Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

Lidé nechtějí znát co známe my, dokud nevidí, že nám na nich záleží. Častá chyba při evangelizaci je ta, že nevnímáme potřeby lidí. Samozřejmě, že největší potřebou každého člověka je přijmout Pána Ježíše Krista. Satan ale zaslepuje tuto potřebu jinými věcmi, a proto lidé duchovní potřebu ani nevnímají ani neuznávají. My máme být moudří a všímat si i dalších jejich potřeb. Ať už jsou hmotné, duševní, vztahové, finanční, sociální, nebo jiného rázu. Když si nejen všímáme, ale něco pro to i uděláme, co je v našich silách k jejich naplnění, věci se postupně začnou měnit a lidé se sami budou ptát na důvod proč děláme to, co děláme nebo proč jsme takoví jiní. To je znamení, že jsou připravení slyšet. A také, že mají otevřené dveře svého srdce pro Slovo. Jsou zvědaví, proč děláme to, co děláme, a tehdy bychom s nimi měli mluvit o Boží lásce a o Kristu.

Půda se musí připravit k tomu, aby semínko mohlo vzklíčit a růst. Prokázaná láska, naše péče, dobré skutky a zájem spolu s modlitbou za konkretní potřeby lidí a spolu s našim nasloucháním připravuje půdu lidského srdce proto, abychom mohli potom říci své svědectví.

Naše příprava na osobní evangelizaci má obsahovat tyto kroky:

  • Trávit čas s lidmi. Naslouchat jim.

  • Modlit se konkrétně za jejich problémy.

  • Hledat způsoby jak jim sloužit.

  • Říci jim svůj příběh.

,,Zvěstovat evangelium znamená hovořit z moci Ducha svatého o Kristu Ježíši, aby lidé skrze Ježíše uvěřili v Boha, přijali ho za svého Spasitele a sloužili mu v církvi jako svému králi.” (J.I. Packer)

-NL