Jan 21:1-14

Ježíš se učedníkům zjevil vždy se záměrem. U Jana 20 se zjevil dvakrát. Po prvé se zjevil učedníkům za zavřenými dveřmi, aby obrátil jejích strach v radost, po druhé aby obrátil jejích pochybnosti ve víru. A nyní se zjevil v Galileji tam, kde si je před třemi lety povolal, aby proměnil jejich selhání ve zdar.

Mnozí rádi chytají ryby. Ještě více lidí rádi rybu jí, ale možná je málo těch, kteří rybu chtějí vyčistit a připravit. Náš Pán to udělal. A potom řekl učedníkům dvě slova: "Pojďte jíst!"

Občerstvení, posilu v pokrmu připravil Ježíš - on, který nezahálí, ale v době našich pochybností a nejistoty, rozčilení a zoufalé bezradnosti na nás myslí, pro nás pracuje. On nám připravuje něco dobrého, co nás osvěží a povzbudí. Slovem svým nás nasytí.

Podle vykladačů je pohoštění připraveno samotným Ježíšem, ba tím pokrmem je dokonce on sám.

Na moři života, v našich nezdarech, zklamáních a špatných výsledcích nezapomínejme, že na břehu zatím stojí někdo, kdo má řešení pro náš problém. Má dobrou radu pro naše rozhodnutí a může změnit to, co my nemůžeme. On je ten živý Pán, který nás každého zve k sobě. Na druhém břehu věčnosti nás čeká Ježíš se slovy: pojďte jíst! To je nebeská hostina! Budeš tam také?