Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

Matouš 13:1-9

Aby lidé, kteří slyšeli Ježíšovo vyučování lépe pochopili význam evangelizace, Pán Ježíš ji srovnává s tím co moc dobře znali. Většina z nich byli zemědělci takže půda a rozsévaní jim byly velmi blízké pojmy. Podobenství o rozsévači je podobenství o evangelizaci a rozsévaní.

Podobenství o rozsévači vypadá na první pohled velmi jednoduše. Přesto museli učedníci přiznat, že význam tohoto podobenství nechápou. Pán Ježíš se divil a Řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním? Marek 4,13. O to má jít i nám - pochopit význam toho podobenství. Pán není spokojen s rozsévaní bez sklízňě úrody. Co ale tímto podobenstvím chtěl Pán Ježíš říct?

I. Evangelizace je vztah který budujeme.

Rozsévač vyšel ven a tam se setkal se čtyřmi druhy půd a do každé rozséval. On nerozséval z vrtulníku, ale přiblížil se k té pudě. Aby se setkal se všemi druhy půd musel projít kus cesty. Pán Ježíš nás poslal a řekl nám: Jdouce cestou života získávejte mi učedníky. Obrovská pravda z tohoto podobenství je, že lidi nemůžeme získat jestli se k nim nepřiblížíme.

Bez vztahu nic nemá trvanlivost. Evangelizace není teorie, ale vztah . Křesťanství není nic jiného než vztah s Bohem. Proto chceme-li získat lidi máme se k nim přiblížit a navazovat s nimi přátelské vztahy.

II. Evangelizace je proces: sázení, zalévání, sklizeň

Evangelizace není jednorázová akce, kterou uděláme a potom čekáme výsledky. Ale je to proces: sázení, zalévání a sklizňi. Zvíkněme se na to, že lidé to neslyší poprvé. Je to proces. Nemůžou na základě pul hodinové kázání změnit své životy. A když to udělají to znamená, že došli v tom procesu že jsou přípravení poslední krok udělat.

Pokud ale k tomu nedojde, je nutné pochopit že tento proces má své etapy: rozsevání, zalévání a sklízně. Rozsévání je nutné a je podmínkou abychom měli naději, že něco budeme sklízet. Rozsévání je jen začátek a můžeme to přirovnat ke zvěstováním evangelia. Potom co zasázíme naše práce na zahradě nekončí protože víme, že voda je nutná pro zdravý vývoj toho co jsme sázeli. Proto další částí procesu evangelizace je zalévání rostlin které můžeme přirovnat k duchovnímu růstu a  výchově učedníků. Bůh umožňuje rostlině růst, ale my se musíme postarat o zalévání.

III. Evangelizace je náš úkol

Kdo má rozsévat jeslti ne ten, kdo má zrno. Kdo má vychovávat jestli ne ten, který výchovu podstoupil? Kdo má zalévat jestli ne ten, kdo našel vodu života? K do má úkázat lidem cestu ke spasení jestli ne ten který ji našel!

V tomto podobenství je ukryto tajemství, které způsobilo, že jeho konec byl šťastný. Je to hned v první větě: Rozsévač vyšel rozsívat. Abychom měli sklizeň musíme vědět jak začít. První věc kterou rozsévač udělal je že vyšel. Ne být na místě, nýbrž jít k půdě a nečekat že půda přijde k tobě. Druhou věc kterou udělal, bylo že rozséval. To byl jeho úkol a on ho splnil. Zrno padlo na dobrou zem a vydalo užitek. Proč?

Izajáš 55:11  Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."

--NL