Myšlenky moudrých O OPTIMISMU

(Nové město, 2005)

1. I kdybych věděl, že zítra zanikne celý svět, dnes bych ještě zasadil svou jabloň. Martin Luther
2. Chceme-li být šťastní, musíme některé stránky své osobnosti úplně vykořenit. Nicolas Chamfort
3. Nejvyšším dobrem v životě je pokojná a veselá mysl. Jan Amos Komenský
4. Psi, kteří štěkají, také někdy koušou, ale lidé, kteří se smějí, nikdy nestřílejí. neznámý autor
5. Mějte na paměti, že tím nejdůležitějším je vaše vlastní rozhodnutí dosáhnout úspěchu. Abraham Lincoln
6. K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva získané nepoctivě jsou mi jen jako letící oblaka na nebi. Konfucius
7. Věřte si. Vytvořte si svůj obraz jako úspěšného člověka a nechte mysl, ať tuto představu dál rozvíjí. Nikdy nemyslete na možný neúspěch. Norman Vincent Peale
8. Kdo jednou našel sám sebe, nemůže už nikdy nic na tom světě ztratit. Stefan Zweig
9. Láska je, ale ne tak, jak si jí většina lidí představuje. Láska je, když člověk ze srdce to dobré dává a na svůj úděl nenadává, neokrádá a přebytky neshromažďuje. To pak taky miluje. Honza Volf
10. Přeješ-li si něco, celý vesmír se spojí a pomůže ti. Paulo Coelho
11. Nejcennější hodnotou ve světě je rozdíl mezi tím, čím jsme, a tím, čím se stát můžeme. Ben Herbster
12. Může být i smutno, jen když je při tom veselo. Jan Werich
13. Slovo krize se v čínštině skládá ze dvou písmen. Jedno znamená nebezpečí a druhé příležitost. John F. Kennedy
14. Moudrý člověk není vždy šťastný – ale nikdy není nešťastný. Friedrich Nietzsche
15. Spokojenost nemá paláců o čtyřech patrech zapotřebí, ale v chaloupkách na přízemí jest obyčejně domovem. Václav Kliment Klicpera
16. Tento svět má vše, co potřebuji a po čem toužím. To vše je pro mne, to vše mohu mít a používat. Nemarním čas negativními myšlenkami ani negativními činy. Jsem rozhodnuta pohlížet sama na sebe a na život tím nejpozitivnějším způsobem. Louise L. Hay
17. Měli bychom brát věci veseleji, než si zaslouží; zvláště když jsme je dlouhou dobu brali vážněji než si zaslouží. Friedrich Nietzsche
18. Tragédie života spočívá někdy v tom, že dosáhneme to, po čem jsme toužili. William Somerset Maugham
19. Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je; přemítajíce o svých slabostech, posilujeme je. Helen Kellerová
20. Většinou není třeba lví odvahy, často stačí již tichá důvěra v sama sebe a v ostatní, aby se otupilo ostří těžkostí. Fabian Bergmann
21. Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vyvyšuje kosti. Šalamoun
22. Neustupuj před pohromami, ale jdi jim odvážně vstříc. Vergilius
23. Lidé jsou velmi skeptičtí – nevěří ničemu s výjimkou pomluv. Gilbert Keith Chesterton
24. Jediné dobro, které můžeš na tomto světě dělat, je milovat. Těm slabším pomáhat a nikomu vědomě neubližovat. Nebýt smutný a ze života se radovat. Honza Volf
25. Veselost a spokojenost jsou nejlepšími ochránci mladistvého zevnějšku. Charles Dickens
26. Člověk musí být zamilován do zdaru, ne do ztroskotání. Ernst Bloch
27. Jak totiž uvažuješ, podle toho také sklidíš. Rámakrišna
28. Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes
29. Láska a uznání k sobě samým, ochota vytvořit v sobě prostor bezpečí, důvěra, přesvědčení, že si vše zasloužíte, a přijetí všeho, čím jste, k vám může přivolat láskyplné vztahy, novou práci, dokonce i upravit vaši tělesnou váhu. Louise L. Hay
30. Člověk je tím bohatší, čím více věcí může nechat být. Henry David Thoreau
31. Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti. Francis Bacon
32. Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, nesmí si naříkat, když odejde. Miguel de Cervantes
33. Čekej na štěstí, ale nezapomeň mu otevřít dveře, až přijde. lidová moudrost
34. Láska k bližnímu a osobní síla jsou jediné investice. Walt Whitman
35. Nepotřebujeme žít stejně jako jsme žili včera. Osvoboďme se od tohoto názoru a tisíce možností nás pozvou ke zcela novému životu. Christian Morgenstern
36. Nejlepším způsobem jak si zdramatizovat života, je čekat se vším na poslední chvíli. M. Cornyová-Selbyová
37. Co mě nezničí, to mne posiluje. Friedrich Nietzsche
38. Bez nadšení se ve světě nic velkého nevykonalo. Immanuel Kant
39. Jenom krásný den chválí všichni, protože jej mohou chválit bez nenávisti. Miguel de Cervantes
40. Ďábel je nenapravitelným optimistou, protože si myslí, že dokáže učinit lidi horšími než jsou. Karl Kraus
41. Tvá první povinnost je udělat šťastným sebe. A jsi-li šťastný, učiníš šťastnými i druhé. Ludwig Feuerbach
42. Nikdo zlý není šťasten. Iuvenalis
43. Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli
44. Vytváříme negativní situace a pak se oslabujeme tím, že za ně dáváme vinu druhým. Nikdo – žádný člověk, žádné místo a žádná věc – nad námi nemá moc. Louise L. Hay
45. Duchaplný člověk nemá ani pomyslet, že by existovalo slovo obtíž. Georg Christoph Lichtenberg
46. Smát se společně představuje jakýsi vyšší stupeň komunikace. Zdeněk Matějček
47. Slabý je ten, kdo ztratil víru v sebe. Svatopluk Čech
48. Dvě věci naplňují mysl stále novým a rostoucím údivem a úctou, čím častěji a vážněji se na ně soustřeďuji:hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Immanuel Kant
49. Kdo kráčí vlastní cestou, vždy narazí na rozpory; proto musí riskovat. Theodor Fontane
50. Pán Bůh nikdy neopustí odvážné. Theodor Körner
51. Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli na to, jak to dopadne. Gotthold Ephraim Lessing
52. Přátelé, buďme veselí, dokud žijeme. Vergilius
53. Pravá svoboda je v nás samotných. Máme-li svobodného ducha, není nic, co by nás poutalo – na zemi ani na nebi. Haznat Inayat Khan
54. Zázraky neexistují pro toho, kdo neumí žasnout. Marie von Ebner-Eschenbachová
55. Růže je vždy krásná, vždy dokonalá a vždy proměnlivá. Takoví jsme i my. Vždy jsme dokonalí, vždy jsme krásní a neustále se měníme. Louise L. Hay
56. Štěstí člověka nezávisí na jeho síle, nýbrž na jeho náladě. Friedrich Hebbel
57. Statečnému nic není nedosažitelné. Tacitus
58. Pouze ti, kteří dokážou nabídnout upřímnou a nesobeckou pomoc, žijí radostný a plnohodnotný život. Anthony Robbins
59. Pocit radosti vzniká z náhlého ztotožnění se s životem. Schleich
60. Není nic horšího než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala jak je špatný. Blaise Pascal
61. I ten nejpomalejší, když neztrácí cíl z očí, postupuje rychleji než ten, kdo pospíchá bez cíle. Gotthold Ephraim Lessing
62. Kdo žije, ať doufá. Johann Wolfgang von Goethe
63. Čekejte vždycky to nejlepší. Na předvídání neúspěchu není nic realistického ani logického. Norman Vincent Peale
64. Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme ztracených možností. Jerome Klapka Jerome
65. Žij každý svůj den jako by to byl ten poslední. Stejně nevíš jak tady budeš dlouho. Tak takhle na plný a radostný život můj návod zní. Starosti nic neřeší. A jenom láska a čistá mysl tvoje srdce potěší. A pak budeš opět klidnější a veselejší. Honza Volf
66. Ať jsem kdekoli, provází mne Duch, Bůh, nekonečné dobro, nekonečná moudrost, nekonečná harmonie a láska. Nemůže tomu být jinak. Louise L. Hay
67. Není jistě většího zklamání, jako když přijdeš s velkou radostí v srdci k lhostejnému člověku. Christian Morgenstern
68. Některé věci jsou těžké jen proto, že si na ně netroufáme. Jan Werich
69. Minulost od nás navždy odešla. Už nám nepatří. Ani jedno slovo nelze vzít zpět, není možné se vrátit ani o krok. Je však nasnadě, abychom jako neohrození rytíři postupovali neohroženě vpřed. Jerome Klapka Jerome
70. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl a když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a ne to co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich
71. Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu. Ralph Waldo Emerson
72. Dej každému dni šanci, aby se stal nekrásnějším dnem tvého života. Mark Twain
73. Člověk si může vytvořit rajskou zahradu, poetické útočiště, kde může na chvíli zapomenout, že existuje čas. Ludvík II.
74. Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal
75. S námahou a trápením by si člověk měl poradit sám, ale s radostí by se měl rozdělit. Henrik Ibsen
76. Nejlepší způsob, jak začít každý den: po procitnutí uvažovat, zda bychom v tomto dni mohli udělat alespoň jednomu člověku radost. Friedrich Nietzsche
77. Člověka stojí vždy velké úsilí, aby přesvědčili sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing
78. Největší překážkou tvého úspěchu jsi pravděpodobně ty sám. Frank Tyger
79. Nejde, aby všichni lidé byli dobří – pak by dobro ztratilo smysl. Jan Werich
80. Přítomnost je vždy prvním schodem do budoucnosti. František Xaver Šalda
81. Každý myslící člověk ví, že se na určitou část dne musí obklopit oázou klidu. Walter Lippmann
82. Je bezpečné podívat se do svého nitra. Kdykoli se ponoříte hlouběji, objevíte nádherný poklad. Louise L. Hay
83. Moudrý člověk je vždy připraven na těžkosti, a ty se pak vždy ukáží být snadno řešitelné. Lao-c´
84. Ničeho nelitovat, toť počátek vší moudrosti. William Somerset Maugham
85. Odvážným štěstí přeje. Vergilius
86. Jediná vděčná myšlenka obrácená k nebesům je už dokonalou modlitbou. Gotthold Ephraim Lessing
87. Čím je člověk rozumnější a lepší, tím víc dobra v lidech pozoruje. Pascal
88. Šťastný a přirozený život je jedno a totéž. Seneca
89. V mládí ztrácíme rozum pro lásku, později ztrácíme lásku pro rozum. Guy de Maupassant
90. Říká se, že peníze nepřinášejí štěstí – bezpochyby se tím myslí peníze druhých. Sacha Guitry
91. Tam, kde jedny dveře zavřeš, jiné se otevřou. španělská moudrost
92. Nadšení je nejkrásnější slovo na světě. Christian Morgenstern
93. Nebe dalo člověku jako protiváhu proti nesnázím života tři věci: naději, spánek a smích. Immanuel Kant
94. Když se v myšlenkách vracíte do minulosti, zjistíte, že ani tak nezáleží na tom, co se skutečně stalo, jako na tom, jaký obraz to ve vás zanechalo. Christopher Morley
95. Nejkrásnější na světě je vidět, jak se rodí den. Maxim Gorkij
96. Radost, mírnost a pokojná mysl zavírají dveře před lékařem. Friedrich Logau
97. Žádnému kritikovi ještě nepostavili pomník. Jean Sibelius
98. Vy jste vy. Jste zvláštní a jedineční, máte svůj vlastní talent a vlastní schopnosti. Nikdo nedokáže přesně to, co umíte vy. Neexistuje konkurence a srovnání. Zasloužíte si lásku a uznání. Jste nádherní. Jste svobodní. Louise L. Hay
99. Toleranci bychom se měli učit od kuřáků. Ještě nikdy si žádný kuřák nestěžoval na nekuřáka. Sandro Pertini
100. Osudové na ráje je, že se do něj jede pohřebním vozem. Sacha Guitry
101. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Jan Werich
102. Rád byste se zasmál – tak to přece udělejte. Svět na to není příliš vážný. Není ani vážný, ani směšný, jen je v každé lidské hlavě a v každičké chvíli jiný. Christian Morgenstern
103. Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Bible, Nový zákon
104. Cesta strachu je nekonečná: myš se bojí kočky, kočka psa, pes pána, pán své paní a paní myšky... Sacha Guitry
105. Moudrý člověk není vždy šťastný – za to nikdy není nešťastný. William Somerset Maugham
106. Lidé, kteří odložili závist, jsou vděční i za poklady, které odhalují v druhých. Mahátma Gándhí
107. Ne každý pochopí, že ke dni patří též noc a ke světlu stín. Tibor Špánik
108. Neznám moudřejší slova než nerezavějící pravdu – kdo se směje, vydrží. Robert Fulghum
109. Ptáček v bouři – nic ho nedokáže zastrašit, ani vítr ani déšť. On ví, že za mraky stále ještě svítí jeho slunce. sv. Terezie z Lisieux
110. Jediné, co potřebuji, je mít sama sebe ráda ještě víc než včera a přistupovat k sobě jako k člověku, který je hluboce milován. Louise L. Hay
111. Dokud se ženeš životem poháněn rychlým větrem, nedosáhneš klidu. Šrí Ramana Maharši
112. Ostatním můžete nejlépe pomoci, když si nebudete lámat příliš hlavu s tím, jak se chovat, ale budete co neupřímnější a veselí. Edith Steinová
113. Je třeba být k duši ohleduplný a dopřát jí klid, který by jí byl potravou a posilou. Seneca
114. Mé poznání je pesimistické, ale má snaha a naděje jsou optimistické. Albert Schweitzer
115. Zpěvem a smíchem nejlépe odstrašíme své neštěstí. Christoph Lehmann
116. Moudrost znamená brát vše s humorem a špetkou pochybnosti. George Santayana
117. Naučte se raději mlčet, než byste říkali něco, co není pozitivní. Norman Vincent Peale
118. Ti věčně naštvaní nás mezi sebe nedostanou. Jen ať si klidně dál v té tmě zůstanou. My budeme na sluníčku. S radostí si vychutnáme každou chviličku. Honza Volf
119. Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě, a pesimista se obává, že je to pravda. James Branch Cabell
120. Humor je tichým společníkem ve všech útrapách, dokonce i v lásce, protože přimhouří oči a dívá se srdcem. Weigel
121. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo... Zdeněk Svěrák
122. Je nesmírným štěstím, dokáže-li se člověk radovat. George Bernard Shaw
123. Kdykoli vyslovíte hodnocení nebo kritiku, vysíláte něco, co se k vám vrátí. Louise L. Hay
124. Neexistují věci absolutně dobré a absolutně špatné. Jedna věc může být na něco dobrá a na něco špatná. Anatole France
125. Nic není tak malé a ničeho tak málo, aby se tím člověk nemohl nadchnout. Friedrich Hölderlin
126. V mém věku je mi jedno, jestli se mi myšlenky občas zatoulají – hlavně když se ještě vrátí. Mike Knowles
127. Pokud mělo tvé dílo dobrý začátek, konec jistě nebude méně šťastný. Sofokles
128. Když zasel jsem svou bolest na poli trpělivosti, vyrostl z něho plod štěstí. Chalíl Džibrán
129. Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo. Arnold Zweig
130. Nikdy se neobrátím zády k nádhernému světu nebo radosti smyslů lidstva, které je naplněno touhou po činech, silou a duchem. Sean O´Casey
131. Musíme být velmi stateční, abychom se odvážili být sami sebou. Eugéne Delacroix
132. Svět je úžasný, jenom se na něj musíte dívat správnými brýlemi. Alexandre Dumas ml.
133. Kdo nemá radost z toho, co prožívá, nemá radost ani ze života. Bertolt Brecht
134. Mám se ráda a přijímám sama sebe přesně takovou, jaká jsem. Louise L. Hay
135. Pesimismus vysouší veškeré prameny radosti. Helen Keller
136. Tajemství, jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Samuel Smiles
137. Znáte ty tři etapy lidského života? Mládí, dospělost a „vypadáš báječně“! Francis Joseph Spellman
138. Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky. Hermann Hesse
139. Buď vždy čistý a jasný. Vždyť ty jsi to okno, kterým se musíš dívat na svět. George Bernard Shaw
140. Trpělivost je lékem na všechny bolesti. evropské přísloví
141. Osvojte si mírumilovné duševní rozpoložení. Když se budete cítit rozrušeni nebo znepokojeni, dopřejte si chvilku uklidnění. Norman Vincent Peale
142. Závistivcům se nejlépe pomstíš, když budeš den ze dne lepší. Diogener Laërtios
143. Smích a úsměv jsou brána a dveře, jimiž se může dostat do člověka mnoho dobrého. Christian Morgenstern
144. Kdo chce zpívat, vždy si píseň najde. Henry Purcell
145. Naše síly rostou, víme-li o nich. Vauvenargues
146. Život je se svými různými obdobími klenotnicí. V každé té době jsme bohatě obdarováni, ale natolik jsme obdarováni, poznáme až při vkročení do dalšího období. Friedrich Hebbel
147. Přej a bude ti přáno. Dej a bude ti po zásluze dáno. A pak s radostí můžeš vychutnat každičké sluníčkové, nové ráno. Nedáš-li nic, nic nedostaneš a do otravného dne tak akorát vstaneš. Honza Volf
148. Schopnosti se zjevně stupňují s množstvím nutných věcí. Edith Steinová
149. Kdyby každý chtěl druhému pomoci, bylo by všem pomoženo. Marie von Ebner-Eschenbachová
150. Vzduch a světlo léčí, i ticho léčí. Theodor Fontane
151. Veselá mysl vytahuje hřebíky z rakve. italské přísloví
152. Jitro je mládí dne. Všechno je jasné, čerstvé a lehké. Arthur Shopenhauer
153. Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joseph Joubert
154. Vymažme výraz „měl(a) bych“ ze svého slovníku... Kdykoliv vyslovíme „měl(a) bych...“, ve skutečnosti říkáme, že je něco špatně.. Výraz měl(a) bych nahraďte výrazem „mohl(a) bych“. Mohl(a) bych dává možnost volby a volba znamená svobodu. Louise L. Hay
155. Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná. Vauvernargues
156. Kdo vychutnává život, nalezne čas, který předtím ani neměl. Gilbert Keith Chesterton
157. Každá bytost a každá věc jsou jedinečné a odlišné. Máme se lišit. Snažíme-li se být jako ostatní, nevyjadřujeme svou vlastní jedinečnost. Louise L. Hay
158. Nauč se rozeznávat to lepší v přítomnosti a nestav minulost přítomnosti jako bezpodmínečný vzor. Caspar David Friedrich
159. Postavme se už jednou rozhodně na stranu všeho pozitivního. Christian Morgenstern
160. Odvaha je dobrá, ale vytrvalost je lepší. Theodor Fontane
161. Přijímejte s velkou důvěrou všechno co přijde. Rainer Maria Rilke
162. Každé myšlení je v podstatě optimistické. Dokonalý pesimista by oněměl a zemřel. Christian Morgenstern
163. Kdo chce, aby se mu splnilo to, co si přeje, musí být optimista. Hildebrand
164. Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udoláni. Iuvenalis
165. Rozumně si užívat přítomnost je jediná rozumná starost o budoucnost. Ludwig Feuerbach
166. Na ementálu vidí optimista sýr, pesimista díry. neznámý autor
167. Život je příliš důležitý, než aby se o něm dalo mluvit vážně. Oscar Wilde
168. Optimista je člověk, který čeká na svou manželku před obchodním domem v autě s běžícím motorem. neznámý autor
169. Nežít ve spěchu. Umět si věci utřídit. To znamená umět je skutečně prožívat. Baltasar Gracián
170. Satirik je uražený idealista, který chce, aby svět byl dobrý, a proto útočí na vše špatné, co v něm nachází. Kurt Tucholsky
171. Druzí mohou žít v nesouladu a chaosu, ale mne to neovlivňuje, protože si sama pro sebe přiznávám mír. Kolem mne může vládnout šílenství, ale já jsem klidná a vyrovnaná. Vím, že ve Vesmíru vládne řád a mír, který se projevuje i v mém životě... Rozhodla jsem se být v míru, protože jsem mír. A tak tomu je. Louise L. Hay
172. Člověku často neumíme porozumět, ale stačí, aby se rozesmál, a celý jeho charakter leží před námi jako na dlani. Fjodor Michajlovič Dostojevskij
173. Je nám zapotřebí radosti a štěstí, naděje a lásky. Vincent van Gogh
174. Optimismus je vnímání každého problému jako příležitosti. Kay Pollak
175. Okamžik duševního klidu je lepší než všechno, oč usiluješ. moudrost z Peru
176. Optimista: Bude lépe! Pesimista: Už bylo! neznámý autor
177. Je krásné žít, neboť žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku. Cesare Pavese
178. Především se nauč mít radost! Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě. Seneca
179. Nedokáži si představit nic krásnějšího, než kdybych se směl i na věčnosti neustále učit. Christian Morgenstern
180. Veselá mysl je nebe, pod kterým se všechno daří. Jean Paul
181. I nešťastná událost se může vyvinout k našemu nejvyššímu dobru, pokud k ní budeme přistupovat způsobem, který nám dovolí růst. Louise L. Hay
182. Optimismus začíná širokým úsměvem, pesimismus končí tmavými brýlemi. Oscar Wilde
183. Úspěch k tobě nepřijde jen tak, musíš mu jít naproti aspoň na půl cesty. Frank Tyger
184. Na světě není nic skvělejšího než doba, ve které člověk žije! Egon Erwin Kisch
185. Člověk má zůstat tam, kde se cítí šťastný. William Somerset Maugham
186. Odmítnutí, které vyslovíme v pravý čas, nám ušetří mnoho nepříjemností. přísloví
187. Jak má člověk vědět, co očekává do budoucnosti, když přesně neví ani to, co vyžaduje od přítomnosti. Francois de La Rochefoucauld
188. Trpělivost, rozum a čas i z nemožných věcí činí možné. Simon Dach
189. Když všechno do konce domyslíme, všichni jsme pod svým oblečením úplně nazí. Heinrich Heine
190. Jestliže dobří lidé neučinili svět lepším, jistě jej učinili moudřejším. neznámý autor
191. Humor je ochranným štítem moudrých. Erich Kästner
192. Nejkrásnější život v době tolika vyhlášek mají analfabeti. Vlasta Burian
193. Každý začátek naplňuje srdce nadějí. Jan XXIII.
194. Pesimista je pouze dobře informovaným optimistou. Jiří Kratochvíl
195. Kdo příliš váhá, málo dokáže. Friedrich Schiller
196. Můžeme mít druhé lidi – to jediné pro ně můžeme udělat. Dovolit jim, aby byli těmi, kým jsou. Uvědomte si, že pravda je v každém z nich a že se mohou začít měnit, kdykoli budou chtít. Louise L. Hay
197. Je mnoho možností a cílů, o nichž člověk nevěří, že jich dosáhne většinou proto, že to ještě nikdy pořádně nezkusil. Emil Oesch
198. Nic proti dobré paměti, ale schopnost zapomínat je pravým rysem velkorysosti. Elbert Hubbard
199. Pesimista je člověk, který není šťastný, dokud se mu nevede zle, ale ani potom není spokojen. neznámý autor
200. Pro toho, jehož pružné, silné myšlenky drží krok se sluncem, je každý den ustavičným ránem. Henry Dadvid Thoreau
201. Všechny bitvy v životě nás mají něčemu naučit – i ty, v nichž prohráváme. Paulo Coelho
202. Vše je krásné, díváme-li se na to s láskou. Christian Morgenstern
203. Člověku se zdá být jeho vlastní život hned krásnějším, přestane-li jej porovnávat s životem druhých. přísloví
204. Život je to, co se vám přihodí, zatímco si děláte jiné plány. John Lennon
205. Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. Archibald Joseph Cronin
206. Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhé smutně hledí. Jan Neruda
207. Optimismus může být výrazem krajního zoufalství. Jiří Žáček
208. Mysli to, co je pravdivé! Vnímej to, co je krásné! Chtěj to, co je dobré! August von Platen
209. Jak krásný a dobrý je život, když má k němu člověk trošku odvahy! Friedrich Wolf
210. Zbavte se emocionálních vazeb, které vás poutají k minulosti. Žijete-li v každém okamžiku naplno, minulost vás nemůže ranit, ať byla jakákoliv. Louise L. Hay
211. Chcete zůstat mladí? Mluvte pravdu! Pravdomluvní neumírají stářím. Ladislav Surinčak
212. Budu-li nosit v srdci zelenou ratolest, usedne na ni ptáček zpěváček. Wang Wei
213. Ve škole života nejsou prázdniny. brazilské přísloví
214. Změnit se nedokáže nikdo, zlepšit každý. Ernst von Feuchtersleben
215. Šťastný člověk nevnímá čas. Stefan Zweig
216. Těšit se srdečně z radosti jiných pomáhá obnovit ztracené štěstí. Wolrad Eigenbrodt
217. Ze smutku se nezrodí žádný čin. Stefan Zweig
218. Štěstí nebydlí v majetku ani ve zlatě. Štěstí je doma ve tvé duši. Demokritos
219. Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval. Boris Pasternak
220. Je-li vůle, nohy jsou lehké. Edmund Cartwright
221. Smích je lehký stříbrný zvoneček, který nám dobrý anděl dal s sebou na cestu životem. Joseph Roth
222. Věříme-li ve vlastní sílu, stáváme se denně silnějšími. Mahátma Gándhí
223. Pokud spěcháme nesprávným směrem, nemá žádný smysl zvyšovat tempo. Brigit Breuelová
224. Zkoumej, co bylo v minulosti a budeš vědět, co bude v budoucnosti. čínské přísloví
225. Takto bys měl hledět skrz okenní tabule stáří, přes vrásky rád na tento svůj rok zlatý. William Shakespeare
226. Každá krize je pro tvůrčí osobnost požehnáním. Stefan Zweig
227. Štěstí tvého života závisí na povaze tvých myšlenek. Marcus Aurelius
228. Staň se tím, čím ještě nejsi, zůstaň tím, čím teď už jsi. Franz Grillparzer
229. Chtěl bych víc duše a víc lásky a víc srdce. Vincent van Gogh
230. Jste-li rozhodnuti věřit: „Všichni jsou mi vždy ochotni pomoci“, zjistíte, že ať půjdete kamkoli, vždy tam budou lidé, kteří vám vyjdou vstříc. Louise L. Hay
231. Dej životu smysl a naplnění a on se ti sám v krásnější a hodnotnější promění. Vždyť bez tvého přičinění ani dobrý není. Kdo se v dobrém snaží, tak tomu se život vydří. A co víc si může člověk přát, snad jen aby uměl dobro od zla rozeznat. A v tom případě měl by se o své srdce zajímat. Honza Volf
232. Přestaňte s tím „ale“! Gotthold Ephraim Lessing
233. Humor je vždy tou nejvyšší svobodou ducha. Humor je vždy suverénní. Christian Morgenstern
234. Nenechám se odradit, protože každý špatný pokus, který mám za sebou, je dalším krokem vpřed. Thomas Edison
235. Květinu najdeš u každé cesty. Anastasius Grün
236. Mým osobním vítězstvím je vědomí, že je skutečně možné vydat se na dlouhou cestu a bez čehokoliv špatného, černého anebo alespoň zvláštního kus té cesty ujít a dostávat se po ní pomalu dál. Magdalena Kožená
237. Umění stárnou znamená učinit z konce našeho života období štěstí. André Maurois
238. Jeden čeká, že se doma změní, jiný pevně uchopí ji a hned jedná. Dante Alighieri
239. Dobrá vůle je to nejcennější v člověku. Francois de la Motte
240. Zlatou zásadou je nesoudit lidi podle jejich názorů, ale podle toho, co z nich tyto názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg
241. Zvolte si štěstí. Když se ráno probudíte, můžete se rozhodnout mezi pocitem štěstí nebo neštěstí – výběr je pouze na vás! Uvědomte si, že za své pocity a myšlenky jste odpovědni jen vy sami a že je ve vašich silách je změnit. Norman Vincent Peale
242. Omylu, příteli, neujdeš. Avšak omyl ti dovolí tušit pravdu. Emanuel Geibel
243. Potěšení se dříve nebo později vždy vyplatí. William Shakespeare
244. Veselosti předchází spokojenost. přísloví
245. Veškerá síla (člověka) se pozná jen díky překážkám, které dokáže překonat. Immanuel Kant
246. Je lepší být plamenného ducha, i když tak člověk nadělá více chyb, než být omezený a příliš opatrný. Vincent van Gogh
247. Ticho je půvabná žena sídlí blízko moudrosti. Epicharmos
248. Kdyby se býval jeskynní člověk uměl smát, byly by světové dějiny probíhaly jinak. Oscar Wilde
249. Nikdy nemusím udělat dva kroky najednou. Georg Popp
250. Nehaň nic lidského! Všechno je dobré jenom ne všude, jenom ne vždycky, jenom ne pro všechny. Novalis
251. Umění potěšit spočívá v tom být sám potěšen. William Hazlitt
252. Darovat člověku víru znamená zdesetinásobit jeho sílu. Gustave Le Bon
253. Člověk by nikdy neměl nechat vyhasnout žár ve své duši, ale naopak ho rozdmýchávat. Vincent van Gogh
254. Jen ten, kdo věří v budoucnost, věří přítomnosti. Nicolas Boileau-Despréaux
255. Neměj před očima to, co jsi, ale to, čím budeš! Kolumbán
256. Smíchem si podržíme více rozumu než mrzutostí. Gotthold Ephraim Lessing
257. Uvolněte se a radujte se ze života. Uvědomte si, že všechno, co potřebujete, k vám přichází v pravou dobu a na pravém místě. Louise L. Hay
258. Bohatá srdce prožijí mnoho v krátkém čase. Fridrich Spielhagen
259. Kdybychom mohli prodávat zkušenosti za cenu, za kterou jsme je získali, stali bychom se milionáři. Abigail Van Buren
260. Nedělej si starosti, co bude zítra; kdo ví co se ti přihodí dnes? židovská moudrost
261. Neboť kdo nepozdraví jitro písní, ten je a zůstane dítětem temnoty. Chalíl Džibrán
262. Potlačíme-li touhu dostat budoucnost pevně pod kontrolu, budeme šťastnější. Nicole Kidmanová
263. V den úspěchu je člověk překvapený množstvím těch, co najednou objevili, že jsou jeho přáteli. André Maurois
264. Dobrá nálada vylučuje naše slabosti. Jules Romains
265. Svět, kde je tolik smíchu, nemůže být tak špatný. Friedrich Theodor Vischer
266. Člověk musí kolem sebe rozsévat dobro, aniž by se znepokojoval tím, zda roste. sv. Terezie z Lisieux
267. Šťastný člověk je ten, který má sluníčko v duši a kterému v srdci láska buší. A tím se všechno špatné vyruší. Honza Volf
268. V hlubinách lidské duše jsou skryty nezměrné síly. sv. František z Assisi
269. Být tím, čím jsme, a stát se tím, čím se stát můžeme – to je teprve smysl života. Robert Louis Stevenson
270. Štěstí znamená cítit se dobře. Louise L. Hay
271. Nebýt nikdy hotov, stále znovu se učit, pokoušet se, měnit plány, proklínat, zbloudit a přesto najít dveře do vlastní světničky. Hans Christoph Kaergel
272. Život je krátký, že mne nic nemůže rozházet. Vauvenargues
273. Ve štěstí se nevyvyšuj, v těžkostech se neponižuj. Kleobulos
274. Jestli existuje víra, která hory přenáší, pak je to víra ve vlastní síly. Marie von Ebner-Exchenbachová
275. V nás samých svítí naše šťastná hvězda. Heinrich Heine
276. Každý člověk nemůže být hrdina; často je ale třeba odvahu na to, aby se některým hrdinstvím podařilo zabránit. Anita Tešovičová
277. Bezmocnost má svá pravidla, ale sílá má úspěch. Friedrich Schiller
278. Jen ten, kdo neztrácí víru, dosáhne svého cíle. Nazim Hikmet
279. Je vždy lepší, když očekáváme jeden od druhé to dobré, než to špatné. Maxim Gorkij
280. Jděme klidně dál, každý svou cestou, ke světlu jako lidé, kteří vědí, že jsme to, co jsou druzí, a že druzí jsou to, co jsme my, a že je dobré jeden druhého milovat. Vincent van Gogh
281. Jeden jediný okamžik dokáže všechno změnit. Christoph Martin Wieland
282. Co když se svět rovná lesu ze samých trnů? Obuj si boty a jdi dál přes trny. Před kým bys měl mít strach? Rámakrišna
283. Aby člověk mohl zvítězit, musí být přesvědčený, že si vítězství zaslouží. Mike Ditka
284. Přátelské slovo padne vždy na úrodnou půdu. Jeremias Gotthelf
285. Kdo je šťastný, dokáže i udělat šťastným. Ten, kdo to udělá, znásobí své vlastní štěstí. Johann Ludwig Gleim
286. Věř sám sobě, člověče, věř ve vnitřní hodnotu své osobnosti. Johann Heinrich Pestalozzi
287. Když se jedny dveře zavřou, otevřou se jiné. Louise L. Hay
288. Nejkratší cestou mezi dvěma lidmi je úsměv. Henry Sakal
289. Nic, co uděláme s nadšením, není únavné. Thomas Jefferson
290. Jen duch, jež neochvějně věří v krásný vzdálený cíl, si dokáže udržet životní sílu, která jej přenáší před každodennost. Gustav Stresemann
291. Máš-li lucernu, kráčej v čele. japonská moudrost
292. Pochválit ze srdce pěkné jednání znamená v jistém smyslu se na něm podílet. Francois Duc de la Rochefoucauld
293. Vyhlédni ven, vzhlédni vzhůru do věčnosti, vyjdi ze svého úzkého, temného Já, pak budeš mít vždy dobré vyhlídky. Elman Gruber
294. Krása roste uprostřed trní. konžská moudrost
295. Zážitky jsou pro člověka prameny, z kterých je napájen tvořivý duch a mnohostranná činnost, a ty mu zjevují nové stránky života. Ernst Thälmann
296. za dne nejsou hvězdy vidět. Franz Kafka
297. Nepočítají se léta v našem životě, ale život v našich letech. Adlai E. Stevenson
298. Ztratil jsi rozum, jestliže již nedoufáš, že nějaký najdeš u druhých. Francois Duc de la Rochefoucauld
299. Pozvedni své oči a uvidíš hvězdy. Antoine Nicolas de Caritat
300. Pevné a vytrvalé úsilí, trpělivost a důvěra v to, co jste rozhodnuti si myslet umožní, aby se změny v našem životě projevily rychle a snadno. Louise L. Hay
301. Na každém nacházím něco, co vzbudí moje sympatie nebo alespoň zájem. Christian Morgenstern
302. Věřím, že lidstvo je určeno ke štěstí. Heinrich Heine
303. Ano, člověk musí najít svůj sen, pak je cesta snadná. Hermann Hesse
304. Není nic směšnějšího než to, že se někomu něco zdá směšné. Ludwig Börne
305. Kde se obnoví sympatie, tam vzniká nový život. Vincent van Gogh
306. Řeč má být čarovným proutkem, jímž se hledají prameny myšlenek. Karl Kraus
307. Člověk zůstává mladý, dokud se ještě dokáže učit, přijímat nové zvyky a snášet odpor. Marie von Ebner-Eschenbachová
308. Když den i noc jsou takové, že je vítáš s radostí, a život vydává vůni jako květiny a voňavé byliny – je to tvůj úspěch. Henry David Thoreau
309. Větru člověk nemůže poručit, ale může stavět mlýny. holandská moudrost
310. Z krásy žije dobro v člověku. Ernst von Feuchtersleben
311. Vytváříme-li ve vlastní mysli klid, harmonii a rovnováhu, setkáme se s nimi i v životě. Louise L. Hay
312. Věčná krása prochází celým světem a je spravedlivě rozeseta do velkých i malých věcí. Rainer Maria Rilke
313. Chraň se rozhodnutí, nad kterým se nemůžeš usmát. Heinrich von Stein
314. Štěstí se skrývá v detailech každodenního života. Joyce Brothersová
315. Nikdy se nevzdávej odvahy jít za tím, co hledáš. Nazim Hikmet
316. Dokud si důvěřuješ, víš jak žít. Johann Wolfgang von Goethe
317. Většinou není třeba lví odvahy, často stačí již tichá důvěra v sebe a v ostatní, aby se otupilo ostří těžkostí a ukázala se cesta k řešení. Fabian Bergmann
318. Život je buď odvážné rozhodnutí, nebo nic. Helen Keller
319. Jen naše mysl dokáže udělat ze špatného dobré, umí z nás udělat ubožáka nebo šťastlivce, boháče nebo chudáka. Edmund Spenser
320. Radost ducha je projevem jeho síly. Ralph Wlado Emerson
321. Rozdíl mezi nemožným a možným tkví v samotném člověku – v jeho povaze, zaměření a odhodlání. Tommy Lasorda
322. Mezi naše povinnosti na zemi patří šířit kolem sebe trochu jasu – když ne jinak, nazpět ho dostanete od slunce. George Hamilton
323. Skutečnost, že člověk je nejušlechtilejším tvorem, je možné vyvodit především z toho, že v tomto názoru mu nikdo nemůže odporovat. Georg Christoph Lichtenberg
324. Optimismus je silou, která nikdy nepřenechá budoucnost protivníkovi, ale vyhrazuje si ji pro sebe. Dietrich Bonhoffer
325. Gram odvahy má větší cenu než tuna opatrnosti. Franklin Delano Roosevelt
326. nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Seneca
327. Dokázat něco ukončit není slabostí, ale projevem síly. Ingeborg Bachmannová
328. Jedním z mnoha tajemství šťastného života je stály proud mladých radostí. Iris Murdochová
329. Ten, kdo žije pro druhé, má velké problémy, ale připadají mu malé. Ten kdo žije pro sebe, má malé problémy, ale připadají mu velké. William Inge
330. Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. Vlasta Burian
331. A když už není sil, už sama vůle je chvály hodná. Ovidius
332. Humor přenáší duši nad propastí. Anselm Feuerbach
333. Veselost a mírnost jsou nejlepší lékaři. přísloví
334. Vím, že jediný přítomný okamžik nese v sobě všechen čas, a že ukrývá všechno to, v co můžeme doufat, učinit a uskutečnit. Chalíl Džibrán
335. Zabývejte se myšlenkami, které vám dělají dobře. Dělejte věci, díky nimž se cítíte dobře. Buďte s lidmi, se kterými se cítíte dobře. Jezte věci, po kterých se cítí dobře vaše tělo. Vydejte se směrem, který vám dělá dobře. Louise L. Hay
336. Kdo začíná den s úsměvem, ten jej už vyhrál. přísloví
337. Humor je záchrannou vestou v proudu života. Wilhelm Raabe
338. Jsme to, co si myslíme. Všechno, co jsme, vzniká z našich myšlenek. Svými myšlenkami tvoříme svůj svět. Buddha
339. Většina neřestí jsou ctnosti, které se nemohly rozvinout. přísloví
340. Smích by měl vycházet ze srdce a úsměv z duše. Maria Theresia Radloff
341. Jediným lékem pro člověka je hlubší sebepoznání. Alexis Carrel
342. Ten, kdo chce rozvíjet svou vůli, musí se naučit překonávat překážky. Ivan Petrovič Pavlov
343. Mám na zemi jen jednoho opravdového a skutečného nepřítele, a tím jsem já sám. Christian Morgenstern
344. Máte-li rádi sami sebe, cítíte se dobře. Louise L. Hay
345. I kdybys žil poslední den svého života, pracuj na sobě, neboť skládáš poklad do pokladnice. tibetská moudrost
346. Zkušenost si nechá platit vysoké školné. Thomas Carlyle
347. Buďme samouky – nečekejte až vás života naučí. T. Leo
348. Být rozhodný a odvážný měnit to, co se změnit dá, být trpělivý a snášet to, co se změnit nedá. Být moudrý a umět rozeznat mezi tím, co se změnit dá a co se změnit nedá. Démosthenés
349. Smysluplné je vše, co se děje z lásky. Ursula von Mangoldtová
350. Proč bych neměl brát svět takový jaký je? Ale nesmím jej ponechat takovým jaký je. August Wilhelm Messer
351. Láska k pravdě se projevuje v tom, že člověk umí všude nacházet dobro a vážit si jej. Johann Wolfgang von Goethe
352. Odejít na onen svět je hloupost, když se na tomto světě můžeme mít dobře. Moliére
353. Člověk, který zdokonaluje sebe, zdokonaluje svět. Samuel Smiles
354. Prospěšnou bývá rada jen v jednom případě – když jde pokora k moudrosti na radu. Karel Havlíček Borovský
355. Nejdůležitější je nepřestat se ptát. Zvědavost má svůj vlastní důvod k existenci. Člověk zůstává stát v posvátném úžasu, když se zamýšlí nad záhadami věčnosti, života, úžasnou stavbou reality. Stačí, když se snaží pochopit každý den kousek této zásady. Nikdy neztraťte svatou zvědavost. Albert Einstein
356. Jsme takoví a tam, kde právě jsme, protože jsme si to tak představovali! Donald Curtis
357. Jen chyby, které jsou v nás, hledáme v druhých. Walter Scott
358. Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza
359. Vyhýbej se především tomu, co jsi u druhých odsoudil. Cicero
360. Život není peříčko, a nejhorších je těch prvních sto let. Wilson Mizner
361. Jak se ráno proberu, hned jdu pro poštu. Vytáhnu si noviny, a kdo zas umřel, čtu. Když tam moje jméno není, jsem velice rád. Dám si dobrou snídani a pak jdu zase spát. neznámý autor
362. Smutek sneseš sám, ale o radost se musíš podělit. Elbert Hubbard
363. Rozhodnutí musí ihned směle chytnout za pačesy to, co je možné. Johann Wolfgang von Goethe
364. Aby vás lidé měli rádi:
- zajímejte se upřímně o druhé
- usmívejte se, nic vás to nestojí a ostatní to potěší
- pamatujte si jména druhých lidí
- buďte dobrým posluchačem a povzbuzujte druhé, aby o sobě vyprávěli
- přispívejte k tomu, aby se druzí cítili důležitými, a myslete to upřímně
- povzbuzujte a chvalte ostatní
- projevujte úctu k názorům druhých.
- Nikdy neříkejte „Nemáte pravdu“.
- Nemáte-li pravdu, uznejte to hned a rázně.
Dale Carnegie
365. Kráčíme-li vpřed s neohroženým srdcem a bdělými smysly, jsme si bez nedůvěry vědomi svých schopností a možností a umíme je využít, vede nás cesta šťastným směrem, kamkoli chceme. Fabian Bergmann