupéry
104. Kromě lásky neznám žádný jiný prostředek, který by člověka dovedl k dokonalosti. Peter Lippert
105. Neznám jiný prostředek k dosažení dokonalosti než lásku. Sv. Terezie z Lisieux
106. Láska je jedinou věcí, která roste, rozdáváme-li ji plnou náručí. Ricarda Huchová
107. Na světě je jen jedno neštěstí: to, že člověk nikdy nemiluje dostatečně. Georges Bernanos
108. Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat. Hermann Hesse
109. Ztracen je všechen čas, jež neproměníme v lásku. Torquato Tasso
110. Být bratrem všech, pomáhat a sloužit všem je naším jediným cílem od té doby, kdy se Bůh zjevil na zemi. Christian Morgenstern
111. Láska je mnohem větší a odvážnější dobrodružství než plavba kolem světa. Gilbert Keith Chesterton
112. Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné. Romain Rolland
113. Čím více se zříkáme sami sebe, tím větší a upřímnější je naše láska. Ludwig Feuerbach
114. Aby křesťan miloval, musí jednat jako Bůh a nečekat, až bude milován, ale milovat jako první. Chiara Lubichová
115. Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím, vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat. Michel Quoist
116. Kupní síla štěstí je láska. Phil Bosmans
117. Láska se nedá omezit v růstu, neboť má účast na nekonečné lásce, jíž je Duch svatý. Sv. Tomáš Akvinský
118. Pro křesťana není nikdo cizí. Náš bližní je vždy ten, koho máme právě před sebou a kdo nás nejvíc potřebuj, nehledě na to, zda je nám sympatický či ne, zda je toho „morálně hoden“ či ne. Edith Steinová
119. Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat. Nino Salvaneschi
120. Když milujete, buďte odvážní a zároveň ohleduplní. Walter Hasenclever
121. Kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Sv. Pavel, Nový zákon
122. Milující srdce příliš nekalkuluje. Friedrich Gogarten
123. Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým. Michel Quoist
124. Láska k Bohu nechrání před každou bolestí, ale chrání v každé bolesti. Hans Küng
125. Miluj a dělej, co chceš. Sv. Augustin
126. Činná láska uzdravuje všechny rány; pouhá slova bolest jen zvětšují. Adolf Kolping
127. Chceš být milován, miluj! Seneca
128. Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou láskou. Sv. Pavel, Nový zákon
129. Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao-Ce
130. Bůh nás miluje až tak, že v nás přebývá, je nám druhem v našem vyhnanství a je pro nás oporou a přítelem v každém okamžiku. Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice
131. Láska znamená cítit za někoho odpovědnost. Martin Buber
132. Jen když daruješ sám sebe, miluješ doopravdy. Džibrán Chalín Džibrán
133. Kdybychom my křesťané žili tak, jak máme, synové pohanů by nás obdivovali mnohem více než ty, kdo konají zázraky. Sv. Jan Zlatoústý
134. Pravou křesťanskou bohoslužbou je láska. Joseph Ratzinger
135. Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jež je pro ostatní neviditelný. Francois Mauriac
136. Lásko, nauč mne milovat! Lásko, koho bych měl milovat, když ne tebe, vždyť tys mne milovala jako první! Johann Michael Sailer
137. Můžeme mít Šalomounovu moudrost, můžeme získat tisíce duší..., nemáme-li však opravdovou, upřímnou a nadpřirozenou lásku k Bohu a skrze něj také lásku k bratřím, ke svatosti nedojdeme. Chiara Lubichová
138. Kde je plnost lásky, tam je pravda, neboť tam se nachází Bůh a jeho království. Sv. Hildegarda z Bingenu
139. Každé pozemské utrpení je posvěcováno Boží láskou. Gertrud Le Fortová
140. Myslím, že pro milujícího není nic obtížné. Cicero
141. Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Blaise Pascal
142. Jak pozdě přicházíme s naší láskou! Salvatore Quasimodo
143. Láska je aktem víry, kdo má málo víry, má také málo lásky. Erich Fromm
144. Celý vesmír se řídí zákony lásky: proto milujte, milujte, ostatní jinak postrádá význam. Jean de la Fontaine
145. V každém okamžiku se uskutečňuje věčná Boží vůle; každý okamžik je svědectvím o faktu, že Bůh existuje a miluje nás. Raphael Hombach
146. Hospodin, váš Bůh, je Bůh věrný své smlouvě a prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání. Starý zákon, Deuteronomium
147. Život žije pouze z lásky. Clemens Bretano
148. Bůh umírá zimou. Tluče na každé dveře, ale kdo mu otevře? Julien Green
149. Křesťan je ten, kdo miluje. Křesťané jsou lidé, kteří se milují. Chiara Lubichová
150. Největší revoluce dějin vypukne v den, kdy všichni lidé začnou žít podle Ježíšova horského kázání. Georges Clemenceau
151. Milovat bližního znamená s radostí plnit všechny povinnosti, které vůči němu mám. Immanuel Kant
152. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti. Sv. Jan, Nový zákon
153. S láskou se stává snadnější vše, co bylo pro rozum příliš těžké. Hatif
154. Zdá se, že člověk když miluje, má úplně jinou duši, než když nemiluje. Blaise Pascal
155. Jestliže chceš lovit lidi, musíš navléknout na háček své srdce; jedině tehdy zaberou. Anonym
156. Každodenně se v životě musíme rozhodovat mezi utrpením z lásky a nebo – v horším případě – utrpením bez lásky. Dag Hammarskjöld
157. Miluji, tedy jsem. V okamžiku, kdy přestanu milovat, přestanu existovat. Gilbert Cesbron
158. Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít. Wim Wenders
159. Usilovně miluj ty, kdo ti činí protivenství a nemají tě rádi, neboť tak se rodí láska v srdci toho, kde dosud není. Sv. Jan od Kříže
160. Jestliže ti schází láska k vykonání nějakého činu, proveď jej, a láska přijde sama. Joseph Bernhart
161. Lásce není nic příliš. Francis Bacon
162. Světem neprojde jediný člověk, kterého by Bůh nemiloval. Fritz Woike
163. Láska je jako oheň: nepřikládáš-li na něj, vyhasne. Michail J. Lermontov
164. Lidskost je činorodá láska. Anonym
165. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Sv. Lukáš, Nový zákon
166. Láska k Bohu přivádí k lásce k bližnímu a láska k bližnímu posiluje lásku k Bohu. Sv. Řehoř Veliký
167. Milovat znamená najít svého ze všeho východisko. Walter Hasenclever
168. Vzdát se lásky znamená zvolit si smrt. Christian Chabanis
169. Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat. Oscar Wilde
170. Když přijde bolest, přemýšlej, co od tebe žádá. Věčná láska neposílá žádné trápení jen proto abys plakal. Emanuel Geibel
171. Jeden z největších zázraků je být milován a milovat. Kurt Marti
172. Budoucnost patří těm, kdo milují, nikoliv těm, kdo nenávidí. Pius XII.
173. Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za důležitější téměř vše, kromě lásky. Erich Fromm
174. Boží vůle záleží pouze na dvou věcech: na lásce k Bohu a na lásce k bližnímu. Sv. Terezie z Avily
175. Velikost lidské duše se měří podle její lásky. Sv. Bernard z Chiaravalle
176. Nikdo z nás nikdy nemiloval dostatečně ani nevydal všechnu lásku, které je schopen. Henry Miller
177. Abys měl všechno, musíš dát všechno. Sebeláska tě poškozuje víc než cokoli jiného na světě. Čtyři knihy o následování Krista
178. Bez lásky je život pouští. Silvio Pellico
179. Pán naléhavě potřebuje horoucí duše bez duchovních problémů – věčných úskalí lásky. Potřebuje duše, které spálily všechno a přivádějí ostatní duše do ohně Boží lásky. Chiara Lubichová
180. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Sv. Jan, Nový zákon
181. Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele. Martin Luther King
182. Láska není milována. Sv. František z Assisi
183. Láska žije z drobných skutků lásky. Theodor Fontane
184. Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím, že se rozděluje. Anonym
185. Láska je nad všechny zázraky. Hoffmann Fallersleben
186. Kdo chce sklízet lásku, musí ji zasévat. Jeremias Gotthelf
187. Podstatou křesťanství je láska. Pavel VI.
188. Milovat Boha nade vše, milovat bližního jako sebe sama pro lásku k Bohu – to je podstata každého náboženství. Charles de Foucauld
189. Nesmí zapadnout slunce nad jediným dnem, v němž byste nebyli bratrem nebo sestrou nějakému člověku. Honoré de Balzac
190. Láska je vědomí toho, že dávám a dostávám radost. Honoré de Balzac
191. Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Mahátma Gándhí
192. Povoláním každého křesťana je náležet Bohu, svobodně se mu darovat a sloužit mu. Edith Steinová
193. Nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorníkem dokonalosti. Sv. Pavel, Nový zákon
194. Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme. Johann Wolfgang Goethe
195. Jakýkoli skutek lásky si zasluhuje věčný život. Sv. Tomáš Akvinský
196. Každý z nás je anděl s jedním křídlem. Abychom mohli létat, musíme se obejmout. Luciano De Crescenzo
197. Opravdová láska moc nemluví, ale jedná. Hermann Bezzel
198. Nebýt milován je smůla; opravdové neštěstí je nemilovat. Albert Camus
199. Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stoupá do nebe. Emanuel Geibel
200. Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl. Benjamin Disraeli
201. Láska je nejuniverzálnější, nejobdivuhodnější a nejtajemnější kosmická energie. Pierre Teilhard de Chardin
202. Bůh je láska. Sv. Jan, Nový zákon
203. Žijte lásku, hledejte lásku – ta vám pokaždé napoví, co máte dělat. Carlo Carretto
204. Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra. Alfred Delp
205. Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou. Georges Bernanos
206. Nikdo netrpěl tolik, jako Ježíš, a nikdo nemiloval tolik, jako Ježíš, neboť láska se měří schopností trpět. Raphael Hombach
207. Neschopnost milovat: to je peklo. Fjodor M. Dostojevskij
208. Bránu ráje nám neotevře žádný úplatek nebo protekce, ale pouze srdce, které milovalo. Johannes Leppich
209. Nejdůležitějším okamžikem je vždy ten, který právě probíhá; nejpotřebnějším činem je vždy láska. Mistr Eckhart
210. Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí. Džibrán Chalíl Džibrán
211. Láska není slepá, naopak vidí věci, které ostatním unikají. Anonym
212. Dokonalá láska snáší chyby druhých, nepodivuje se nad jejich slabostmi a sílí i skrze ty nejnepatrnější projevy ctnosti, které druzí konají. Důležité však je, aby láska nikdy nezůstávala uzavřena na dně srdce. Sv. Terezie z Lisieux
213. Bližní nám byl dán, abychom prokázali, jakou lásku máme k Bohu. Sv. Kateřina Sienská
214. Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy nenávist, závist a lakota. Pearl S. Bucková
215. Vše, co jsme vykonali s láskou, zůstává. Johannes Bours
216. Účinně povzbuzovat druhé dokáže pouze milující člověk. Romano Guardini
217. Láska je přátelství člověka s Bohem. Sv. Tomáš Akvinský
218. Láska, která hledí, jak by ušetřila, není nikdy opravdová. Honoré de Balzac
219. Milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Anonym
220. Troška lásky k bližnímu má větší cenu než láska k celému lidstvu. Richard Dehmel
221. Jestliže upřímně milujeme Pána, žijeme více v něm než v sobě. Charles de Foucauld
222. Boží láska je vždy větší než jakákoli tvá bolest. Sv. František Saleský
223. Středem křesťanství je postava „bratra“; slovo „bratr“ je pilířem naší víry. Ladislav Boros
224. Svatá Písma nepřikazují nic kromě lásky. Sv. Augustin
225. Svatí milovali. V tom je celé jejich tajemství. Jean-Baptiste-Henri Lacordaire
226. Boží moudrost mají jen ti, kdo odložili stranou moudrost a s dětskou nevinností slouží Bohu s láskou. Sv. Jan od Kříže
227. Chovej mne ve své lásce a srdci tak, jak chceš ty, a dej, ať všichni přebývají v mém srdci. Dag Hammarskjöld
228. Znát lidi, znát i všechny jejich slabosti, a přesto je milovat: to je pravá křesťanská láska. Heinrich Auer
229. Až přijde den soudu, nebudeme tázáni, co jsme přečetli, ale co jsme vykonali, ne jak krásně jsme mluvili, ale jak nábožně jsme žili. Čtyři knihy o následování Krista
230. Miluj Ježíše ukřižovaného v sobě, v nespočetných podobách tvých bolestí, ale miluj ho především kolem tebe, v bratřích, ve všech bratřích. Jestli si mezi nimi můžeš vybrat, pak ho miluj v těch nejhříšnějších, v těch nejubožejších, v těch nejotrhanějších, v těch nejodpudivějších, v těch nejopuštěnějších. Chiara Lubichová
231. Láska to je velký nedostatek naší doby. Franz Werfel
232. Nikdo není na světě jen sám pro sebe; je zde také pro všechny ostatní. Sv. Řehoř Naziánský
233. Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony. Aristoteles
234. Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem – láska znamená milovat. Erich Fromm
235. Žijte v lásce, jako i Kristus nás miloval a zcela vydal sebe za nás v oběť. Sv. Pavel, Nový zákon
236. Život bez lásky za nic nestojí. Ale smysl života je naplněn tam, kde je láska. Dietrich Bonhoeffer
237. Láska je nejlepší učitel. Plinius mladší
238. Láska je spojením kontemplace a činů, je vláknem spojujícím nebe se zemí, člověka s Bohem. Carlo Carretto
239. Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný. Jeanne Vanier
240. Láska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze rozpoznat. Stefan Andres
241. Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde
242. Láska je jediným klíčem, který dokáže otevřít všechny dveře. Otto Betz
243. Myslet je krásné, modlit se je lepší, milovat je všechno. Elisabeth Leseur
244. Láska je jediným dokladem platným po celou věčnost. Francois Favreau
245. Natolik člověk miluje, natolik ztrácí strach ze smrti. Gottfried Edel
246. Kde se zasévá láska, tam vyrůstá radost. Hans Walldorf
247. Jedinou bilancí našeho života je součet hodin, po které jsme milovali. Wilhelm Busch
248. Milovat se naučíme pouze tím, že milujeme. Doris Murdock
249. Neexistují nešťastné lásky. Sama skutečnost, že člověk miluje, činí jej šťastným. Edith Wellsová
250. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. Sv. Jan, Nový zákon
251. Láska je nepostradatelným pokrmem pro každého člověka. Edith Piaf
252. Nesmrtelnost slávy ponechme mrtvým, ale živým dejme nesmrtelnost lásky. Rabíndranáth Thákur
253. Opravdu moudrý je ten, kdo zná jedno jediné slovo: láska. Sv. Brigita Švédská
254. Každé odmítnutí lásky je vítězstvím smrti. Jean-Marie Lustiger
255. Láska. Toto slovo obsahuje veškerou svatost. Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice
256. Kdo dává lásku, obohacuje se tím, co dává. Čím více dává, tím je bohatší. Fritz Usinger
257. Láska je jediná rozumná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí. Erich Fromm
258. Říká se: „Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“ Není to však pravda. Zkoušky pro ty, jež Bůh miluje, nejsou trestem, ale milostí. Sv. farář Arský
259. Pane, nauč mne milovat; nauč mne milovat své bratry v jediném, co je potřebné, totiž abych našel tebe! Karl Rahner
260. Tomu, kdo opravdu miluje Boha, se nemůže stát nic horšího, než že nebude mít dost příležitostí pro něj trpět. Sv. Filip Neri
261. Celý život je neustálou příležitostí k setkání s Ježíšem. Romano Guardini
262. Bože, který jsi připravil neviditelná dobrodiní těm, kteří tě milují, vlij do našich srdcí něhu tvé lásky, abychom tě milovali ve všem a nade vše, a dosáhli tak naplnění tvých příslibů, které přesahují každé naše přání. Římský misál
263. Opravdovými lidmi jsme jen natolik, nakolik milujeme. Boris L. Pasternak
264. Lásku nepotřebují dokonalí, ale, kdo jsou nedokonalí. Oscar Wilde
265. Podle toho poznají, že jste moji učedníci: budete-li se milovat navzájem. Sv. Jan, Nový zákon
266. Kdo miluje, je vždy v právu. Honoré de Balzac
267. Jediná věc, která má v životě cenu, je stavě sebe sama až na druhé místo. Ivan Turgeněv
268. Raději budu devětkrát podveden, než abych jednou neobdaroval toho, kdo to skutečně potřebuje. Jan XXIII.
269. Máme moc být v ráji s Bohem už nyní a být s ním šťastni už v tomto okamžiku, jestliže milujeme, jako miluje on, jestliže pomáháme, jako pomáhá on, jestliže dáváme, jako dává on a jestliže sloužíme, jako slouží on. Matka Tereza z Kalkaty
270. Láska je schodištěm, po němž se blížíme k Boží podobě. Friedrich Schiller
271. Pán nás miluje ví, než se milujeme my sami. Sv. Terezie z Avily
272. přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce. Margarete Seemannová
273. Na světě není nic, ani jediný červík, stéblo trávy nebo atom, který by nezasluhoval naši lásku, neboť vše je výrazem velikosti a dobrotivosti Stvořitele. Joseph Bernhart
274. Nic není těžké tomu, kdo miluje. Sv. Bernard z Chiaravalle
275. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Sv. Jan, Nový zákon
276. Jedna kapka čisté lásky je ušlechtilejší než moře vědomostí. Sv. František z Assissi
277. Pokaždé, když miluji sám sebe, zůstane méně lásky pro Boha a pro ostatní. Michel Quist
278. Ty a já jsme jedno. Nemohu ti ublížit, aniž bych poranil sebe. Mahátma Gándhí
279. Milovat a být stále méně milován to je privilegium dané Bohem. Josef Pieper
280. Budete žít, jestliže budete milovat. Alfred de Musset
281. Bůh ve své lásce uspořádává vše pro naše největší dobro. My nemůžeme učinit nic lepšího, než milovat a ve všem se odevzdat tomu, co nám bůh ve své nekonečné lásce připravil. Raphael Hombach
282. Láska narovnává pokřivené. Sv. Kateřina Janovská
283. Kdo má lásku, snaží se co možná nejméně zarmucovat druhé, protože láska je královským pláštěm, který dokáže zakrývat chyby bratří a nikdy nám nedovolí, abychom se považovali za lepší než ostatní. Sv. farář Arský
284. Dobrému Bohu jsem nikdy nedala nic kromě lásky: oplatí mi to láskou. Sv. Terezie z Lisieux
285. Lidé nemusí mít miliony v penězích, ale můžeme a musíme se stát milionáři v lásce. Ernst Thrasolt
286. Hlavním pokrmem lásky je bolest. Maurice Maeterlinck
287. Před láskou všechno ostatní bledne. Clemens Brentano
288. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. Sv. Pavel, Nový zákon
289. Sílu lásky dokazují jen konkrétní činy. Johann Wolfgang Goethe
290. Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci, ohromující nebo nepatrné, ale jen na lásce, s níž je provádíme. Jan XXIII.
291. Láska je jako šíp vržený vůlí. Jestliže je vůle odpoutaná od všech pozemských věcí, věnuje svou pozornost jen Bohu a vrhá šíp veškerou svou silou. Šíp pak zasáhne vznešeného Boha, který je láska, a vrací se zpět s nesmírným bohatstvím. Sv. Terezie z Avily
292. Všude, kde je vyřčeno jediné slovo lásky nebo kde je vykonán jediný skutek lásky, tam Kristus vstal z mrtvých. Ferdinand Ebner
293. Plášť lásky zakrývá všechny chyby. Jean Paul
294. Láska, která začne kalkulovat, už není láskou. Ferdinand Oliver
295. Milovat druhého člověka je jako říci: ty nezemřeš. Gabriel Marcel
296. Korunou života, nevyčerpatelnou radostí – jsi ty, lásko! Johann Wolfgang Goethe
297. Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem. Fjodor M. Dostojevskij
298. Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět. Antoine de Saint-Exupéry
299. Je pravda, že v lásce je vždy trocha bláznovství; ale v bláznovství je pokaždé také špetka rozumu. Friedrich Nietzsche
300. Nic nevábí lidské srdce jako láska. Sv. Kateřina Sienská
301. Když milujeme, přibližujeme se k Bohu – prameni a krbu každé lásky. George Sandová
302. Jestliže milujete ty, kdo milují vás budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Sv. Matouš, Nový zákon
303. Palmu vítězství získává ten, kdo miluje, nikoli ten, kdo víc ví. Hermann Hesse
304. Milovat znamená být připraveni ve všem vyhovět Bohu. Sv. Terezie z Avily
305. Není samozřejmostí, že kdo miluje kříž, nachází bolest. Ten, kdo se velkodušně vrhá do jeho tvrdého objetí nachází spíše lásku, nachází Boha. Chiara Lubichová
306. Láskou odejmi moc svým nepřátelům. Peter Rosegger
307. Bůh ti posílá své dary, protože tě miluje, i když ty je nechápeš. Raphael Hombach
308. Oheň lásky posvěcuje víc než oheň očistce. Sv. Terezie z Lisieux
309. K Bohu se přibližujeme nikoliv kroky, ale láskou. Sv. Augustin
310. Ovoce zraje díky slunci a lidé díky lásce. Julius Langbehn
311. Láska dává a nic nežádá, přijímá beze vzdoru, odpouští bez váhání a trpí jen pro svou vlastní nedostatečnost. Peter Lippert
312. Člověk bez lásky je člověk bez Boha; bez Boha a bez lásky – co pak zbyde z člověka? Heinrich Pestalozzi
313. Být křesťanem a vidět trpícího bratra, aniž bychom trpěli s ním a aniž bychom byli nemocni s ním, znamená být bez lásky, být křesťanem jen podle jména. Sv. Vincenc z Pauly
314. Miluj svého bližního jako sebe sama. Sv. Marek, Nový zákon
315. Je pravda, že budeme souzeni podle lásky, ale je stejně nepochybné, že budeme souzeni láskou, jíž není nikdo jiný než sám Bůh. Julien Green
316. Láska znamená: ty! Anonym
317. Milovat někoho znamená mít v něj neustále naději. Gabriel Marcel
318. Když vynecháte modlitbu kvůli službě chudým, nic neztrácíte, protože sloužit chudým znamená jít navštívit Boha. Sv. Vincenc z Pauly
319. „Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase.“ (Sv. Marek 10, 29-30).
Stokrát víc znamená deset tisíc procent! Ještě jsem nenašel banku, která by mi dala takové úroky. Wilhelm Mühs
320. Nemilujeme jen proto, abychom byli šťastni, ale abychom byli. Christian Chabanis
321. Nemilujeme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Sv. Jan, Nový zákon
322. Odměnou za lásku je sám milovaný člověk. Sv. Augustin
323. Dělali bychom větší pokroky v lásce k Bohu, kdybychom se v lůně jeho lásky nejprve nasytili láskou k bližnímu. Sv. Řehoř Veliký
324. Svět bez lásky je jako země bez slunce. Johannes Leppich
325. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Sv. Pavel, Nový zákon
326. Láska je jediná neporazitelná moc na světě. Fjodor M. Dostojevskij
327. Láska je Boží cesta k lidem a lidská cesta k Bohu. Johann Kastl
328. Zlo se vždy rotí tam, kde schází láska. Hermann Hesse
329. Dvě věci přivádějí člověka ke zralosti: láska a utrpení. Johann Messner
330. Velká je síla a pevnost lásky, která dobude a spoutá samotného Boha. Šťastná duše, která miluje, neboť Pán je jejím vězněm a vykoná všechna její přání! Je totiž takový, že vyhoví tomu, kdo jej z lásky a po dobrém o cokoliv žádá. Sv. Jan od Kříže
331. Láska je jako paklíč, kterým lze otevřít všechny dveře bližního. Theodor Gottlieb Hippel
332. Silná jako smrt je láska... Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Starý zákon, Píseň písní
333. Není bohatý ten, kdo hodně má, ale kdo hodně dává. Erich Fromm
334. Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu. Michelangelo Buonarroti
335. Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dorothy Dohenová
336. Láska, která se konkrétně nijak neprojevuje, není láska. Ricarda Huchová
337. Milovat! Proto bylo stvořeno naše srdce. Sv. Terezie z Lisieux
338. Není pravda, že láska je součástí života, neboť láska je sám život. Hermann Kutter
339. Zachovej lásku a přátelství tomu, kdo tě neopustí, ani až se k tobě všichni otočí zády, a kdo nedovolí, abys nakonec zahynul. Čtyři knihy o následování Krista
340. Řadu lidí přesvědčí o existenci Boha jen jedno: láska bližního. Friedrich Heer
341. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Starý zákon, Píseň písní
342. Jedině láska mne opravňuje k myšlence, že tento skutečný Milenec, můj Ženich a mé Dobro, nás potřebuje. Sv. Terezie z Avily
343. Láska přináší utrpení, vždyť poté co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhé ukřižovat. Michel Quoist
344. Kdybychom v životě usilovali především o to, abychom byli dokonalí v lásce k Bohu a ke každému z bratří, vykonali bychom vše, co jsme měli. Chiara Lubichová
345. Především chovejte velkou lásku k sobě navzájem, neboť láska skryje mnoho hříchů. Sv. Petr, Nový zákon
346. Sirotek není ten, kdo ztratil otce a matku, ale ten, kdo nemiloval. Friedrich Rückert
347. Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat Boží láska? Sv. Jan, Nový zákon
348. Člověkem v plném smyslu slova se staneš jedině skrze lásku. Phil Bosmans
349. Nešťastní jsme jen tehdy, když nemilujeme Boha. Sv. farář Arský
350. Láska je štěstí. Kdo dokáže milovat, je šťastný. Hermann Hesse
351. Každý člověk je tolik zbožný, kolik miluje. Robert Mäder
352. Milovat znamená získat v bližním sebe. Friedrich Hebbel
353. Kdo je zamilovaný do Boha, nechce ani zisk ani odměnu, ale touží jen ztratit sám sebe a všechny věci pro lásku k němu. Sv. Jan od Kříže
354. Všechno může počkat, jen láska ne. Kdo nechá čekat lásku, uráží nejvýznamnějšího hosta svého života. Hans Kruppa
355. Lásko, zapomněli jsme na tebe. Ale ty na nás nezapomínej! Máme na zemi jen tebe. Nenech nás umřít chladem... Dej, ať projevíme známku života!... Objev se znenadání, vezmi nás za ruku a zachraň nás! Jacques Prévert
356. Nikdy se nám nepodaří milovat Boha tak, jako on miluje nás. Josef Pieper
357. Boží láska může chtít jen dobro ve všem a ve všech. Joseph Bernhart
358. Kdybychom dokázali dokonale přijmout opravdovou Boží lásku, byli bychom zároveň zaplaveni veškerým dobrodiním. Ale my jsme tak lakomí a tak neochotní něco Bohu dát, že se nikdy nerozhodneme ji přijmout. Sv. Terezie z Avily
359. Láska je nejkratší cesta k sobě i k ostatním. Joseph Hormitz

360. Kdo chce projevit Bohu svou lásku, už jej miluje. Sv. Markéta Marie Alacoque
361. Láska činí člověka bezbranným. Enzo Hauser
362. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás. Sv. Jan, Nový zákon
363. To, co ti dává nalézt Bůh, je víc, než hledáš; to, co ti daruje, je víc, než po čem toužíš. Raphael Hombach
364. Jen ten, kdo miluje, opouští své já a směřuje k druhému Ty, nachází cestu k tajemství bytí. Gabriel Marcel
365. Láska vám dá křídla. Sv. Terezie z Lisieux