Mt 13, 44-52, Perla Božího království

Tato tři podobenství mají společnou jednu myšlenku: vzácné poklady jsou skryté. Tak jako na poli nebylo vidět, co všechno se skrývá pod zemí, ani hodnota drahocenné perly nebyla mnohým známa, tak ani pod hladinou nevíme, co všechno je už v síti. Boží království je připodobněno jako skryté bohatství, které člověk objevuje a je ochoten zaplatit za ně vše co má. Zřejmě ten člověk pochopil hodnotu toho pokladu, perly nebo toho co se dá zpeněžit z moře.

Boží království se dá těžko přirovnat k čemukoliv tady na zemi. Nakonec i ten poklad a ta drahocenná perla je jen slabé a nedokonalé přirovnání toho, co Bůh připravil pro člověka skrze oběť svého jediného Syna. Je to život v plnosti, beze strachu, beze smrti. Je to život tváří v tvář před živým, milujícím Bohem. To je lákavá cena, za kterou člověk nemá čím zaplatit. Může nabídnout jen všechno co má, všechny své tužby, naděje, celé své srdce. Perla Božího království je Ježíš Kristus. Když získáš tuto perlu, získáš vstup do Božího království. Tato perla ti přináší velké věčné duchovní bohatství. „Nikdo není blázen kdo se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit." Jim Elliot