Ty řekneš

Bůh říká

Biblické verše

Je to nemožné

všechny věci jsou možné

Lukáš 18:27)

Jsem příliš unavený

Já ti dám odpočinek

(Matouš 11:28-30)

Nikdo mě opravdu nemiluje

Já tě miluji

(Jan 3:18; 3:34)

Nemohu pokračovat

Má milost je dostačující

(II Kor 12:9)

Nemohu na to přijít

Budu řídit tvé kroky

(Př 3:5-8)

To nezvládnu

Můžeš všechno

(Fil 4:13)

Nejsem schopen

Já jsem schopen

(II Kor 9:8)

Nemohu si odpustit

já ti odpouštím

(I Jan 1:9 & Řím 8:1)

To nemohu obstarat

Já naplním tvé potřeby

(Fil 4:19)

Bojím se

Nedal jsem ti Ducha

(II Timotejová 1:7)

Dělám si starosti

všechny starosti vlož na mě

(I Petrová 5:7)

Nemám víru

Každému jsem dal míru víry

(Řím 12:3)

Nejsem dost chytrý.

Dám ti moudrost

(I Kor 1:30)

Cítím se sám

Nikdy tě neopustím

(Žid 13:5)