Myšlenky moudrých O ŽIVOTĚ


(Nové město, září 1997)


0. Pluje-li život po proudu a smrt proti proudu – nemůžem´ poznat ústí. Pluje-li život proti proudu a smrt po proudu – nemůžem´ poznat pramen. Vladimír Holan
1. Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu. Mahátma Gándhí
2. Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. Seneka
3. Pane, pronikni do mého nitra a zmocni se celé mé bytosti tak beze zbytku, aby celý můj život byl odleskem tvého. John H. Newman
4. Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat. Hermann Hesse
5. Lidský život má nesmírnou cenu lásky. Vladislav Vančura
6. Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. Diane Ackermanová
7. O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě! Sören Kierkegaard
8. Lidé myslí jen na věci světa. Kdyby jen trochu pomysleli na onen svět, vydali by se do něj přímější cestou. Myslí si, že tento pozemský život nikdy neskončí, a on je zatím jen přípravou, a to ještě krátkou! Grazia Deledda
9. Každý lidský život je stezkou vedoucí k Bohu. Edmund Husserl
10. Naše duše má krátkou klávesnici. Ať se život snaží sebevíc, nedostane z ní víc, než dva, tři ubohé tóny. Marguerite Yourcenarová
11. Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha. Isabel Allendeová
12. Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou. Hans Christian Andersen
13. Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec. Paul Bowles
14. Kéž bych tak mohl svůj život učinit něčím jednoduchým a rovným, jako je rákosová flétna, kterou Pán naplňuje hudbou. Rabíndranáth Thákur
15. Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život, a to je nejzranitelnější věc na světě. Blaise Pascal
16. Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání. Lucrezio Caro
17. V tom je opravdová radost života: sloužit a plně se věnovat určitému cíli, být přesvědčeni o jeho velikosti. Celí se nechat strávit předtím, než nás dají do starého železa. George B. Shaw
18. Život je přesně jako Sibyliny odpovědi: Čím stručnější tím cennější. Johann Wolfgang von Goethe
19. Život je tajemstvím každé bytosti; je tak podivuhodný, že ho pokaždé lze milovat. Marguerite Yourcenarová
20. Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes mé oči. Rabíndranáth Thákur
21. Život není předurčen k tomu, aby byl přítěží mnohých a radostí jen pro několik vyvolených, ale je pro všechny závazkem, ze kterého se každý bude jednou zodpovídat. Alessandro Manzoni
22. V životě stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. Seneka
23. Buďte rádi, že žijete, protože život vám dává příležitost milovat a pracovat a hrát si a hledět na hvězdnou oblohu. Henry Van Dyke
24. Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít. Grace Hansenová
25. Je krásné žít, protože žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku. Cesare Pavese
26. Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude kolem nás. Albert Schweitzer
27. Ničeho se v životě nemusíme bát: jen to pochopit! Marie Curie
28. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví kdo to shrábne. Žalm 39, Starý zákon
29. Kéž byste dokázali prožit všechny dny svého života. Jonathan Swift
30. Život vám byl dán Bohem, abyste ho používali ve prospěch lidstva, abyste svými schopnostmi rozvíjeli schopnosti vašich bratří. Giuseppe Mazzini
31. Život spočívá ve stále marných pokusech o navázání kontaktu. Paul Bowles
32. Vím, že tento můj život, přestože nedozrál k vláze lásky, není úplně zbytečný. Rabíndranáth Thákur
33. Nedá se žit jenom z ledniček, politiky, účtování a křížovek! Antoine de Saint-Exupéry
34. Život rychle uteče. Všechno tu má svůj konce: věci, lidé – i ti nejdražší – nás jednou opustí. Jenom Bůh zůstává, jenom on se nemění. Tecla Merlová
35. Jediná věc, na které v životě záleží, je klást sebe sama až na druhé místo. Ivan S. Turgeněv
36. Budu tě hledat, můj Bože, aby moje duše žila. Moje tělo žije díky mé duši a moje duše žije díky tobě. Sv. Augustin
37. Člověk žije, když v něco věří, ne když o něčem mluví a diskutuje. Thomas Carlyle
38. Mnozí se snaží život prodloužit, a přitom by ho bylo třeba spíš rozšířit. Luciano de Crescenzo
39. Život je svátost; jeho ideálem je láska a jeho očištěním je oběť. Oscar Wilde
40. Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnosti lidí. Sebastian R. Chamfort
41. Celý život je ustavičnou příležitostí k setkání s Ježíšem. Romano Guardini
42. Život je příliš krátký na to, abychom si mohli dovolit učinit ho bezvýznamným. Benjamin Disraeli
43. Kdo nedokáže žít, nedokáže ani umřít. Erich Brock
44. Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on pohlednuv na minulost, zjistí, co žil a jaký to mělo smysl. Milan Kundera
45. Život je jako láska: není to pohodlný a klidný stav, ale velké a podivuhodné dobrodružství. André Fayol
46. Smyslem života je uchovat si otevřené srdce pro všechno, co je lidské, a to i ve zklamání, samotě, nemoci a smrti. Zenta Maurina Raudive
47. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný, nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. evangelista Jan, Nový zákon
48. Pozemský život je přijímací zkouškou do života věčného. Wilhelm Mühs
49. Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. William James
50. Žít bez víry neznamená žít, ale živořit. Pier G. Frassati
51. Člověka nedělají světcem a nečiní jej spravedlivým hlubokomyslné úvahy, ale ctnostný život. Takový člověk je pak Bohu milý. Tomáš Kompenský
52. Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného. Sv. Terezie z Avily
53. Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije. Jean de la Bruyére
54. Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších, ale spíš v tom, čeho chceme dosáhnout. Chalíl Džibrán Džibrán
55. Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abych na ně odpovídali. Viktor E. Frankl
56. Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Mark Twain
57. Život je jako umělecké dílo: pokaždé se na něm dá něco potlačit, a nejen že mu to není na újmu, ale naopak mu to prospívá. Henry de Montherlant
58. Představa smrti mnohým z nás není cizí: přijímáme ji a dokonce nás už ani nijak nevzrušuje. Naopak nás děsí každodenní všední námaha, té se snažíme uniknout... Anne W. Schaefová
59. Nejdůležitějším úkolem, který člověk v životě má, je zrodit sám sebe, vnést světlo do svého života. Erich Fromm
60. Život je dar, který vám dal Bůh. Způsob, jímž ho žijete, je darem, který dáváte Bohu. Leo Buscaglia
61. Neexistuješ ty, který nyní žiješ: stvoření je mrtvé. To Bůh je životem, jenž oživuje tvé nitro. Angelus Silesius
62. Miluji, tedy jsem. To je můj začátek i můj konec, ať si Descartes říká, co chce! Gilbert Cesbron
63. Každý opravdový život je „setkání“. Martin Buber
64. Minulost už nám nepatří; budoucnost – kdo ví, jestli nějaká bude? Jediný zlomek času, který je nám dám a který můžeme naplnit záslužnými činy, je přítomný okamžik. Wilhelm Mühs
65. Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí. Jean Paul
66. Plýtvání životem spočívá v lásce, kterou jsme nedokázali dát, v moci, kterou jsme nedokázali využít, v sobecké opatrnosti, která nám bránila riskovat a která nás chtěla ušetřit zklamání, takže jsme nepoznali štěstí. Anonym
67. Dávat, dávat a zase dávat – to je můj život. nápis na staré kašně
68. Čím je život prázdnější, tím je těžší. Alphonse Allais
69. Život by byl docela zábavný, kdyby se jím nebavil on sám. Edward Bulwer
70. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. První Paralipomenon, Starý zákon
71. Můj život může a musí rozkvést, nikoli však mými schopnostmi, ale skrze víru. Anne W. Schaefová
72. Dokud žijeme, musíme se umění života učit. Seneka
73. Kdo si neváží života – nezasluhuje si ho. Leonardo da Vinci
74. Život je změna. Přestaneš-li se měnit, přestaneš žít. Rainer Haak
75. Život jsme dostali proto, abychom hledali Boha, smrt proto, abychom jej nalezli. A věčnost proto, abychom jej vlastnili. Jacques Nouet
76. Život je velmi krásný a velmi těžký – právě proto nesmí v nás býti špatný. Josef Čapek
77. Nic není těžší než žít prostě. Albert de Bersancourt
78. Žije jen ten, kdo miluje. Nežít a nemilovat znamená totéž. Ludwig Feuerbach
79. Pokaždé, když se vás zmocní nový zájem, a ještě spíš, když dosáhnete nového cíle, tehdy se zvyšuje cena vašeho života. William L. Phelps
80. Žij života tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli. Christian F. Gellert
81. Jeden den života má větší cenu než hora zlata. Kenko Yoshida
82. Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí. Jób, Starý zákon
83. I dokonalé vejce se musí rozbít, aby se mohl zrodit nový život. Edward Gloegger
84. Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední. Friedrich Nietzsche
85. Očekávání pravého života po smrti je samým základem křesťanství. Sv. Jan Zlatoústý
86. Jen ten, kdo umí nést porážky, umí nést i úspěchy. Josef Čapek
87. Opravdovým pánem sebe sama a opravdu šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: „Žil jsem.“ Horácius
88. Život je rozjímáním o smrti. Anonym
89. Život je nádherný jako diamant, ale křehký jako okenní tabule. Gilbert K. Chesterton
90. Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha
91. Žít bezstarostně a nebýt bezstarostný, mít odvahu a nebýt pyšný, projevovat důvěru a radostnou odevzdanost a nebýt fatalistou: to je umění žít. Theodor Fontane
92. Člověk v životě ani nevítězí ani neprohrává, stává se pouze zkušenějším. Jindřich Konečný
93. Jestli chceš žít, nenechávej svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země. Michel Quoist
94. Život není k zábavě. K trýzni, okouzlení, úžasu – ano! Josef Čapek
95. Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si uspořádá vlastní život, a to je to nejlepší, co může udělat. Blaise Pascal
96. Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer
97. Vláda nad okamžikem je vládou nad životem. Marie von Ebner-Eschenbachová
98. Život má cenu jen tehdy, je-li stále se rozhořívajícím ohněm. Louis Pasteur
99. V srdci věřícího nemůže žít láska ke světu spolu s láskou k věčnému životu, stejně jako v téže nádobě nemůže být voda a oheň. Anonym
100. Moudrý člověk neříká: „Budu žít“. Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes! Marziale
101. Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... arabské přísloví
102. Život každého člověka má být neustálou cestou ke svatosti. Jan Pavel II.
103. Jak šedá by byli nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou. Thomas More
104. Život se podobá těm kajícím procesím, ve kterých se chodí tři kroky kupředu a dva kroky vzad. Johann Wolfgang von Goethe
105. Na cestě životem nejsou rovné cesty: všechny buď stoupají nebo klesají. Artur Graf
106. Je-li v našem životě přítomný Bůh, získává náš život smysl. Všechno získává cenu a je plodné. Matka Tereza z Kalkaty
107. Jsem přesvědčen, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Isak Dinesen
108. Život je cesta, která vždy dovede domů, ať vede, kudy chce. Herman Melville
109. Opravdový život je tam, kde láska přináší oběti. Othmar Capellmann
110. Život je třeba opravdu žít a je potřeba také být zvědavý. Nikdy, z žádného důvodu se člověk nesmí obracet k životu zády. Eleanor Rooseveltová
111. Který člověk na tomto světě nežije pro dobro? Ale jen ten, kdo žije pro dobro druhých, žije doopravdy. indické přísloví
112. Tento život je jen předehra. Jean Baptiste H. de Lacordaire
113. Nežijeme proto, abychom něco vlastnili, měli moc a štěstí. Žijeme proto, aby se odkrylo, co je v nás božské. Walther Ratenau
114. Co je náš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a zase zmizí. list Jakupův, Nový zákon
115. Žijeme proto, abychom rostli, něco vytvořili ve prospěch druhých, třeba nějakou milou maličkost, hodnotný svazek nebo nový svět, ve kterém bude život lepší, než byl před námi. Eva Hudečková
116. Život je Boží dar, ale šťastný život je plodem moudrosti. řecké přísloví
117. Myslíš si, že už nemůžeš dál, jsi na konci svých sil, a v tom tě naplní síly nové. A právě to je život! Franz Kafka
118. Pravda je víc než obrácená lež. Zbyněk L. Gordon
119. Život je založen hlavně na víře a trpělivosti. Kdo má tyto dvě ctnosti, dosáhne obdivuhodného cíle. Rudolf von Tavel
120. Život a smrt jsou jedno jako řeka a moře. Chalíl Džibrán Džibrán
121. Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval. Boris Pasternak
122. Máte jen jediný den, který můžete žít na zemi. Snažte se ho žít v míru. Mír je plodem lásky, protože k tomu, aby člověk mohl žít v míru, musí snášet spousty trampot. Felicité-Robert de Lamennais
123. Není zlých pravd, jsou jen zlé skutečnosti. Josef Čapek
124. Radost ze života nespočívá v pouhém bytí, ale v neustálém stávání se. Paul Güll
125. Jestliže se můj život podobá rumišti, je mým úkolem vyjít z něj ven, zorat půdu a zasadit do ní květiny, abych co nejlépe využila všechno přirozené hnojivo. Anne W. Schaefová
126. Znovu žít nemůžeme, a proto nesmíme život utratit zbůhdarma. Francois Mauriac
127. Život není zátiší. Oskar Kokoschka
128. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. evangelista Jan, Nový zákon
129. Když člověk ztratí víru v cokoliv, přestává žít. Víra v sobě obnáší naději. Pořád se můžete na něco těšit. Luděk Munzar
130. Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. George B. Shaw
131. Život je proces očišťování. Čím čistší je duch, tím jasnější a vřelejší je život. Novalis
132. Nejtěžší v životě je milovat i v jeho utrpení. Lev N. Tolstoj
133. Žijeme proto, abychom hledali život a hasili žízeň po věčnosti. Erich Purk
134. Milovat, věřit, doufat: to jsou pilíře života. Anonym
135. Chceš-li mít účast na Kristově království, musíš žít podle jeho příkladu. Sv. Jeroným
136. Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější. Heinrich von Kleist
137. Život nezná okamžitá řešení. Zná jen jakousi neochabující sílu. Je třeba v ni uvěřit a řešení se dostaví samo. Antoine de Saint-Exupéry
138. Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal. Jean-Jacques Rousseau
139. Hle, jen na píď odměřils mi dnů, Hospodine, a jako nic je před tebou můj věk. Žalm 39, Starý zákon
140. Díky události, která nemá v historii obdoby, díky Kristovu zmrtvýchvstání, má křesťan jistotu, že přežije. Yves Moreau
141. Žitím jen pro sebe rezaví osobnost. Victor Hugo
142. Snaž se žít nyní tak, aby ses v hodinu smrti mohl radovat, a ne se bát; nyní se nauč umírat, abys začal žít s Kristem. Tomáš Kempenský
143. Celý náš život se odehrává mezi tím, co chceme a co musíme udělat. Josef Čapek
144. Kdo ví, zda to, co nazýváme žitím, neznamená umírání, a to, co nazýváme umíráním, neznamená žití? Eurípidés
145. Kdo začne opravdu sloužit Pánu, pro toho je život to nejmenší, co mu může poskytnout. Sv. Terezie z Avily
146. Pro mnoho lidí je život jak ošklivé počasí: schovávají se před ním a čekají, až přijde. Alfred Polgar
147. Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí nebo jen slámou. Johann A. Blaha
148. V tomto životě nemáme jinou pozitivní hodnotu než naději na věčný život. Blaise Pascal
149. Náš pozemský život je jen krátkým úsekem na cestě našeho bytí. Matthias Claudius
150. Život je naplněním snu mládí. Mladí, mějte svůj vlastní sen a uchovávejte si ho až do jeho podivuhodného naplnění! Jan XXIII.
151. Lítost je usazeninou v kalichu života. Ambrose Bierce
152. Život je jako zrcadlo: usmívej se na něj, a bude nádherný; chmuř se, a bude protivný. Edwige Feuilliére
153. Žít! A jednat tak, aby i ostatní žili. Marina I. Cvetajevová
154. Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují. Vladimír Neff
155. Život objevuje své bohatství ve výzvách světa, svou hodnotu ve výzvách lásky. Rabíndranáth Thákur
156. Život sám, fenomén života, dar života: existuje snad něco důležitějšího, něco úchvatnějšího? Boris Pasternak
157. Nemá být člověk jako strom? Růst v hlubokém zamyšlení, košatět v přívalech bolesti, napínat síly jako větve do nejzazších možností, růst nad sebe, měnit se, krásnět, a pak dát všem kolem to, co hledají a co jim prospívá: svěžest, stín, radost, plody...? František Kožík
158. Jedinou úctou hodnou Boha je poctivý život. Seneka
159. Berte život takový, jaký ho sesílá bůh: je to dlouhá zkouška, neproniknutelná příprava na neznámý osud. Osud pak, ten opravdový, začíná na prahu hrobky. Victor Hugo
160. Bez lásky je život prázdný. Ernst M. Arndt
161. Tím, že se ztotožňujeme s Boží vůlí, dáváme vzniknout jednomu životu po druhém, životu našemu i ostatních lidí. Romano Guardini
162. Život čistého a štědrého člověka je vždy něčím posvátným a zázračným. Pramení z něj neslýchané síly, které působí i na velkou dálku. Hermann Hesse
163. Vždyť až přejde počet mých let, půjdu stezkou, z níž se nenavrátím. Jób, Starý zákon
164. Všechny události našeho života jsou materiálem, z něhož můžeme postavit, cokoli budeme chtít. Novalis
165. Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou. T. G. Masaryk
166. To, že máme život před sebou je věčná iluze; ve skutečnosti je vždy za námi! Wilhelm Raabe
167. Pro většinu lidí je život trvalým kompromisem mezi ideálem a skutečností. Bertrand A. W. Russell
168. Nejlepším životním průvodcem je náboženství. Johann G. Sume
169. Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit. Sv. Augustin
170. Ze slz, jež pro mne kdy ztratíš, vzejde tvá sláva života. Ladislav VrkočZahrada, o kterou není delší dobu správně pečováno, ztrácí svůj půvab a hodnotu. V dnešní době však péči o zeleň brání zejména nedostatek času.
171. Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život. George B. Shaw
172. Bože můj, tento život a tato smrt jsou jako tajemná hluboká propast, kterou každý z nás bude muset jednou zdolat. Dej nám žít v lásce, abychom mohli v lásce umřít. Chiara Lubichová
173. Teprve od té doby, co jsem začal milovat, je můj život krásný. Theodor Körner
174. Čím větší vnitřní bytí, tím menší vnitřní žití. Friedrich Fröbel
175. Žijeme-li život v perspektivě lásky, věčnost nebude ničím jiným než jeho pokračováním a nečeká nás tedy žádná smrt. Anna Megevandová
176. Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost. Jan Werich
177. Bohatý člověk dá raději v sázku vlastní život pro své bohatství, než aby se bohatství pro svůj život vzdal. Frank Wedekind
178. Svět mě už dávno naučil, že hudba a poezie jsou to nejkrásnější, co nám život může dát. Jaroslav Seifert
179. Celý život se připravujeme na to, že budeme žít, ale nežijeme nikdy. Ralph W. Emerson
180. Žití se měří skutky, a ne dny. Pietro Metastasio
181. Žít znamená hledat Boha. Valerio Palizzi
182. Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Oscar Wilde
183. Nežije ten, kdo nežije pro někoho nebo pro něco. Robert Walser
184. Je to zákon života: jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených. André Gide
185. Na velkém bílém papíře s malou skvrnkou od inkoustu lidé vidí jen skvrnu, ne velký a nádherný bílý list, kterým je život. Vittorio Buttafava
186. Život je krásný, teprve když je tu něco, co jej přesahuje. Jean d´ Ormesson
187. Existují dva světy: v jednom krátce přebýváme a musíme z něj odejít, abychom se už nikdy nevrátili; a do toho druhého brzy budeme muset vstoupit, abychom z něj už nikdy neodešli. Zisk, autorita, přátelé, velká úcta a velký majetek slouží prvnímu světu; opovržení těmito věcmi slouží světu druhému. Jde o to, abychom si vybrali. Jean de la Bruyére
188. Raduji se. To je smysl mého života. Raduji se především z toho, že žiji. Mascha Kaléková
189. Hodnota života se neměří jeho délkou, ale hloubkou. Gustav Frensen
190. Život je realita. nepotřebuje ani vysvětlení ani potvrzení. Vysvětlovat znamená ospravedlňovat, a proč bychom měli ospravedlňovat život? Copak nestačí žít? Teitaro Suzuki
191. Život je krásný, a přesto hledáme jiný, ještě krásnější. Plinius Secundus
192. Skutečným smyslem pozemského života je poznat život věčný. Lev N. Tolstoj
193. Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem. Gerhard Uhlenbruck
194. Dnes je první den zbytku tvého života. Anne W. Schaefová
195. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není... Žalm 103, Starý zákon
196. Při pohledu na život mnoha křesťanů jsem přesvědčen, že kdyby byli vojáky, byli by okamžitě zastřeleni za zradu. Bruce Marshall
197. Říkáš, že život je krátký, a dlouho o něm mluvíš, ale od té doby, cos o něm začal mluvit, mi připadá strašně dlouhý! Johann R. Wyss mladší
198. Život křesťana je neustálou obětí, která může být naplněna jen smrtí. Blaise Pascal
199. Život je to, co z něj uděláme. Henry Miller
200. Ztrácet je v životě potřebnější než získávat. Zrno nevzklíčí, jestliže nezemře. Boris Pasternak
201. Chci se pevně držet boha, aby můj život, utrpení a smrt nesly věčné ovoce. Romano Guardini
202. Život zpočátku rozdává, možná až marnotratně, ale pak si začíná brát. Radoslav Brzobohatý
203. Moudrý muž mě varoval, že život je jen krůpěj rosy na lotosovém listu. Rabíndranáth Thákur
204. Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire
205. Být na světě může být drahé, ale v ceně je zahrnuta také každoroční projížďka kolem Slunce. Sleigh Brilliant
206. Člověk nežije plně lidský život, jestliže nežije svobodně svůj vztah s Bohem. Katechismus katolické církve
207. Možná, že v ráji bude lidstvo žít přítomností; dosud vždy žilo budoucností. Anton P. Čechov
208. Život bez lásky nemá chuť, život bez bolesti nemá hodnotu. Anonym
209. Ježíš říká: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ evangelista Matouš, Nový zákon
210. V každém životě jsou tvrdé rány, jako jsou v každém létě bouřky; čím krásnější je léto, tím silnější bouřky bičují zemi. Jeremias Gotthelf
211. Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme. Oscar Wilde
212. Jak dlouhý je život pro ubožáka a jak krátký je pro šťastného člověka. Publilius Syrus
213. Pane, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím,kdy sejdu ze světa. Žalm 39, Starý zákon
214. Život je krásný a je nevděkem nevážiti si toho daru nevyzkoumatelné lásky a moudrosti. Julius Zeyer
215. Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny... Karel Čapek
216. Nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat; hlavní není vyhrát, ale odvážně se bít. Pierre de Coubertin
217. Nezapomínej, že nejkrásnější věci života jsou ty, které nejsou nutné: například pávi nebo zářící bělost lilií. John Ruskin
218. Ať si komplikujete život sebevíc, on se sám zase zjednoduší. Getrude Steinová
219. Žij svůj život intenzívně: bylo by velkou chybou, kdybys tak nečinil. Nezáleží na tom, co přesně děláš, stačí, abys žil. Jestli jsi nežil, co ti ještě zbývá? Henry James
220. Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život. Vasilij V. Rozanov
221. Život je velké tajemství, které rozluštíme až v poslední hodině. Alessandro Manzoni
222. Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijme, jako bychom měli zemřít dnes. Sv. Jan Bosco
223. Země je tvou lodí, nikoli tvým příbytkem. Sv. Augustin
224. Šťastnými nebo nešťastnými se nestáváme životními okolnostmi, ale svým postojem k životu. Inayat Khan
225. Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není... Grazia Deledda
226. Život je ráj, ale lidé to nevědí a ani to nechtějí vědět. Fjodor M. Dostojevskij
227. Žij prostě, opravdově a s dobrou myslí; ať tě nic nesvede z cesty vedoucí na konec života, k němuž chceme dojí čistí, pokojní a přímou cestou. Marcus Aurelius
228. Ježíš říká: „Přišel jsem, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. evangelista Jan, Nový zákon
229. Žít, to znamená stavět mosty přes plynoucí řeky. Gottfried Benn
230. Člověk se vůbec nedokáže pozorovat v čase, který právě prožívá. Začne svůj život posuzovat, až dkyž je po všem, sám se vrací k detailům a činům svého života. tehdy se konečně soudí. Ale to je už téměř pozdě. Jules Renard
231. Život bohatne každým skutkem, v němž darujeme lásku. Rabíndranáth Thákur
232. Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Ricarda Huchová
233. Kdo by lidi učil umírat, učil by je žít. Michel de Montaigne
234. Život je dlouhý a plný trápení. Musíme si neustále připomínat, jak jej snášel Kristus, náš vzor, abychom jej sami dokázali dokonale snášet. Sv. Terezie z Avily
235. Existovat na zemi je věc Boží. Rainer Maria Rilke
236. Přestože se život zdánlivě snadno spokojí s běžnými a všedními věcmi, skrývá a uchovává ve svém nitru určité touhy a vznešené ideály a snaží se jich všemi prostředky dosáhnout. Johann Wolfgang von Goethe
237. Každý život, i ten, který se ostatním lidem zdá nejméně významný, má v Božích očích věčnou a nekonečnou hodnotu. Jan Pavel II.
238. Abych byl upřímný, musím vám říct, že doufám, že budu žít dlouho. Miluji život! Jan XXIII.
239. Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp
240. Kdo není ochoten se celý život učit, nenaučil se to nejdůležitější. Rainer Haak
241. Každý okamžik zahrnuje malý prostor mezi nadějí a lítostí, a to je prostor pro život. Carlo E. Gadda
242. Kde je život strašnější než smrt, je největší odvahou odvážit se žít. Thomas Browne
243. Snažil jsem se být na život hodný a vyplatilo se mi to. Protože život vždy oplácí úsměv úsměvem a kopanec kopancem. Prentice Mulford
244. Je třeba milovat život, abychom jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat. Thornton Wilder
245. Zdál se mi sen, a viděl jsem v něm, že život je radost; probudil jsem se, a viděl jsem, že život je služba; sloužil jsem, a viděl jsem, že ve službě je radost. indická báseň
246. Součtem našeho života jsou hodiny, po které jsme milovali. Wilhelm Busch
247. Můj život je vyprahlý sráz, není pěstěný, spíš vymletý strouhami a místy se sesouvá. Ale je to také strom kořenící v této spoušti, jehož kmen bije příboj a korunu šlehají ze všech stran větry. Eugenio Montale
248. Člověk musí žít podle toho, jak myslí, nebo bude myslet podle toho, jak žije. Paul Bourget
249. Žít není jíst, pít a spát; žít je milovat, jednat, vyzařovat. Zenta Maurina Raudive
250. Život bez zkoušek nestojí za žití. Sókratés
251. Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a vletu odcházíme. Žalm 90, Starý zákon
252. Bylo by zajímavé zeptat se nebožtíka, jestli ho nemrzí, že žil. Chuang-Tze
253. Tvým úkolem v životě je důstojně hrát roli, která ti byla přisouzena. Její výběr je úkolem někoho jiného. Epiktétos
254. Kdybychom žili jen pro tento život, byli bychom nejubožejšími ze všech stvoření. Wilhelm von Humboldt
255. Stěžujeme si na to, jak je život krátký, a přesto děláme všechno proto, aby proběhl co nejrychleji. Francoise de Maintenon
256. Směr našeho života je správný jen tehdy, když jeho cílem je Bůh. Friedrich Wetter
257. Čas, který ti byl dán k žití, je přesně vymezen, a jestliže ho nevyužiješ k dosažení pokoje, uplynu, a ty uplyneš s ním, a už ho víckrát nebudeš moci využít. Marcus Aurelius
258. Každý život se více či méně podobá zřícenině; pod jejími troskami máme objevit skutečný osud člověka. José Ortega y Gasset
259. Nejintenzivnější forma života se jmenuje láska. Gerhard Uhlenbruck
260. Žít znamená jít bez přestání kupředu, za něčím vyšším, snažit se dospět k dokonalosti. Boris Pasternak
261. Žít plně znamená: dokázat si něco odříct, zjednodušovat, osvobozovat se od zátěže, abychom vystoupili výš. Jack Thommen
262. Dobře žít a dobře zemřít: v tom je moudrost nade všechny moudrosti. Kristýna Švédská
263. Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt. Jan XXIII.
264. Žít je to nejlepší, co zde dole můžeme dělat. Jules Laforgue
265. Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist
266. Nejkrásnější a zároveň nejtěžší umění je umění žít. John A. Macy
267. Buď proklet život, který člověk žije pro sebe a ne pro bližního. Martin Luther
268. Nikdo není tak starý, aby nemohl žít ještě rok, nikdo není tak mladý, aby nemohl umřít ještě dnes. španělské přísloví
269. Kde je Kristus, tam je život. Sv. Ambrož
270. Život v naslouchání začíná mlčením. Tichem. I každé ticho je jiné. To nejkrásnější bývá těsně před svítáním na konci zimy. Jaroslav Hovorka
271. Duše milující boha žije více v onom životě než v tomto, neboť žije více tam, kde miluje, než kde existuje. Sv. Jan od Kříže
272. Smyslem našeho života je dokázat Stvořiteli, že jsme poslechli jeho vůli. Sebastian Kneipp
273. Žít znamená nikdy si nebýt jistý, nikdy nevědět, co se ti stane a jak. Jakmile tyto věci poznáš, začínáš umírat. Agnes de Milleová
274. Život je plán, který má s námi Bůh. Dietrich Bonhoeffer
275. Žít znamená proměňovat se. Být proměněn často znamená být blízko dokonalosti. John H. Newman
276. Nezáleží na množství let v našem životě, ale na množství života v našich letech. Adlai Stevensonová
277. Každý, kdo nedoufá v jiný život, je mrtev již v tomto životě. Lorenzo de´ Medici
278. Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová
279. Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein
280. Bratři, mějte na paměti, že jednoho dne budete skládat účty nejen z vašeho života, ale z života celého světa. Sv. Jan Zlatoústý
281. Každý život má smysl a hodnotu, jestliže existuje nějaké „ty“, které je milováno a miluje. Jörg Zink
282. To, v čem se každá bytost liší, je život, a to, v čem jsou všechny stejné, je smrt. Chuang-Tze
283. Náš život je řeka ústící do moře, které se jmenuje smrt. Federico G. Lorca
284. Milovat život znamená milovat Boha. Lev N. Tolstoj
285. Moudrému se život zdá snadný, pošetilému složitý, a přesto bývá často složitý i pro moudrého a snadný pro pošetilce. Johann Wolfgang von Goethe
286. Život je procesí. tom, kdo jde pomalu, připadá příliš rychlé, a tak z něj vystoupí; tomu, kdo jde rychle, připadá příliš pomalé, a vystoupí také. Chalíl Džibrán Džibrán
287. Nejlepší, co tento život poskytuje, je touha po jiném životě. Martin Kessel
288. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. evangelista Jan, Nový zákon
289. Miluješ život? Tak neztrácej čas, protože z něj se život skládá. Benjamin Franklin
290. Lidský život je pohled od Boha. Sv. Ireneus
291. Život každého člověka je cestou k sobě samému. Hermann Hesse
292. Každý je malířem svého života: vůle je tvůrcem díla; barvami jsou ctnosti; Ježíš Kristus je originálem, který má být reprodukován. Sv. Řehoř Nisánský
293. Jednej, jakoby každý den byl tím posledním, který ti vzešel a vděčně přijmeš den, v nějž jsi už ani nedoufal. Horácius
294. Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl. Jean-Jacques Rousseau
295. Tajemství lidské existence nespočívá jen v žití, ale také ve vědění, pro co člověk žije. Fjodor M. Dostojevskij
296. Je těžké žít v přítomnosti, směšné žít v budoucnosti a nemožné žít v minulosti. Jim Bishop
297. Proti narození a smrti můžeme bránit jen jedním: tím, že využijeme krátkého období mezi nimi. George Santayana
298. Musíš vždy jednat, mluvit a myslet, jakoby právě ten okamžik byl posledním v tvém životě. Marcus Aurelius
299. Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneka
300. Život je vyšívaná tkanina, z níž každý vidí v první polovině bytí líc, a v druhé polovině rub – ten sice není tak krásný, ale je poučnější, protože ukazuje, kudy vedou nitky. Arthur Schopenhauer
301. Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. George B. Shaw
302. Život se podobá krásné hudbě, která člověka okouzluje, ale netrvá dlouho. Kristýna Švédská
303. Jakmile se tu začneme zabydlovat, musíme jít dál. Johann Wolfgang von Goethe
304. Skutečné plýtvání se nikdy netýkalo věcí, ale života. Vittorio Buttafava
305. Ne vždy se chyby napraví dlouhým životem, naopak tak často narůstají viny. Tomáš Kempenský
306. Každý den života stojíme před rozhodnutím: buď budeme trpět proto, že milujeme, nebo proto – a to je horší – že nemilujeme. Dag Hammarskjöld
307. Lidská samota není nic jiného než strach žít. Eugene O´Neill
308. Život by neměl mít jinou mez než lásku: všechno, co dokáže milovat, by mělo žít. Elisabeth d´Houdetotová
309. Raději než vlastnit třeba všechny tvory i s jejich pomíjivými statky, chci žít a zemřít s nadějí na věčný život a v úsilí o jeho dosažení. Sv. Terezie z Avily
310. Život je životem jen tam, kde je láska. Mahátma Gándhí
311. Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Ignaz Lohmeyer
312. Život je neustálým přizpůsobováním se vnitřního světa světu vnějšímu. Herbert Spencer
313. Každý život, i kdyby trval jen jednu minutu, se zakládá na věčných zákonech. Jean Paul
314. Život může být tak příjemný a krásný, jak si to jen dokážete představit; a přece by byl velmi nešťastný, kdyby neměl konce. Kristýna Švédská
315. Život je příliš krátký na to, abychom si mohli dovolit ztratit i jeden jediný okamžik v nesmyslných hloupostech. Anonym
316. Aby byl váš život duchovní, učiňte duchovními své touhy. Thomas Merton
317. Nic se nevyrovná patině prožitého života. Hans Kasper
318. Náš život v minulosti ani v budoucnosti ani v přítomnost: náš život je v našem nitru. Jacques Prévert
319. Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu. Anne W. Schaefová
320. Podíváme-li se na cíl, jehož jsme chtěli dosáhnout, skládá se náš život z řady vybočení a spousty nouzových přistání. Hellmut Walters
321. Dlouho žil jen ten, kdo žil ctnostně. Richard Sheridan
322. Někteří lidé žijí tak opatrně, že umírají téměř zbrusu noví. Michal Richter
323. Prvních sto let života je nejhorších. Wilson Mizner
324. Život je jako hrát houslové sólo před publikem, a teprve přitom se učit hře na housle. Samuel Butler
325. Narození je přijetí zpáteční jízdenky. Hans Kudszus
326. Máte velkou šanci dosáhnout svobody a plnosti života. Toho nelze dosáhnou sobeckým hledáním vlastních výhod, nýbrž pouze otevřením se lásce. Povolání k lásce je vaším základním povoláním. Jan Pavel II.
327. Blaze tomu, kdo dokáže žít všechny dny svého života! Jonathan Swift
328. Do života jsme nebyli uvrženi náhodou, byli jsme povolání k životu Bohem. Alfred Delp
329. Zde na zemi nemáme nic stálého a zdá se mi, že místo abychom přemýšleli, jak máme žít, měli bychom myslet na to, jak umřít. Sv. Terezie z Avily
330. Nezapomeňte si říct každé ráno. život je nádherný! Anonym
331. Život je často s lidmi nespokojen. Brana Crncevičová
332. Život není sen. Stává se snem jen vinou člověka, který neposlechne výzvu k probuzení. Ernst von Feuchtersleben
333. Neklást odpor Bohu; v tom si myslím, že je smysl života. Paul Ernst
334. Život je velký ranec maličkostí. Oliver Holmes
335. Nemálo lidí žije s tak překvapující rutinou, že je těžké jim uvěřit, že žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec
336. V životě si můžeme vybrat jen mezi dvěma cestami: buď se prodat nebo se darovat. Antoine Francois Rondelet
337. Život člověku nic nedaruje. Trvalou hodnotu má jen to, co mu tvrdým a poctivým bojem vyrveme. Helene von Götzendorf-Grabowská
338. Potřebujeme celý život, abychom se naučili žít, a přesto, že se nám to může zdát divné, potřebujeme celý život, abychom se naučili umřít. Seneka
339. Žijeme proto, abychom se učili. Ale když se vše naučíme, bývá bohužel příliš často pozdě na to, abychom žili. Carolyn Wellsová
340. Všechno by bylo jednodušší, kdybychom se narodili s návodem k použití a dobou trvanlivosti. Alessandro Morandotti
341. Každý má v životě svůj úkol, ale nikdo nemá ten, který by si vybral sám. Hermann Hesse
342. Většina lidí by byla šťastná, kdyby si mohla dovolit prožívat život, který právě vede. Danny Kaye
343. Život je jako vodní hladiny s mnoha slzami a několika kapkami medu. Roberto Gervaso
344. Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová
345. Kdybychom měli na jiných lidech snášet to, co si dovolujeme my, byl by život nesnesitelný. Georges Courteline
346. Žijeme jen jednou, a kolik lidí nežije ani jednou. Friedrich Rückert
347. Na rozdíl od partie dámy nemůžeme jednou hraný život znovu začít a hru opakovat, i když litujeme toho, jak jsme hráli. Antifontés
348. Život je ošklivá čtvrthodina složená z úžasných okamžiků. Anonym
349. Z pohledu mladých je život nekonečným dobrodružstvím, z pohledu starých jen velmi krátkou minulostí. Zpočátku jej vidíme jako krajinu, do které se díváme velkým dalekohledem, na konci nám připadá, jako drobnost, kterou sledujeme jednoduchým zvětšovacím sklíčkem. Arthur Schopenhauer
350. V životě je to jako v tramvaji: jakmile se posadíš, je tu konečná. Camillo Sbarbaro
351. Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk ji velmi pozorně přečte, protože ví, že si ji může přečíst jen jednou. Jean Paul
352. Svůj život trávíme touhou po tom, co ještě nemáme, a lítostí nad tím, co už nemáme. Joseph Roux
353. Ideální by bylo mít dva životy: první proto, abychom mohli udělat všechny chyby a druhý proto, abychom si jej mohli užít. David H. Lawrence
354. Trpím životem? Jak bych netrpěl. Miluji život? Jak bych ho nemiloval. Je v tom tedy rozpor? Ne, je v tom život sám. Karel Čapek
355. Život je moučník plný rozinek. William Gilbert
356. Život je zvláštní: někdy je v maličkostech jasný a jindy je celý neprůhledný. Simone de Beauvoirová
357. Pamatuj, že člověk nežije jiný čas než současný okamžik. Ostatní buď už prožil nebo ani neví, jestli to vůbec zažije. Marcus Aurelius
358. Život je neustálým sledem překvapení. Ralph Waldo Emerson
359. Podstatou života je neustálá proměna. Walter Grobius
360. Život je úzké jeviště postavené na malé vyvýšenině, která sahá jen pár centimetrů nad hrob. Edward Young
361. Život je jen okamžik, stejně jako smrt. Friedrich Schiller
362. Bůh nám dal život, aniž by se nás ptal. Proč by to měl dělat, když nám ho zase odebírá? Roberto Gervaso
363. Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život. Albert Schweitzer
364. Maličký je čas, v němž člověk žije, maličký je kousek země, na němž žije a maličká je i největší sláva, kterou po sobě může zanechat potomkům. Marcus Aurelius
365. Ježíš říká: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ evangelista Jan, Nový zákon