Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Soudců 7:1-8, N. Lica


Světoznámý baptistický kazatel R. Warren nedávno kázal také pro zhruba 20 000 lidí a řekl jim: „Pokud chcete zůstat pasivními křesťany, najděte si jiný sbor. Pokud chcete v následujících deseti letech pasivně sedět a ztrácet čas věcmi, které pominou, patrně si budete chtít najít jiný sbor, protože se tady nebudete cítit pohodlně. Protože pokud budete v tomto sboru, přijdu k vám, abych vás zmobilizoval“.

"Najděte si jiný sbor!" To zní tvrdě! Možná namyšleně ze strany toho, kdo to řekne! Jako bychom k tomu chtěli říci: Není nás snad málo, ještě více chcete lidi odradit?!

Ano, možná to je divné slovo v těchto dnech, když usilujeme o růst o misii, o to aby naše jednota rostla a snad všichni chceme vidět lidi, kteří se obracejí k Bohu. Modlíme se za probuzení. Ve Varech každý den někdo má půst a modlí se za sbor a naši jednotu. Chceme vidět probuzení, chceme vidět jak se ten „spící obr“, jenž je církev, probudí. Ve Varech jsme všichni duchovní napsali dopis na magistrát města a požádali jsme o setkání s vedením města, protože chceme, aby tam s církvemi počítali a naslouchali. Chceme, aby církev v naší společnosti byla vážená a měla větší důvěru u lidí. Často jako křesťane zápasíme s pocity: je nás málo, nemáme žádný vliv, nic nezmůžeme. Chceme, aby církev zvítězila a prožívala toto vítězství? Jak toho dosáhnout?

V knize Soudců najdeme něco, co nás šokuje-a někdy šokem začíná probuzení. Bůh nás často šokuje a překvapí svým plánem k vítězství. Soudců 7:1-8,19-22

Často i my jsme jako Gedeon. Myslíme si, že k vítězství nás musí být mnoho. Zástupy lidí potěší snad každého řečníka a kazatele a dodá sebevědomí sboru. Často si myslíme, že k vítězství potřebujeme co nejvíc lidí. V jednotě množství je síla!

Je obdivuhodné jak Gedeon mohl zmobilizovat tolik mužů k boji-32 tisíc. Kdyby nás v jednotě bylo alespoň tolik. Ale nebojte bude hůř. A Gedeon to nechápe. Písmo říká, že na celou situaci Bůh nahlížel docela jinak.

Překvapuje nás to? Verše 2-5 mluví o této redukci, čili snížení počtu armády. Ve válce a v armádě není nikdy přespříliš vojáků - to je naše uvažovaní. A přesto Bůh Gedeonovi řekl, že jich je hodně. Je vás příliš moc na to, abych vám dal vítězství.

Netrápíme se také podobně tím, že nás je příliš málo, že nerosteme, že je tu ještě dost místa. Chceme plný sál, plné modlitebny, chceme zástupy a je tu jeden problém - lidé se nehrnou do církve.

Sem a tam někdo uvěří a spíše sami poznáme jak těžké je získat jednoho člověka. Snad teprve potom si uvědomíme, proč Bůh říká , že nebe se raduje nad jedním člověkem. Bůh to považuje za veliký úspěch.

My ale chceme zástupy. Chceme velkou a silnou armádu. Nicméně, dnešní text nám trochu bere vítr z plachet co se týče našeho hr elánu. Nelíbí se nám to: „Vždyť Pane chceme, aby nás bylo hodně.“

A to není špatné, že toužíme růst početně a získat další pro Krista. Jenže realita nás uhodí do hlavy a my se musíme s ní poprat. Gedeón stojí v čele velké armády a čeká, že ho Bůh poklepe na ramena a řekne: „Klobouk dolu, takovou operaci -mobilizaci jen tak není vidět!“Jenže Bůh nás překvapí, protože myslí jinak než my. Zatímco my vidíme či sníme o zástupech lidí, o kvantitě, Bůh se zajímá o to jací jsou jednotlivci společenství a o kvalitě jejich charakteru.

Řeknu vám něco: Bůh k vítězství nepotřebuje davy, ale oddané jednotlivce! Proto zatím co my se zajímáme o počet lidí, on se zajímá o to, jací jsou tito lidé, a v té velké armádě vidí něco, co Gedeón nevidí a ani netuší - mnozí jsou v Gileadském pohoří kvůli strachu. Proto jim řekl: „Kdo se bojí a třese, ať se vrátí domů!“ Teprve teď vidíme kvalitu té armády-když Bůh udělá rozbor, tak pravda vyjde najevo: 22 tisíc můžu se bojí a jsou tam proto, že neměli možná na vybranou. Teď ale mají, a tak se ukáže jejich pravá tvář. Mají strach! Jaké pak vítězství. Ti by mysleli v boji na to, jak a co nejrychleji utéct. Gedeon to neví-Bůh ale zjeví to, co je skryté!

Má dnešní malá církev v ČR odvahu udělat pořádek ve svých řadách, a místo touhy po zástupech za každou cenu, a získaní problematických členů od jiných společenství, říci: „Najděte si jiný sbor, pokud váš cíl je hádat se, dohadovat se, pořád hledat nějakou chybu u druhých, žít neustále nespokojeně s kazatelem se staršími a pod...najděte si jiný sbor.

Může sbor poslat lidi jinam? Ano, kéž máme odvahu to udělat. Sbor je a není pro každého. Je pro každého kdo se Bohu podřídí, ale není pro každého, kdo nechce vycházet s druhým a nepokoří se, nechce něco snést.

Jsou lidé, se kterými sbor nelze dělat. Lze dělat možná jiné věci, ale církev ne. K vítězství někdy potřebujeme zúžit stav, ano nechat odejít ty, kteří mají strach a šíří strach a děs, pomluvy a kritiku. S nimi se nadá jít do boje, ti by vzali nohy na ramena. Ano, někdy je na místě říci: “ Najděte si jiný sbor.“

Vrátilo se dvaadvacet tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen deset tisíc. Jenže i těch 10 tisíc, kteří zůstali, je hodně. Hospodin tímto řekl Gedeonovi: „Gedeone, máš velkou armádu, zda-li pak máš i oddanou armádu, kvalitní armádu?“ A tak nakonec zůstalo Gedeonovi z původních 32 tisíc bojovníků pouze 300 mužů. Tak Gedeon zažije, že málo s Bohem je hodně!

Čím zvítězili? Jaké byli jejich zbraně? Polnice a pochodeň. Polnice svědectví a pochodeň skutků lásky. Nechme slovo našeho svědectví znít jako polnice, ale zároveň nechme skutky naší lásky ať svítí jako zářící pochodeň.

Co se naučíme od Gedeona jako církev jako jednota, která je relativně malá? Je možné pustit se do bojů víry i teh­dy, když nás není mnoho.. Vítězství není v množství, ani v kvantitě, ani v přesile. Vítězství dává Bůh i skrze málo, menšinu, a ty, kteří mají pevnou a vytrvalou víru.

Církev nemusí být počtem veliká a silná a přece může být církví vítězící. Naše jednota nemusí vyrůst do velikých zástupů a přesto můžeme zvítězit. Polnice našeho svědectví má znít zřetelně a jasně a pochodeň našeho života víry a lásky má tiše svítit.

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!