Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Koloským 2:6-7

Překážky ve vztahu s Bohem

1. Problém : Nevyznaný hřích

Izajáš 59:2  Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář

 

před vámi, proto neslyší.

2. Problém : Špatné priority

“Jsem osamělý, pokleslý, povrchní, zotročený programem, který nikdy nekončí." (pastor)

3. Další překážky:

 • hluk

 • uspěchaný styl života

 • zaneprazdněnost

 • povrchnost

 • lenost

“Povrchnost je prokletím dnešní doby. Doktrína okamžitého uspokojení je prvotním duchovním problémem. Co dnešní svět potřebuje nejvíce, není větší počet inteligentních lidí, nebo obdarovaných lidí, ale je to potřeba hlubokých lidí." Richard Foster

Řešení - jít hlouběji v našem vztahu s Bohem

 • Oddělený čas pro Boha – Jk 3:7
 • Co je za potřebí k vypěstování květiny?

 • Vztah s Bohem se nedá upéct v mikrovlnné troubě. Vyžaduje čas!

 • Musíme budovat vztah s Bohem každý den, po celý svůj život.

"Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění!" Římanům 11:33

"Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí." Daniel 2:22

"`Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´ Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha" 1. Korintským 2:9-10

Dvě skutečnosti:

 • Člověk může znát mnoho o Bohu a zbožnosti aniž by skutečně ZNAL Jeho.
 • Člověk může znát mnoho o zbožnosti bez velké ZNALOSTI Boha.

Co znamená znát někoho osobně?

 • znát jeho jméno: Ž 91:14 říká: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

 • znát jeho hlas. Jan 10.4 říká: pastýř kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.

 • Znát jeho charakter. Jan 10.14: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.

Přínosy prohlubování naší znalosti a zkušenosti s Bohem

 • Ti, kteří znají Boha, mají velké smýšlení o Bohu.
 • Daniel 9:4
 • Daniel 2:20-23

 • Ti, kteří znají Boha pro něj vykazují velkou odvahu.

 • Skutky 5:29, 20:24

 • Ti, kteří znají Boha v něm mají velké uspokojení.

 • Filipským 4:11-13

 • Římanům 8

 • Ti, kteří znají Boha jsou jím zmocnění

 

"Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám." Žalm 27:8

"Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem." Jeremiáš 29:13

„Bůh chce abychom se nespokojili s ničim menším než je on sám. A nás nikdy nic nenaplní víc, než když ho poznáme.“ Billy Graham


- zpracoval NL