Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Je několik biblických důvodů proč křesťane byli, jsou a  budou pronásledování:

  • Protože nejsou ze světa: Jan 15:19 Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

  • Protože žijí zbožný život, a nežijí v hříchu. 2 Timoteovi 3:12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.1Petr 4:4 váš zbožný život je dráždí a urážejí vás neboť se s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti.

  • Protože tento svět nezná Boha ani Krista. Jan 15:20-21 Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. 21  Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal. 16,3: To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.

  • Protože jsou Kristovy následovníky. Pro mé jméno.“ řekl Ježíš, budete pronásledováni a nenáviděni. Svět nenávidí křesťany, protože svět nenávidí Krista.

J 15:20 - žádný služebník není větší než jeho pán a když pronásledovali Ježíše, budou i nás. Je důvod k pronásledování, budeme-li jako Ježíš. Zlí lidé neměli Ježíše rádi. A zlí lidé nemají rádi křesťany ani dnes. Protože lidé se necítí dobře v přítomnosti spravedlnosti a dobroty. Protože jestliže v našem životě vládne světlo, čím větší světlo je v našem životě, tím více osvětluje jejich temnotu. Čím více budete pozitivní, tím více oni budou k vám negativní. Svět totiž nesnese nikoho, kdo je jiný. A Ježíš do toho světa nezapadal. Nedělal to co farizeové, nedopustil se hříchu, takže měli jen 2 možnosti: následovat jej, nebo zabít ho. A tak jej zabili. Pří ukřižování Pán Ježíš řekl: Lukáš 23:31 Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?" Z dějinách můžeme říci, že nakonec důvodem pronásledováním křesťanů bylo, že následovali Krista (Kvůli mně-řekl Ježíš.)

Naše nadějí a povzbuzení je toto:

Římanům 8:37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.