Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

  
Vztah s Bohem
 • Je Pán Ježíš tím, kdo přináší do tvého života největší radost a smysl?
 • Modlíš se? Máš seznám věcí za které se modlíš?
 • Studuješ pravidelně Bibli?
 • Jaké křesťasnké knihy jsi poslední dobou četl?
 Vztah k sobě
 • Žiješ jako křesťan ve všech situacích, nebo jenom tehdy, když se ti to hodí?
 • Sleduješ pornografii?
 • Jak vypadá tvoje životozpráva?
 • Jsou věci, na kterých jsi závislý?
 • Odpočíváš?
 Vztah k rodině
 • Jak vypadá tvůj vztah k maželovi/manželce?
 • Jaké konkretní věci děláš, aby vztah fungoval?
 • Jak buduješ vztah ke svým dětem?
 • Jak vedeš svoje dětí k Bohu?
 • Jak máš vztah k rodičům a širší rodině?
 • Pro muže-jak vedeš svoji rodinu duchovně?
 Vztah k penězům
 • Jsi poctivý v tom, jak vyděláváš peníze a utrácíš?
 • Vedeš rozpočet?
 • Žiješ na dluh?
 • Jsi štědrý v tom, kolik peněz dáváš na podporu církve a Božího díla?
Vztah k církvi
 • Účastníš se společných setkání církve?
 • Je církev tvoje skutečná rodina a nebo jsi jenom konzumní návštěvník?
 • Jsi součástí skupiny, kde je množné společně žít, sloužit, podporovat se?
 • Vyznáváš hříchy a usiluješ o změnu?
 • Máš urovnané vztahy k lidem v církvi?
 • Modlíš se za církev a její vedoucí?
 • Jaké jsou tvoje duchovní dary a jak jimi sloužíš v církvi a ve světě?
 Vztah k nekřesťanům
 • Ukazuje tvůj život před nekřesťany na to, že patříš Bohu?
 • Mluvil jsi tento týden s někým o svojí víře?
 • Jak sloužím/pomáhám lidem kteří Pána Ježíše neznají?
 • Modlím se za následující přátele aby ponali Pána Ježíše.
z Kam noviny