Dělníci - potřeba našich sborů

Žeň je velká, dělníků málo. Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!” (Matouš 9:37-38)

V tomto textu, Pán Ježíš naznačuje velmi závažnou potřebu, která trvá až dodnes: Žeň je velká, dělníků málo. A to je potřeba i našich sborů v tomto novém miléniu- noví dělníci. Jak je získáme? Dělníci se dají získávat výchovou. Náš Pán tři roky vychovával 12 učedníků, které povolal a vyučoval. Než odešel do nebe, poslal je do celého světa, aby získávali další učedníky pro něho. Kniha skutků je svědectvím o tom, že se z těchto  učedníků stali dělnici. Má-li být dnes Kristovo Velké poslání naplněno, potom potřebujeme nejen hodně nových věřících lidi, ale hodně dělníků to znamená lidi, kteří jsou vyzbrojeni k náročné práci. Dělníci jsou ti kteří, byli vyučovaní a připravovaní na to, aby sami mohli jít do světa a získávat nové učedníky pro Krista. Na Pánovu žeň je potřeba mít Jeho povolaní.

Proto se dnes modleme za to, aby Pán povolal z našich řad: kazatele, misijní pracovníky, učitele, hudebníky, evangelisté a misionáře. Žeň v naší republice je opravdu velká a bez dělníků práce nejde kupředu. Proto prosme Pána žně, aby vyslal dělníky na svou žeň.