Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Napsání svého příběhu

Téma: Hledání jistoty

(Tento článek je určen pro ti kteří vyrustali od malička ve sboru a  v křesťanských rodinách a zápasí se svým osobním svědectvím. Věřím že vám to pomuže tak jako mě! (NL)

Představte si vaše svědectví jako když vám někdo položí par otázek, jako rozhovor. Našel jsem tento příklad který vám pomůže. Znovu, ale pokud máte nějaké téma vám usnadní práci. Všimněte si na tomto rozhovoru jak odpovědí jsou: jasné, stručné, upřímné, a oslovující. Žádné omáčky, žádné zbytečné řečí. Pokuste se prosím v této délce také odpovědět na tyto otázky a pošlete mi to na email abych si to přečetl a napsal vám zpětnou vazbu.

 

1. Co tě ovlivnilo, že jsi začal uvažovat o Bohu/Kristu jako o řešení svých potřeb?

Když jsme bydlela na internátě moje spolužačka mne pozvala do modlitebny kde kazatel mluvil o tom, že většina lidi se pokouší najít jistotu u jiných lidí nebo ve věcech. Avšak (jak řekl) jen Bůh může poskytnout jistotu kterou hledáme.

 

2. Co se stalo, že ses nakonec přece jen rozhodla přijmout Krista?

Zkoušela jsme chodit s chlapci, snažila jsem se o dobré výsledky ve škole , aktivně jsme se zapojovala do školních aktivit. Poznala jsem však že kazatel měl pravdu. Nic mi nedalo jistotu, kterou jsme potřebovala jen Pán Bůh mi ji mohl poskytnout.

 

3. Popiš jak jsi přijala Krista?

Modlitba jsem se a prosila jsem Krista aby mi odpustil všechno zlé., kterého jsem se dopustila. Pak jsme ho prosila, aby vstoupil do mého života, vedl mne a dal mi jistotu, kterou jsme hledala.

 

4. Jak se tvůj život začal měnit, když jsi začala důvěřovat Kristu?

Vytratil se pocit strachu a nejistoty. Cítila jsem se svobodnější a byla jsem plná pokoje protože jsme věděla, že Bůh má vše pod kontrolou.

 

5. Jaká jiná pozitiva jsi získala od té doby, kdy ses stala křesťankou?

Nyní mám hodnotnější vztahy a nebojím se pádů jaké jsme zažívala dříve. Ze všeho nejpozitivnější je vědomí, že směřuji k nebi, k věčnosti!