J 5,1-18, Obrazy Bethesdy

Bethesda je místo které zobrazuje mnoho situaci i období v životě člověka. Obraz samoty a slabosti – „nemám nikoho“ řekl doslova chromý muž. Bethesda je také obrazem nemoci – bylo to místo kde sedávalo množství nemocných. Proto Bethesda je obrazem bludného kruhu: očekávání, naděje a zklamání. Nemocný ležel na rohožce už 38 let. To je doba, která v Bibli označuje putovaní Izrale po poušti jako následek jejích hříchu nevěry, když lid stál před zaslíbenou zemí (5M 2:14). To pochopitelně vede nakonec k beznaději. Tento muž čekal na naplnění svého snu, ale znovu ho někdo předběhl. Nebyl to jen tělesně nemocný člověk. Byla to ubitá duše. Bethesda, ale přesto znamená „dům milosrdenství“ a to je ten pozitivní obraz, který mění situaci. Kristus se smiloval a uzdravil tohoto chromého muže. Pán Ježíš vchází doprostřed našich zklamaných nadějí - proráží ten bludný kruh naší beznaděje a dává nám světlo, radost, spasení, naději, smysl života a skvělou budoucnost. K tomu přišel, abychom mohli zrcadlit Boží obraz v našem životě. 2 K 3:18

N. Lica