Harmonické manželství je především o vzájemném povzbuzovaní a o vytváření prostředí, kde jeden druhému můžeme sdělit nejen pouhé informace, nýbrž i své pocity a nejniternější myšlenky. To je cíl a umění komunikace, aby pěstovala hluboký vztah, který jde dál, než kolik si žádá jeho „funkčnost“. Mám na mysli úroveň našeho sdílení. Dobrá a laskavá slova nám pomáhají a vytvářejí klima pro hlubší důvěrný vztah v manželství. V knize „Umění komunikace“,(str. 70) křesťanská psycholožka N. Vam Peltová uvádí pět úrovní komunikace mezi partnery. Všech 5 úrovní je důležitých, ale chceme-li vylepšit naši komunikaci máme postupovat směrem od povrchních úrovní (první 3) k hlubším (čtvrtá až pátá).

  1. Nezávazné povídání –„Vypadá to , že bude pršet; jsem rád, že tě vidím.“

  2. Sdílení faktů –výměna informací, komentování událostí dne, bez toho, abychom mluvili o sobě a svých pocitech

  3. Sdílení myšlenek a názorů – je to první krok k otevřenosti, říkáme co si myslíme, kritizujeme ostatní nebo i sebe. Zkoumáme reakci, již u druhých vyvolá naše jednání a názory.

  4. Vyjadřování citů a pocitů – na této úrovni popisujeme to, co se odehrává v našem nitru –co cítíme k partnerovi a jak a co prožíváme

  5. Hluboké slynutí –jde o setkání srdcí, plně se otevřít druhému.

Jedna rada, kterou jsem dostal do manželství byla: „skoro všechno ve vašem manželství mů pokud můžete komunikovat jeden s druhým.“ Štěstí páru je přímo závislé na stupni vzájemné komunikace, kterého společně dosáhlžete přežít,i.