Pocta všem maminkám

Tento měsíc si opět připomináme Den matek, den kdy vzdáme díky Bohu za naše maminky, babičky a ženy. Přísloví 18:22  „Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.“ Jenom málo zaměstnaní je náročnějších než být matkou dětí. Na jedné straně je to úkol, který skýtá obrovské uspokojení, na druhé straně přicházejí chvíle, kdy doma vládne naprostý chaos, kdy se hromadí neudělaná práce a kdy děti se chovají jako děti. Dnes na Den Matek vzdáme poctu všem maminkám a ženám:

- v jejichž náruči najdou útěchu nemocná batolata a plačící děti. Ženám, které přicházejí do práce s kruhy pod očima, fleky na halence a s plínkami v kabelce;

- těm, které bdí nad hladkým průběhem cesty do školy, pečou dorty, a šijí kostýmy na maškarní.

- Maminkám, které porodí děti, které nikdy v životě neuvidí a také těm, které takovýmto dětem poskytují domov.

- Maminkám, jejichž jediným uměleckým dílem, které vlastní, jsou výkresy přichycené na dveřích lednice;

- těm které pozorně sledují fotbalový zápas a na otázku: „Viděla´s mě, mami?“ upřímně odpoví: „Za nic na světě bych si to nenechala ujít!“

- Matkám, které sami sobě odpírají, aby mohly dopřát své rodině.

- Maminkám, které naučily své děti zavazovat si tkaničky ještě předtím, než šly do první třídy, a také těm které raději zvolily suchý zip!

-Matkám, které dokáží zůstat v klidu při pohledu na svou šestnáctiletou ratolest, která si právě obarvila vlasy na zelenou;

- vzdáme poctu těm, které se automaticky otočí, kdykoli za sebou slyší volání: „Mami!“ i když vědí, že jejich vlastní děti jsou doma v bezpečí nebo bydlí na vysokoškolské koleji.

- Maminkám, které se za své děti nikdy nepřestaly modlit, bez ohledu na to, kolik jim je let.

- Dnes cítíme i s ženami, které nikdy neporodili vlastní děti, ale které přesto milují Boha a mají rádi děti druhých a modlí se za ně.

Dnes ale jsme vděční i za matky, babičky a ženy, které mezi námi už nejsou, ale jejich charakter a památku stále respektujeme a jsou pro nás povzbuzením. Deuteronomium 5:16  Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Jak vznikl Den otců

Tradici oslavy otců založila američanka Sonora Smart Doddová. Chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý otec.  V roce 1909 poprvé napadla paní Sonoře Smart Doddové, z Washingtonu myšlenka na den otců. Chtěla tímto dnem projevit vděk a úctu ke svému otci, který ovdověl, když jejich maminka zemřela při porodu pátého dítěte. Otec zůstal na výchovu novorozence a dalších čtyř dětí na své farmě docela sám. Když paní Doddová dospěla, uvědomila si s jakou nesobeckou péčí a laskavou vytrvalostí vychoval její otec pět dětí.

První den otců se slavil 19.června 1910 ve Washingtonu. Nakonec se tento svátek rozšířil, až byl v roce 1966 ustanoven oficiálně na třetí červnovou neděli jako Den otců. Garry Smalley ve své knize „Požehnání“ povzbuzuje rodiče jak dávat dětem duchovní požehnaní. On píše: duchovní požehnaní je více než vodit je do sboru a modlit se s nimi. On mluví o pěti praktických způsobech jak můžeme předat a dávat požehnaní našim dětem a vnoučatům.

  • Smysluplné doteky: Jákob objímal, dotýkal se a políbil své děti; dotekem i my můžeme komunikovat svým dětem lásku a požehnání. Jákob políbil Josefovy děti a objal. Není to zženštilé chování nás mužů? Ne! Chceme-li dobře působit a mít dobrý vliv na děti nejde to bez laskavých doteků.

  • Slovní ujištění: Naše děti touží, aby od nás slyšely také slova povzbuzení. A zvláště od nás otců touží slyšet: jsem na tebe hrdý, mám tě rád, udělal si dobrou práci. Přísloví 16:24  Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék.

  • Přikládat jim velkou cenu. Požehnat znamená „mít v úctě, vážit si“. My si vážíme našich dětí tím, že jim dáme vědět, že jsou cenné pro nás, a že jsou pro nás nejdůležitějšími lidmi na světě. A to znamená, že s nimi budeme trávit čas, dívat se jim do očí když s nimi mluvíme, ale také jim pečlivě naslouchat.

  • Vylíčit jím pozitivní budoucnost. Jákob prohlašoval pozitivní budoucnost pro své děti. My můžeme žehnat svým dětem také skrze ocenění jejich talentu a obdarování. Můžeme říct: Honzo, ten obrázek jsi namaloval velmi pěkně, jednou by z tebe mohl být výtvarník. Chceš být policajtem, nebo hasičem? Ty jsi ale odvážný! Jestli rád zpívá nebo hraje: ty budeš jednou dobře sloužit v hudbě. Miluje sbor: ty budeš jednou dobrým služebníkem.


-N. Lica