Ježíš je ta cesta, pravda i život.“ Jan 14:6

Judaismus vidí spasení jako rozhodnutí založené na morálce, které se uskuteční během soudného dne. Hinduismus očekává četná převtělení na cestě duše vesmírem. Buddhismus řídí váš život podle čtyř vznešených pravd a vznešené osmisměrné cesty. Muslimové vděčí za svou cestu Alláhovi skrze pět pilířů víry. Mnoho filozofů považuje život po smrti za skrytý a neznámý „velký skok do tmy“. Někteří lidé dávají dohromady Krista s Mojžíšem, Mohamedem, Konfuciem a jinými duchovními vůdci. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). Mnozí namítají: „Všechny cesty vedou do nebe.“ Ale jak by mohly? Buddhisté se těší na nirvánu, která je dosažitelná po více než 547 převtěleních. Křesťané věří v jeden život, jednu smrt a věčnost, kdy se radují z Boha. Humanisté neuznávají stvořitele života. Ježíš tvrdí, že je zdrojem života. Spiritualisté vám čtou z dlaní. Křesťané přijímají radu z Bible. Hinduisté vnímají několikerého a neosobního Boha. Následovníci Krista věří „…že jest jen jeden Bůh“ (1. Korintským 8:4). Každé nekřesťanské náboženství říká: „Ty se můžeš zachránit.“ Ježíš říká: „Moje smrt na kříži tě zachraňuje.“ Tak jako ne každá houba je jedlá, tak také platí, že ne každá cesta vede k Bohu. Přísloví 14:12  říká: „Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.“ Přísloví 12:28  „Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.“Ježíš vybudoval úplnou a jedinečnou cestu, která nezahrnuje sebespasení. Vyčistil jedinečný a úzký průchod, který není komplikován lidským úsilím. Nabízí nám jedinečné pozvání, ve kterém On pracuje a my důvěřujeme, On umírá a my žijeme, On zve a my věříme. „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal“ (Jan 6:29).

Milí přátelé, přejeme vám, abyste mohli objevit tuto pravdu o Pánu Ježíši, abyste nastoupilili na cestu za Ním a měli tak věčný život.