Seznam článků

Něco o mě (czech)

Nick (celým jménem Nicolae) Lica se narodil v roce 1973 v městečku Blaj v Rumunsku. Tam  prožil prvních dvacet let svého života. V roce 1993 se přestěhoval do České republiky za prací, kde se seznámil a Aničkou Duškovou a v květnu 1995 se vzali a společně se rozhodli sloužit Pánu. Společně mají tři děti.

Sloužil jako kazatel  sboru 11,5 roků v  BJB Vikýřovice od ledna 1999 až do července 2010.

Od 1. srpna 2010 se stal kazatelem sboru BJB Karlovy Vary.

Jeho teologické vzdělání obsahuje ukončení Biblické školy v Olomouci  roce 1998 jako DiS.

V roce 2002 získal titul „Master of Arts“ od mezinárodního teologického institutu TCM v Rakousku (Cincinnaty Bible Seminary). A v roce 2009 titul „Master of Divinity“ u stejného institutu.

Oblibene činosti: gospel music, foto, sport, knihy, grafiku a hudba. Na trumpetu hraje více než 20 let. O sobě říká: "Nějvětší radost v mém životě je, že jsem poznal  Krista jako svého Pána a Spasitele.  Bůh  dává mému životu smysl, ukazuje mi směr a cíl, který dává naději do budoucna.  Život s Bohem opravdu stojí za to!"


About me vlajka (english)

Nick (the whole name Nicolae) Lica was  born in 1973 in the a small town Blaj in Romania. There he  spent the first  two decades of his life.  In  1993 he moved to Czech republic because of the job offer. In 1995 he married with Anna and together they were called into pastoral ministry. They have three children.

He was for 11,5 years  pastor in Vikýřovice  Baptist Church from january  1999 to july 2010.

From 1. of august 2010 Nick became the pastor of Baptist church in Karlovy Vary.

His theological education includes: graduation from Olomouc Bible College in 1998. In 2002  he got „Master of Arts“ degree from international teological institute TCM in Austria (Cincinnati Bible  Seminary). In 2009 he got "Master of Divinity“ from  the same Biblical institute.

Nick likes gospel music, sea holiday with my family, sport, books. grafic design, photo and music. He play trompet more then 20 years.

He says about himself: "the biggest joy in my life is that I  know Christ as my Lord and Saviour.  He gives to my life, meaning, purpose and destination that inspires hope for the future. Life with God is really worth live it!"


Ceva despre mine ROMANIA (romanian)

Nicu Lica s-a nascut in 1973 in frumosul orasel istoric Blaj (judetul Alba) din Romania. Acolo a perecut primii douazeci de ani din viata sa.  In anul 1993 a plecat legal din tara  pentru a lucra pentru o perioada  in Cehia.  Domnul a avut cu el acolo alte planuri.

In 1995 s-a casatorit cu Anna si impreuna au luat decizia sa-l slujeasca pe Domnul.  Impreuna au trei copii.

A fost pastor timp de 11 ani si jumatate in biserica baptista din Vikýřovice (o mica localitate din Moravia).

Din 1 august 2010 este  pastorul biserici baptiste din Karlovy Vary.

Educatia lui teologica cuprinde  graduarea in 1998 de la colegiul Biblic Olomouc. In 2002 a obtinut titlul „Master of Arts“ de la Institutul teologic international TCM din Austria (Cincinnaty Bible Seminary). Iar in  2009 a obtinut titlul „Master of Divinity“ de la acelas institut teologic.

Lui Nicu ii place muzica gospel, concediul petrecut cu familia la mare, sportul, cartile, grafica, fotografia si muzica. La trompeta canta mai mult de 20 de ani. Despre sine spune: "Dar cea mai mare bucurie in viata mea este sa il cunosc pe Isus ca Domn si Mantuitor personal. El da vietii mele sens care ma umple de pace, scop care imi da siguranta, si o destinatie placuta care inspira speranta pentru viitor. Viata cu Dumnezeu, merita s-o traiesti!"

----------------------------------------------------------------------------------------