Jestli stojí za to někoho uctívat, respektovat, poslouchat a oslavovat, tak v celém vesmíru není nikdo než živý Kristus.

Dám vám několik důvodů proč věřím, že tomu tak je:

  • Jeho prázdný hrob znamená vítězství nad smrtí. 1 Korintským 15:54 `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!

  • Jeho prázdný hrob nám ukazuje Boží moc. Efezským 1:20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,.

  • Jeho prázdný hrob je důkazem, že Ježíš je Bůh. 1 Petrův 1:21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.

  • Jeho prázdný hrob nám také dává naději a jistotu na vzkříšení. 1 Korintským 15:23 "první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho."

  • 1 Korintským 6:14 Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.