Marek 4:1-20

Jedním z nejhezčích podobenství jimiž Pán Ježíš učil své učedníky tajemství Božího království podobenství o rozsévači. Toto ukryté tajemství je pojem evangelizace, nebo-li reakce lidi na poselství Božího království.

Rozseváč  potká ve své službě zvěstování evangelia tvrdou půdu, skalnatou půdu, půda plna trní a dobrá půda. Satan jako nepřítel Božího slova, bojuje ze všech sil, aby zrnko nepřineslo úrodu. Brání, dusí, zatvrdí, krade, udělá zrkátka vše proto aby nezrostlo nic  z toho co bylo zaseto.

Aby byla úroda potřebujeme dobrou a přípravenou půdu. Jen taková půda má podmínky pro růst.

Dobrou zemi nenajdete jen tak. Ta se musí připravit?

Jak se zúrodňuje půda? Co konkrétně děláte na své zahradě, aby půda byla úrodná?

  • Zrýt a odstranit plevel.

  • Vyčistit pudů od kamenů, vytahat staré kořeny.

  • Pohnojit, sázet, zalévat, sklízet.

Totéž musíme dělat na duchovní rovině jestli chceme sklízet. Skrze přátelství a budování vztahů připravíme lidské srdce, aby byla úrodná.

Podobenství o rozsévači nám sděluje také tajemství: evangelizace je proces rozsévání, zalévání a sklizně.

Gal 6: 8  Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.9  V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.