Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Mt 5:3 říká: „blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

“ Šťastní jsou pokorní, nenamyšlení, vždyť těm patří Boží království. SNC

Jaké je téma prvního blahoslavenství? Pokora. Že by s pokorou začalo štěstí?

Co to znamená „být chudý v duchu“? - rozhodně to není špatný sebeobraz nebo nízké sebevědomí. Nemluví tu o tom, že bychom měli sami sebe považovat za nic, protože každý z nás je v tomto světě významný. Ježíš nezemřel na kříži pro někoho bezvýznamného, každý z nás má hodnotu před Bohem. Neznamená to, že jsme dokonalí, protože jednoduše nejsme - všichni jsme zhřešili, ale pokora neznamená - jsem k ničemu, za nic nestojím, jsem nikdo ... co to tedy znamená? Znamená to být závislý na Bohu. Jiný překlad říká: Šťastní jsou ti kteří uznávají, že potřebují Boha. Ježíš mluví v tomto verši o pokoře. První postoj ke štěstí je pokora. Být chudý v duchu znamená být pokorný.

Chcete-li zakusit štěstí, musíte se učit být pokornými.