Byl dítětem otroka, ale synem krále.

Narodil se v domě, ale žil v paláci.

Byl chudý, ale stal se bohatým.

Byl bohatým princem, ale stal se chudým pastevcem.

Byl vzdělán v Egyptě, ale žil na poušti.

Měl moudrost Egypta, ale víru dítěte.

Byl vůdcem lidu, ale nejpokornější z lidi.

Byl pokoušen radostmi hříchu, ale vydržel bolest utrpení.

Měl neobratná ústa, ale mluvil s Bohem.

Byl uprchlíkem před faraonem, ale Božím vyslancem.

Zemřel na hoře, ale zjevil se s KristemJudsku.

Žadný člověk nepomahál při jeho pořbu, ale pohřbil ho sám Bůh.

Jeho rty mlčí, přesto stále promlouvá.