Bible je plná životních příběhů mnoha rodičů, jak vychovávali svoje děti. Rodičovství je etapa života určená k výchově další generace. Je nutné říci, že i velké postavy Bible jako David a jiní, zdaleka v rodičovství nebyli tak brilantní jako v jiných oblastech. Nikdo z biblických postav nebyl dokonalý ve výchově dětí, tak jako nikdo z nás také není dokonalý. Proto vnímám, že máme o tom mluvit a povzbudit se navzájem v tomto odpovědném úkolu, který máme od Boha. Bible je plná nedokonalých dětí a nedokonalých rodičů. V oblasti rodičovství je vždy prostor pro růst po všech stránkách. Povzbuzení, nasměrování, sdílení zkušenosti a zkoumání Písma v oblasti vztahů, rodiny a výchovy dětí není nikdy dost.

Existuje ale jeden dokonalý otec, od kterého se můžeme všichni učit důležité principy pro naše rodičovství. Náš nebeský otec je náš vzor, příklad a inspirace pro naše rodičovství.

Jako Boží děti především vnímáme jeho bezpodmínečnou lásku.Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi…“ (1. Janova 3:1). Tato věčná „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Ř 5,5). Boží láska v nás působí a dává nám sílu milovat druhé (1 J 4,11). Ti „druzí“ jsou třeba naše dospívající děti. Máte-li je milovat tak, jako Bůh miluje vás, potom je musíte bezpodmínečně přijímat. Bezpodmínečná láska představuje podstatu a základ rodičovství. Pouze díky ní můžeme své dospívající dítě vést a vycházet vstříc jeho každodenním potřebám.

Křesťanský poradce Ross Campbell ji definuje takto: „Bezpodmínečná láska znamená milovat dospívající dítě bez ohledu na to, jak vypadá, jaké jsou jeho přednosti, sklony a slabosti, jak se chová.

To neznamená, že se vám jeho chování vždycky líbí. Láska bez podmínek znamená milovat své dítě i tehdy, když se vám jeho chování moc nelíbí.“ Děti v procesu dospívání potřebují slyšet slova „mám tě rád“, ale i když to říkáme, je to pro ně málo. Máme jim svou lásku ukázat chováním, aby o ní nejen věděli, ale také ji konkrétně cítili.

Pěti dospívajících dětí se zeptali, jak poznaly, že je rodiče milují. Zde máte jejich odpovědi:

  • Vím, že mne rodiče mají rádi, protože mi pomáhají s učením.

  • Maminka kvůli mně vstala v šest hodin ráno, aby se se mnou připravovala na test z dějepisu.

  • Tatínek mi dal peníze na nový svetr a sám si žádný nekoupil, abych já měl ten, po němž jsem tolik toužil.

  • Maminka k nám ráda zve moje kamarády a ochotně pro ně připravuje pohoštění. Vaří také moje oblíbená jídla a dělá všechno pro to, abych se doma cítil(a) dobře.

  • Rodiče si pro mne vždycky najdou čas, aby mne mohli vyslechnout a povídat si se mnou. Povzbuzují mne, abych ze sebe vydal to nejlepší.

Všimněte si, co mají tyto odpovědi společného. Školáky přesvědčily o lásce jejich rodičů konkrétní skutky. A jak nás ubezpečuje o své lásce Bůh? Také konkrétním činem, když poslal svého Syna, aby místo nás zemřel. Bezpodmínečně nás miluje a dal nám to jasně najevo. Učí nás, abychom stejným způsobem milovali a přijímali své dospívající děti a projevovali jim svou lásku tak, jak to ony potřebují.

Další princip pro rodičovství přímo z nebe, je vyvážená výchova. Židům 12:7-8: „Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.“ Dítě se nerodí vychováno, výchova je náš úkol, jako rodičů. Vychovávat znamená jednoduše učit děti jak samostatně a zodpovědně žít. Dávat dítěti morální a duchovní hodnoty, ukázat mu Boží principy pro zodpovědný život a naučit ho dávat je do praxe.

Výchova má dva nezdravé a nebezpečné extrémy, se kterými se nemůžeme ztotožnit: týrání dětí nebo naprosté zanedbání discipliny a nápravy. Proto mluvíme o „vyvážené“ výchově. Ve správné výchově dětí je rovnováha – kázeň a vedení. Konečný cíl křesťanské výchovy je budování zbožného charakteru. Zároveň s výchovou našich dětí jsme i my vychováváni naším nebeským Otcem.

Snad na závěř souhlasíte se mnou že nejdůležitější prvek ve výchově dětí je příklad rodičů. Nejúčinnější kázání, které může moje dítě slyšet, je kázání mého života. Na druhé straně kázání nejlepších kazatelů, která by vaše dítě slyšelo, mohou být anulována vaším životem, který by neodpovídal tomu, co slovy vyznáváte. Správná a vyvážená výchova je nakonec projevem lásky, zajmu a péči. Židům 12:6Koho Pán miluje, toho přísně vychovává“. Bůďme za to vděční i jako dětí pozemských otců i všichní jako jako dětí nebeského otce. Proč? Přísná výchova nám nikdy nebývá po chuti, působí v nás odpor. Později však přináší ovoce pokoje a dokonalost těm, kdo jí prošli.“ – Žid 12:11, SNC

 

Nick Lica,

kazatel BJB Karlovy Vary