Národní týden manželství 2012

Rozumíme si? Cesty k lepší komunikace v manželstvi.

Většina nesnází mezi členy rodiny není výsledkem zlého úmyslu: dochází k nim prostě proto, že si nerozumíme. Nevidíme dobře do srdce druhého. Mnohým nepochopením bychom se mohli vyhnout, kdybychom si ověřili, zda naše vnímání bylo správné, zda jsme dobře porozuměli tomu, co měl partner skutečně na mysli.“
„Komunikace je cestou ke vzájemnému porozumění.“
„Vztah vyžaduje péči, úsilí a čas. Verbální komunikace, oční kontakt a vzájemné dotyky jsou tím, co vnáší do manželství jiskru a činí ho stále živým, dynamickým a zajímavým. Čas a úsilí, které věnujeme budování vztahu, jsou důležitou investicí pro šťastnou budoucnost manželství.“
-
z knihy: Jak zvládnout partnerskou komunikaci
Nancy van Peltová

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. - Filipínská přísloví

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.

Luc de Clapiers Vauvenargues