Ester 1:10-12 Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil ..... aby před něho přivedli královnu Vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu; byla totiž půvabného vzhledu. Ale královna Vašti se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem.

Je mnoho mužů, kteří považují své manželky za trofeje. Král Xerses se snaží tady prodát válku,a vše nyní korunuje tím, že chce ukázat všem krásu své ženy. Jelikož se jednalo o hodokvas pohasnký plný extrému, nemůžeme očekávat níc dobrého. Všiměte si text: „měla být přivedena“. Kralovna nebyla opila aby byla přivedená, tady se jedná o nucení, o přivedení proti její vůle. A detajl: s královskou korunu! To znamná buď měla přjít s odhalenou tváří a s korunou na hlavě což v te kultuře bylo skandální, nebo měla být přivedená bez oblečení, jen s korunou na hlavě, což by opravdu bylo šokujicí. ¨

Chápeme o co se tady jedná? Ne, že královna Vašti není podřizena svému muži, ale odmitá být ponižováná, odmitá být zdrojem pokušení, pravděpodobně dmitá neslušné odhalení.

Asi nemůžemne než tady vídět principy pro život který se líbi Bohu.

  • Tato královna obětovala krásu, bohaství, a všechno co měla kvůli své osobní důstojnosti.

  • Ona odmítá být sexuálním šperkem, který by se ukázala jako kus majetek bohatého muže ostatním opilcům.

  • Byla připravena obětovat svojí kurunu kvůli svého charakteru.

Kolik žen objetují dnes právě to jedině co mají: panenství, čest, důstojtonost, a timto charakter? Položí korunu důstojnosti, čistoty, korunu toho co mají dát svému budoucímu manželovi a objetují tomu který zrovná si o to řekne a potom s pláčí zisjtí, že to bylo pošetile a zlé.

Tato Královna udělala správnou věc a zaplatila za to vysokou cenu. Kdy naposled jsi udělal něco podobně, jednal jsi správně a možna jsi přišel o premie, obdiv, a měl jsi zkrátka jinou ztrátu?

Pokud chceme žit životem který se líbí Bohu, budou možná chvíle kdy budeme muset se rozhodnout zda je pro nás důležitější charakter nebo koruna -postaveni, reputace, bá i neznáme neblahé následky které můžou z toho být.