Proč být milosrdný

Mt 5:7 - Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.

1. Protože Bůh ti prokázal milosrdenství. Matouš 18:32  Tu ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; 33  neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?´Nejlepší reakce na to že jsi prožil Boží milosrdenství je, abys jí prokázal dal někomu. Nic nedokazuje tak jasně, že nám bylo odpuštěno, jako naše vlastní pohotovost k odpuštění.

2. Protože ty v budoucnu budeš milosrdenství potřebovat. Bůh ke mně byl milosrdný v minulosti, ale já budu potřebovat, aby byl ke mně milosrdný i dnes, i zítra za měsíc a pořád.- Jakub 2:13 - na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Jenom ti, kteří věnují své milosrdenství, milosrdenství dostanou. To je to, co učí Ježíš v tomto blahoslavenství. Nepalte si za sebou mosty. Nezabouchejte dveře ošklivě, možná že v budoucnu je budete potřebovat. Tak myslí milosrdní člověk. Pyšný, praskne dveřmi a je mu to jedno. Buďme opatrní, budeme-li vyžadovat spravedlnost, právě tak by se Bůh mohl postavit k vám. My ale musíme jednat ve světle toho, že i budoucnu budeme sami potřebovat milosrdenství.

3. Když jsi milosrdný, jsi šťastný. Tak to říká Ježíš - milosrdní jsou šťastní a nemilosrdní jsou nešťastní. Nejvíce nešťastní lidé to jsou ti, kteří jsou neustále v odporu, neumí odpustit, odmítají se vzdát svého zranění a tak se cítí hrozně.

„Když jste dobří k druhým lidem, tak to jste vlastně na sebe nejhodnější.“

Ježíš řekl, šťastní jsou milosrdní, protože oni dojdou milosrdenství.