Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Otázky o uctívaní- Žalm 150

Kolem uctívaní a hudby bývá hodně otázek ve sboru a poslední žalm odpovídá i nám křesťanům dvacátého století na několik otázek, které často míváme, co se týče uctívaní Boha. První otázkou je: Koho máme chválit? David říká: Chvalte Boha. „Chvalte ho“ se opakuje 11 x. Proto středem církve, když se schází nemá být nic jiného než Pán Bůh. Uctívání není proto, aby uspokojilo nás, abychom se cítili dobře, aby naplnilo naše měřítka, standardy, naše záliby a chutě. Uctívaní je pro Boha. (2). Kde máme Boha chválit?(v. 1b). Pán Ježíš řekl, že jeho dům je domem modlitby nebo domem chvály a uctívaní Boha. My jej můžeme chválit všude tam, kde jsme, ale především v jeho svatyni máme všichni přijít naladění na jedinou strunu: a to je struna chvály.

(3). Proč máme chválit našeho Boha? Máme chválit Boha za to, co koná a za to jaký je on. Verše 3 až 5 nám odpovídají na otázku čím a jak máme chválit našeho Boha? Máme tady vyjmenováno 8 různých hudebních nástrojů. A poslední verš nám odpovídá na otázku: kdo má chválit Hospodina? Tady není napsáno jenom ti, kteří mají talent, mají chválit Hospodina, ale všechno co má dech. Ke chvále je nutné mít jen dech, Boží dech což je nový život v Kristu. Uctíváni je naše odpověď na Boží lásku. Už si ho dnes chválil?