Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

A. Co je duchovní dar?

Definice:  Duchovní dar je zvláštní schopnost daná Duchem svatým každému členu těla Kristova pro užitek druhých a pro dobro Božího Království.

- 1Kor 12,7 - je dán každému

ke společnému prospěchu

zvláštní projev Ducha

- 1Petr 4,10 - každý

ať slouží druhým

tím darem milosti, který přijal

tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti

Př. už jste někdy někoho slyšeli říkat, že nemá žádný duchovní dar? co jste mu řekli?

B. Jak odkrýt (rozbalit) svůj dar?

Důležité klást tyto otázky

1. Co bys chtěl dělat? - co je tvým největším přáním, abys v životě dělal?

Příklad: video Ohnivé vozy (Charriots of fire)- pravdivý příběh o skotském ....  Erikovi, který miloval Pána, moc rád sloužil Pánu. Byl skvělý atlet, dobře běhal - 1926 byl nominován na olympijské hry, ve stejnou dobu chtěli jeho rodiče, aby se s nimi vrátil na misii do Číny - tato část příběhu asi není přesná.

"Bůh mě udělal rychlého, a když běžím, cítím Boží potěšení"

když to děláš:

- můžeš cítit Boží požehnání

- vnímáš že Bůh je potěšen, ty sám jsi z toho potěšen

- máš z toho ohromnou radost, cítíš jakoby se Pán usmíval

Bůh skrze tebe pracuje,  jako kdybys rozuměl poslání svého života atd...

2. Co jsi ochoten zkusit?

- žádný dar nezačíná v plném rozkvětu

- když něco zkusíš a nejde ti to, jnic se neděje

3. O co jsi nejčastěji žádán, abys dělal?

4. O co jsi nikdy nebyl žádán, abys to dělal?

- proč někteří lidé nejsou žádáni o to, aby to dělali?

A/ často je to proto, že se to o nich neví, nikdo neví o jejich obdarování - je  to velké tajemství

Př. velká umělkyně - ale byla nová ve sboru, ona nechtěla, aby to někdo věděl

- o několik měsíců později - měli jsme nějaký banket: matka-dítě - velký plakát

- bylo to mnohem lepší než cokoliv kdokoliv předtím

- vezměme Carolyn do týmu, ať udělá osnovu pro další - oni to budou podle toho dělat

- bylo to pro užitek celého těla

B/ mají ten správný dar, ale není ten pravý čas

- například musí projít určitým těžkým obdobím v životě

Př. rozvod - to neznamená, že tě Bůh strčí do poličky a už tě nikdy nemůže použít

- není dost zralý, dospělý v Kristu (sem patří I nově obrácený křesťan)

noví křesťané - schopní lidé - byli vrženi do služby příliš brzy, zejména veřejný projev - pozor v souvislosti s novými křesťany. Oni potřebují určitý čas na to, než budou prověřeni

C/ nedělá to dobře…

5. Kterou službu můžeš udělat nejlépe?

Které Biblické postavy nechtěli udělat to, co chtěl Bůh, aby dělali?

- Jonáš, Mojžíš, Petr, Eliáš, Jeremiáš, Ananiaš

Někdy nás Pán povolá do náročné práce, kterou nechceme dělat

6. Kterou službu chce Bůh abys dělal?

Role ---------------------- Dar

šipky směrem k daru......

Cílem je posunout lidi směrem od role k daru. Od dělání služby z pozice role k dělání služby z pozice daru.

role - je to, co děláme na základě role, ve které jsme (občas jsme obdarováni jinak)

dar - je to, co děláme na základě našeho obdarování.

- notes from A. Alghrim class