Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Jedno staré římské přísloví praví: „všechny cesty vedou do Říma.“ Tak se chtěli římané pochlubit jak velkou říší jsou, že vojácí dobývájí nová území a tímto staví cesty dál od Říma. Jak je tomu dnes? Všechny cesty dnes vedou do Bruxellu..možná pokud sháníte dotace a pod!

U Jana 14:6 Ježíš říká: JÁ JSEM TA CESTA!

MY VŠICHNI, JAK JE VIDĚT, JSME MĚLI DNES STEJNÝ CÍL – Závodu míru 112. Pokud to nevíte kde to je, tak musíte nahlédnout do dobré mapy, podrobné mapy, nebo jste použili GPS..a nebo když vše selže, tak se musíme pokořit a zeptat se na cíl vaší cesty. Nestalo se vám, že mapa i GPS selhala a vy jste nevěděli kudy dál?

Jsou tací, kteří dnes to staré přísloví zmodernizovali a říkají: všechny cesty vedou k Bohu ...na konec. Tak proč z toho děláte takovou vědu? Prostě Bůh je na vrcholu hory a všechny cesty, které vedou nějakým způsobem vzhůru nás k Němu nakonec dostanou! Je to pravda? Takový obraz neexistuje, to potom byste také mohli říct: všechny houby jsou jedle! Tak nedělejte z toho vědu. Dejte to na na pánev, pak na stůl a moc nebádejte, žádné atlasy hub a rady, prostě věřte, že jsou jedlé a bude to tak. Jen hloupý člověk přece takto jedná. Ano všechny jsou jedlé, pravda, ale některé jen jednou. Pak umřeš nebo v nejhorším si budeš pamatovat ten den a komplikace tímto způsobené do konce svého života. To přece nechceme. My chceme jít po cestě, která nás dovede do cíle. Chtěli jsme dnes tady být tak jsme zvolili tu správnou cestu, kterou buď už známe 14 let na zpaměť nebo možná někdo je tady také poprvé. Cíl ale se naplnil zvolením správné cesty.

Pokud bychom vybrali cestu, která měla jiný cíl, tak bychom skončili někde úplně jinde.

Ježíš je cesta. On je nejlepší cesta v tomto životě, protože je také nejlepším průvodcem. On zná život, Zná i cíl, takže když půjdeš za ním, chybu neuděláš. To není sázka, ani nějaký test , ale jistota. O tom tady chceme v těchto dnech mluvit – o tom, že někteří z nás jsme takovou jistotu nabyli v životě a jen si přejeme, aby si tuto cestu zvolili i další. Nenutíme vás, pouze zvěstujeme, ukazujeme, svědčíme a povzbuzujeme vás, abyste o tom přemýšleli a rozhodli se svobodně. ON Kristus je cesta do nebe. Pokud se chcete dostat do nebe, nejde to bez Krista. ON řekl: Já jsem dveře do Božího království -obrazně řečeno, abyste se dostali do budovy ne jako zloděj, tak musíte projít dveřmi.

Abyste se dostali do Božího království, do nebe, musíte si zvolit Krista. ON Je ta cesta, která tam vede. Kristus neřekl: Já jsem jedna z mnoha cest k Bohu, ale Já jsme ta cesta. A když to prohlásil (mimochodem nikdo jiný něco takového nemohl říct) tak to z jeho strany nebyla arogance, omezenost nebo nedostatek soucitu. Byla to pravda -protože jedině Kristus přišel z nebe, aby zaplatil za naše hříchy, Následujete proto Krista a nikdy se neztratíte.

Přísloví 3:6  Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3:31  Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.

Přísloví 10:29  Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

Přísloví 12:26  Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede.

Přísloví 12:28  Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.

Přísloví 13:15  Prozíravost zjednává přízeň, kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě.

Přísloví 14:2  Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.

Přísloví 14:7  Jdi z cesty muži hloupému, neboť na jeho rtech poznání nenalezneš.

Přísloví 14:8  Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti.

Přísloví 14:12  Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Přísloví 14:14  Odpadlík se sytí svými cestami, kdežto člověk dobrý tím, co je mu dáno.

Přísloví 15:9  Hospodinu je ohavností cesta svévolníka, ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost.

NL