J 4,43-54, Znamení jako ukazatelé

Na prosbu nešťastného otce, který potřeboval rychlou pomoc, Ježíš odpověděl docela tvrdě. "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte!" Proč? Protože znamení a zázraky mají být jen ukazateli na cestě k Pánu Ježíši. Víte, jakou funkci mají ukazatelé na silnici? Když potřebujete se dostat k nějakému cíli autem, ukazatelé vás tam dovedou. Představte si takovou zvláštní situaci: někdo jede do Prahy a nezná příliš cestu. Proto si raději musí dávat dobrý pozor, aby nepřehlédl nějaký ukazatel. Když přijede k jednomu takovému ukazateli, celý v úžasu zastaví a vystoupí z auta. Začne ten ukazatel obdivovat! Jé, to je krásná tabule! Úplně zapomene na to, kam jede a soustřeďuje se na věc, která mu měla pouze pomoci na cestě!! To je možná divný příklad. Ale s těmi znameními to má být podobné! Jsou to pouze ukazatelé. Nejsou tady proto, abychom je obdivovali, abychom nad nimi žasli. Jsou tu proto, aby nás směřovali k Pánu Ježíši. Abychom směli zahlédnout jeho slávu! Abychom se před ním sklonili a chválili ho! Jedno čínské přísloví říká: Když někdo ukazuje prstem k měsíci, jen hlupák sleduje jeho prst. Stejně to je se znameními a zázraky. Nemáme zůstat u nich. Máme sledovat, k čemu ukazují. Pán Ježíš chce, abychom nestáli jen o senzační zážitky, ale abychom stáli o něho. Abychom v něho věřili. Chceš vidět zázrak, nebo poznat samotného Pána Ježíše a věřit v něho?

N. Lica