Díkůvzdání má být určitou rekapitulací všech přijatých darů. Je toho hodně čím nás Bůh obdarovává. Pro naší modlitební inspiraci zde jsem udělal stručný seznam kategorií Božích darů. Doplnění nechám na vás.

 • největší dary: Pán Ježíš je ten nevystižitelný dar, Bible, spasení, odpuštění, Boží vedení, církev a sbor,

 • duchovní dary: dar víry, modlitby, dary DS jenž Bůh dává své církvi,

 • sociální dary: přátelství, přátelé, vztahy

 • duševní dary: hudba, poezie, různé umění

 • materiální dary: denní chléb, voda, ovoce a zelenina. Abychom toto toto vše měli, máme děkovat Bohu i za:

 • přírodní dary: jarní déšť, vítr a zimní mráz, řeky a lesy, zvířata a ptactvo,

 • vesmírné dary: slunce, měsíc, hvězdy, a galaxie

 • národní dary: svoboda, bezpečnost, mír.

 • rodinné dary: pohoda, láska, porozumění, domov, manželství, rodiče a děti;

 • tělesné dary: zdraví; schopnost pracovat, spánek,

 • hmotné dary. práce, zaměstnání, škola a příprava na povolání,

 • neoblíbené dary: nemoc, bolest, zkoušky.

1 Tesalonickým 5:18  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. -NL