Bible nás vyzývá k tomu, abychom zlepšili svou řeč a komunikaci, protože to je klíčové v udržení harmonie v rodině. Dokonce Jakub 3:2 říká:  „Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“

Jak vypadají taková slova, která nám pomohou ovládat sami sebe?

a). Dobrá slova - Efezským 4:29 „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“ „Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením.“ –SNC Myšlenka je tady, abychom si uvědomili, že slova vytvářejí atmosféru, pocity a nálady. Jedovatá slova vytvářejí napětí, stres a úzkost, dobrá slova mohou druhému pomoci a dát povzbuzení. Někdo řekl: kdybys dostal 10 korun za každé dobré a hezké slovo, které jsi někdy řekl, a vyžádali si zpět 5 korun za každé špatné slovo jež bylo vyřčeno z tvých úst: byl bys bohatý……nebo chudák?

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.“ - A. Maurois

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.“ -B. Franklin

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.“ - D. H. Lawrence