Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Bible nás vyzývá k tomu, abychom zlepšili svou řeč a komunikaci, protože to je klíčové v udržení harmonie v rodině. Dokonce Jakub 3:2 říká:  „Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“

b). Laskavá slova. Jedno z nebezpečí je že, si manželé na sebe tak zvyknou, že si myslí, že laskavá slova k sobě navzájem už nemusí používat jenom k hostům. To je velkou chybou. Koloským 4:6 „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit“. „Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.“ –SNC Laskavá slova nesmíme šetřit jen pro sváteční dny, ale mají být součástí každodenního života v rodinně. Neberme druhého i po dvacetiletém a delším manželství jako samozřejmost, ale važme si jeden druhého používáním laskavých slov. Přísloví 12:25 „Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“ TEV říká: „Starosti vás mohou okrást o štěstí, ale laskavá slova vás povzbuzují.“

Manželství je klíčem k lidskému životu.“- Erasmus Rotterdamský

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.“ - Franz Kafka

Dobré manželství není možné bez uzdravující moci odpuštění.“ - Dennis Rainey