Existují jenom dvě možnosti jak můžeme prožít život zde na zemi. Buď ...

  • Můžeme žít svůj život podle záměru nebo podle náhody.

  • Můžeme žít svůj život s úmyslem nebo namátkou.

  • Můžeme žít podle Božího plánu nebo podle vlastního. To je volba každého z nás.

Dobrá zpráva je, že Bůh má plán pro tvůj život. A právě to, že žiješ, znamená že má plán pro tebe. Někdo řekl že: Život nemá smysl dokud nepochopíš, že jsi byl stvořen Bohem a pro Boha. Byli jsme stvoření Bohem a pro Něho. On nás stvořil pro sebe. A život za nic moc nestojí, pokud toto nepochopíme. Bible říká o Ježíši: Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. To znamená: plný život, který má smysl, který je více než vzdělání, a dobré zaměstnání. Proto přišel Ježíš, aby každý kdo v něho věří měl nejenom věčný život, ale již tady na zemi žil životem, který stojí za to žít a má smysl a určité poslání, plán.

Co je Boží plán pro můj život?

Boží plán pro tvůj a můj život je služba.  Bůh chce, abychom sloužili jemu a Jemu sloužíme tím, že sloužíme jiným. Efezským 2:10 říká: 10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Proto naše ranní modlitba může někdy také být: Děkuji tí Pane že si mi dal dnes život. Prosím ukaž mi jaké dobré skutky si připravil pro mě dnes a dej mi sílu, abych je konal.

Ježíš Kristus se narodil aby sloužil. Rozhodněme se naplnit Boží plán s námi na této zemi a spolu s Jozuem: Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.